صفحه اصلي > مراکز تحقيقات > مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

مرکز تحقيقات تغذيه در غدد درون ريز

تاريخچه:

گروه تغذيه از سال 1376 به عنوان يك گروه پژوهشي مستقل در مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم شروع به فعاليت كرده است. از جمله اين فعاليت ها ارائه طرح هايي در مورد ديابت، اختلالات ليپيدها، مقايسه يد ادرار ، بررسي اثر تزريق يد روغني، بررسي شاخص گليسمي ميوه هاي مختلف بوده است.

 از سال 1378 تا كنون با شروع مطالعه كوهورت قند و ليپيد تهران، همكاري در اين طرح در قالب بررسي وضعيت تغذيه اي و ارتباط آن با سطح سرمي ليپيدها و ليپوپروتئين ها و چگونگي روند آنها از فعاليت هاي عمده اين گروه محسوب مي شود و حاصل آن چاپ بيش از 50 مقاله علمي پژوهشي فارسي و انگليسي در مجلات معتبر داخلي و خارجي و كسب جوايز ارزنده در جشنواره -هاي پژوهشي است.

همكاري وسيع در طراحي و اجراي طرح ملي " مداخله تغيير شيوه زندگي به منظور پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير" بويژه چاقي، ديابت، بيماري هاي قلبي عروقي، اختلالات ليپيدها، پرفشاري خون از طريق آموزش گروهي چهره به چهره ، برقراري كلينيك تغذيه ( بررسي اثر رژيم هاي درماني بر روند بهبود بيماري هاي غير واگير) و تهيه و تنظيم متون آموزشي تغذيه مانند پوستر ، پمفلت هاي آموزشي و پيك تندرستي و توزيع آن در جامعه مورد نظر و بررسي تاثير مداخله تغذيه اي (مداخله تغيير شيوه زندگي) بر آگاهي، نگرش و عملكرد و دريافت هاي غذايي دانش آموزان در مدارس كه از سال 1380 همزمان با شروع مرحله دوم و سوم كوهورت در حال اجرا است.

از جمله فعاليت هاي ديگر استاندارد كردن روش هاي مطالعه وضع تغذيه و ارزيابي درجه اعتماد و اعتبار آن تحت عنوان طرح ارزيابي روايي و پايايي پرسشنامه تكرر مصرف غذايي است.

ساير فعاليتهاي محققين و كارشناسان اين واحد عبارت است لز:

ارائه طرح هاي تحقيقاتي جانبي در راستاي اهداف مركز

تهيه و تاليف كتب و مقالات علمي جهت نشر و ارائه در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي

نظارت بر كنترل كيفي جمع آوري اطلاعات تغذيه اي طرح ها و بررسي نتايج

تهيه و تنظيم مقالات علمي جهت شركت و ارائه در كنگره ها و سمينارهاي داخلي و خارجي

داوري مقالات علمي – پژوهشي داخلي و خارجي براي مجلات معتبر

همكاري با ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و تنظيم برنامه هاي تغذيه اي

 در سال 1391 ، مركز تحقيقات تغذيه و غدد درون ريز به منظور ايجاد و هماهنگي در پژوهش هاي پايه و كاربردي در علوم تغذيه در ارتباط با بيماري هاي غيرواگير در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به تصويب رسيد

اهداف و الويت ها:

1- ارزيابي وضعيت تغذيه:

 • تعيين عادات، الگوها و عوامل تغذيه­اي در ارتباط با عوامل خطر بيماري­هاي غدد درون ريز(ديابت/سندرم متابوليک/قلبي عروقي/تيروئيد/سرطان)
 • ارزيابي­هاي تن سنجي
 • ارزيابي ريز مغذي­ها

 2- مداخلات تغذيه­اي براي کاهش بيماري­هاي غدد درون ريز:

 • طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي آموزش تغذيه
 • طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي رژيم­هاي درماني
 • طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي مکمل­هاي غذايي، غذا-داروها و مواد غذايي فراويژه

 3- طراحي و اجراي مطالعات پايه در ارتباط با تغذيه و بيماري­هاي غدد درون ريز:

 • طراحي و اجراي مطالعات سلولي مولکولي
 • طراحي و اجراي مطالعات تجربي

 4- تبيين فرايند شکل­گيري عادات و رفتارهاي تغذيه­اي:

 • طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري عادات نادرست تغذيه­اي در کودکان و نوجوانان
 • طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري رفتارهاي غلط تغذيه­اي خانواده

