بيماريهاي غدد درون ريز.
بيماريهاي غدد درون ريز.
راهنماي عملي مديريت وزن درنوجوانان
راهنماي عملي مديريت وزن درنوجوانان
testtttttt
testtttttt
کنترل متابوليسم با ديدگاه بيوشيمي باليني و پايه
کنترل متابوليسم با ديدگاه بيوشيمي باليني و پايه
راهنماي بررسي آزمايشگاهي بيماري ديابت
راهنماي بررسي آزمايشگاهي بيماري ديابت
راهنماي بررسي آزمايشگاهي تشخيص مولکولي با کاربرد هاي باليني
راهنماي بررسي آزمايشگاهي تشخيص مولکولي با کاربرد هاي باليني
مطالعه قند و ليپيد تهران (مرحله 2)
مطالعه قند و ليپيد تهران (مرحله 2)
مطالعه قند و ليپيد تهران(دستور العمل شماره1 معاينات باليني و آزمايشگاهي )
مطالعه قند و ليپيد تهران(دستور العمل شماره1 معاينات باليني و آزمايشگاهي )
مطالعه قند و ليپيد تهران (دستور العمل شماره3 پيشگيري ثانويه)
مطالعه قند و ليپيد تهران (دستور العمل شماره3 پيشگيري ثانويه)
اپيدميولوژ ي و کنترل بيماري هاي شايع در ايران
اپيدميولوژ ي و کنترل بيماري هاي شايع در ايران
سلامت در جمهوري اسلامي ايران
سلامت در جمهوري اسلامي ايران
اخلاق در پزوهش هاي ژنتيک
اخلاق در پزوهش هاي ژنتيک
باورهاي نادرست در باره ي ديابت
باورهاي نادرست در باره ي ديابت
نقش ترکيبات زيست فعال غذايي در پيشگيري از عوارض ديابت
نقش ترکيبات زيست فعال غذايي در پيشگيري از عوارض ديابت
راهنماي بررسي آزمايشگاهي اختلالات تيروئيد
راهنماي بررسي آزمايشگاهي اختلالات تيروئيد
بيماريهاي غدد درون ريز
بيماريهاي غدد درون ريز
سندرم متابوليک از پيشگيري تا درمان
سندرم متابوليک از پيشگيري تا درمان
روشهاي تحقيق باليني
روشهاي تحقيق باليني
بررسي باليني و آزمايشگاهي نخستين بيماران ايراني مبتلا به سندرم مقادمت به هورمون تيروئيد
بررسي باليني و آزمايشگاهي نخستين بيماران ايراني مبتلا به سندرم مقادمت به هورمون تيروئيد
راهنما براي تشخيص و درمان بيماري چشمي تيروئيد
راهنما براي تشخيص و درمان بيماري چشمي تيروئيد
يد: عملکرد تيروئيد و سلامت جامعه
يد: عملکرد تيروئيد و سلامت جامعه
نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

بانک اطلاعاتي فارغ التحصيلان رشته غدد
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

دوره عالي مديريت پژوهش و فناوري

-------------------------------------------

 

آمار سايت
بازديد امروز: 2841
کل بازديد: 1142397
طرحهاي تحقيقاتي: 510
همکاران: 55
اسلايدها: 2287
كتاب ها: 21