 5- بررسي عوامل تغذيه­اي موثر بر رشد و تکامل و اندوکرينولوژي توليدمثل:

 • عوامل تغذيه­اي موثر در مراحل مختلف بلوغ جنسي
 • عوامل تغذيه­اي موثر بر سطوح مختلف هورمون­هاي مرتبط با رشد و بلوغ
 • عوامل تغذيه­اي موثر بر سن پائسگي و عوارض آن
 • عوامل تغذيه­اي مرتبط با اختلالات اندروکرينولوژي توليد مثل

 6- تهيه و تدوين گزارش از داده­هاي موجود کشوري:

 • انجام مطالعات متا آناليز
 • انجام مطالعات مرور سيستماتيک

7- توسعه و اعتبار سنجي ابزارهاي تشخيصي وضعيت تغذيه

رزومه سرپرست مرکز:

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: پروين ميرميران 

نام پدر: ميرمجتبي

شماره شناسنامه:546

آخرين مدرك تحصيلي: ph.D علوم تغذيه

رتبه علمــي: استاد 

 گروه آموزشي: تغذيه باليني و رژيم درماني

پست الكترونيك: mirmiran@endocrine.ac.ir

 آدرس محل كار: دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي و انستيتو تحقيقات تغذيه اي کشور

شهرك قدس ـ بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد حافظي_ پلاک 7

كدپستي: 19395/3731

تلفــــن: 5-22357483-021 

نمـابـــر: 22360660-021

سرپرست (مامور نيمه وقت مركز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز، پژوهشكده علوم غدد درون‌ريز و متابوليسم)

كدپستي: 4763-19395

تلفـــن: 6-22432500-021

نمابـر: 22402463-021

صندوق پستي 1981619573

  دو طرح درحال اجرا:

- مجري طرح: ميرميران پ، عزيزي ف، اصغري گ. بررسي اثر روغن هسته انار بر فراسنج­هاي ليپيدي و ترکيب بدن در افراد با غلظت پايين HDL-C. سازمان اعتباردهنده: پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، محل اجراء: تهران. تاريخ شروع 1390، در حال اجرا.

- مجري طرح: ميرميران پ، عزيزي ف، اصغري گ. بررسي اثر روغن هسته انار بر آپو آ1 و ترکيب بدن در افراد با غلظت پايين HDL-C. سازمان اعتباردهنده: پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، محل اجراء: تهران. تاريخ شروع 1390، در حال اجرا.

·        دو طرح خاتمه يافته:

- مجري طرح: ميرميران پ، بهادران ز. بررسي اثر پودر جوانه بروكلي بر گلوكز ناشتاي سرم، پروفايل ليپيدي و شاخص استرس اكسيداتيو در مبتلايان به ديابت نوع 2 . کد 306. سازمان اعتباردهنده: پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، محل اجراء: تهران. تاريخ شروع 1389، تاريخ پايان 1389.

- مجري طرح: ميرميران پ.، حسين پور نيازيس. بررسي رابطه درشت­مغذي­ها و انواع چربي دريافتي با سندرم متابوليك و شاخص­هاي التهابي در افراد بزرگسال. سازمان اعتباردهنده: پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، محل اجراء: تهران. تاريخ شروع 1389، تاريخ پايان 1390.

پنج عنوان مقاله چاپ شده اخير:

 

1-   بهادران ز.، گل زرند م.، ميرميران پ.، شيوا ن.، عزيزي ف. ظرفيت تام آنتي اکسيداني رژيم غذايي در ارتباط با تغييرات 3 ساله عوامل خطر سندرم متابوليک در بزرگسالان: مطالعه قند و ليپيد تهران. Nutr Metab (Lond) 2012; 9(1):70.

2-   حسين پور نيازي س.، ميرميران پ.، اميزي ز.، حسيني اصفهاني ف.، شاکري ن.، عزيزي ف. دريافت حبوبات در بزرگسالان با سندرم متابوليک رابطه معکوس دارد.Arch Iran Med 2012; 15(9):538-44.

 

3-   اصغري گ.، ميرميران پ.، رشيدخاني ب.، اصغري جعفرآبادي م.، مهران م.، عزيزي ف. بررسي رابطه شاخص هاي کيفيت رژيم غذايي و چاقي در جمعيت بزرگسال قند و ليپيد تهران. Arch Iran Med 2012; 15(10):599-605.

 

4-   ميرميران پ.، بهادران ز.، حسين پناه ف.، کي زاد الف.، عزيزي ف. اثر پودر جوانه بروکلي با غلظت زياد سولفورافان بر شاخص هاي التهابي در مبتلايان به ديابت نوع 2.Journal of Functional Foods. Volume 4,  October 2012, Pages 837–841

 

5-   اصغري گ.، حسين پناه ف.، ناظري پ.، ميرميران پ.، حاج شيخ الاسلامي ف.، عزيزي ف. قد بزرگسالان و خطر بيماري قلبي-عروقي: مطالعه قند و ليپيد تهران. J Epidemiol. 2012 Jun 2.

چکيده پنج مقاله اخير:

 

  Effects of broccoli sprout with high sulforaphane concentration on inflammatory markers in type 2 diabetic patients: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial

·         Parvin Mirmirana, , Zahra Bahadoranb, , Farhad Hosseinpanahb, , , Amitis Keyzadc, Fereidoun Azizid,

·         Abstract

Anti-inflammatory therapeutic approaches are considered to be important in management of type 2 diabetes and prevention of its complication. This trial was conducted to evaluate the effects of broccoli sprouts powder (BSP) with high sulforaphane concentration, on inflammatory markers. Eighty-one patients with type 2 diabetes were randomly assigned to three treatment groups for 4 weeks. The groups received either 10 g/d BSP (n = 27), 5 g/d BSP (n = 29), or placebo (n = 25). Serum high-sensitive C reactive protein (hs-CRP), interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis α (TNF-α) were measured at baseline and 4 weeks after treatment. Sixty-three patients were included in the analysis: 10 g/d BSP (n = 21), 5 g/d (n = 22), placebo (n = 20). After 4 weeks, in the BSP treatment groups there was a significant decrease in serum hs-CRP concentration (−20.5% and −16.4%), and also non-significant decrease in serum IL-6 (−3.6% and −0.7%), and TNF-α concentration (−1.6% and −10.9%), in group A and B, respectively. Serum hs-CRP and IL-6 were lower in group A as compared to the controls after intervention. High-sulforaphane BSP had favorable effects on inflammatory markers in type 2 diabetic patients.

    The Association between Diet Quality Indices and Obesity: Tehran Lipid and Glucose Study.

Asghari G, Mirmiran P, Rashidkhani B, Asghari-Jafarabadi M, Mehran M, Azizi F.

Abstract

BACKGROUND:

The aim of this study was to investigate the ability of diet quality indices in predicting obesity and abdominal obesity in a population in nutrition transition.

METHODS:

This study explored the association of the Mediterranean Diet Scale (MDS), Healthy Eating Index-2005 (HEI-2005), and Diet Quality Index-International (DQI-I) with body mass index (BMI) and waist circumference (WC) in a cross-sectional study after 6.7 years of follow-up in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) population.

RESULTS:

Out of 192 subjects who had BMI < 25kg/m2 and of 283 subjects who were free of abdominal obesity at baseline, 39.6% developed overweight and obesity and 43.1% developed abdominal obesity, respectively during 6.7 years of follow-up in the study population. In cross-sectional analysis, after adjusting for age, sex, energy intake, physical activity and smoking status, multivariate analysis of covariance did not show any significant results regarding the relation of the diet quality indices, BMI and WC. According to follow-up analysis, none of the indices had significant associations with BMI and WC after adjustments for confounders and baseline values of BMI and WC. 

CONCLUSION:

Adherence to MDS, HEI-2005, and DQI-I could not predict BMI and WC in Iranian participants after 6.7 years of follow-up.

   Legume Intake is Inversely Associated with Metabolic Syndrome in Adults.

Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Amiri Z, Hosseini-Esfahani F, Shakeri N, Azizi F.

Abstract

BACKGROUND:

Studies on the association between legume intake and metabolic syndrome (MetS) are sparse. The objective of this study is to evaluate the association between legume intake, MetS, and its components.

METHODS:

This study was conducted on 80 subjects (48% female) with MetS as cases and 160 age and gender-matched healthy controls. Anthropometric measures, blood pressure, fasting blood glucose, and lipid profiles were evaluated by standard methods. Dietary data were collected using a food frequency questionnaire (FFQ) and legume intake was determined. MetS was defined according to the definition of the Adult Treatment Panel III.

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

بانک اطلاعاتي فارغ التحصيلان رشته غدد
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

دوره عالي مديريت پژوهش و فناوري

-------------------------------------------

 

آمار سايت
بازديد امروز: 2547
کل بازديد: 1142103
طرحهاي تحقيقاتي: 510
همکاران: 55
اسلايدها: 2287
كتاب ها: 21