صفحه اصلي > معاونت پژوهشي > واحد هاي تايعه > مديريت پژوهشي > طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال 1389
عنوان پروژهشرح كامل
رابطه ديابت سندرم متابوليک و مولفه هاي آن با خطر سرطان درمطالعه قند و ليپيد تهران
شرح كامل
بررسي ارتباط سندرم متابوليک و حوادث مغزي (CVA) : مطالعه قند و ليپيد تهران
شرح كامل
بررسي اثر تمرينات قدرتي و يک دوره بي تمريني در ترکيب بدن در زنان بالاي 50 سال تهراني"
شرح كامل
Predictive Performance of the visceral adiposity index for a visceral adiposity related risk: type 2 diabetes”
شرح كامل
بررسي پلي مورفيسم هاي شايع در ناحيه تنظيمي ژن انسولين و نواحي کدينگ زن هاي فلوستاتين و آنتي مولرين هورمون در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک
شرح كامل
بررسي ارتباط نوع پروتئين رژيم غذايي با عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در بزرگسالان: مطالعه قند و ليپيد تهران
شرح كامل
مقايسه نمايه توده بدني، فشار خون، سندرم متابوليک و تغييرات هورموني در يائسگي طبيعي و يائسگي بدنبال جراحي
شرح كامل
بررسي ارتباط سابقه ديابت بارداري با ميزان ابتلا به ديابت تيپ 2 در سالهاي بعدي زندگي در زنان بالاي 15 سال شرکت کننده در مطالعه قند و ليپيد تهران
شرح كامل
تأثير يک برنامه آموزشي نظريه محور بر رفتارهاي مرتبط با چاقي، شاخص هاي آزمايشگاهي، ترکيب بدن، نمايه توده ي بدني و کيفيت زندگي نوجوانان داراي اضافه وزن
شرح كامل
Systolic Blood Pressure or Other Blood Pressure Measures for Prediction of Cardiovascular Events and Mortality in a Middle Eastern Population?
شرح كامل
بررسي روند تغييرات سن يائسگي در جمعيت قند و ليپيد تهران
شرح كامل
اندازه گيري Ft4 سرم بالغين 20 سال به بالا شرکت کننده در مرحله سوم مطالعه قند و ليپيد تهران (مطالعه آينده نگر تيروئيد تهران)
شرح كامل
اندازه گيري TSH سرم بالغين 20 سال به بالا شرکت کننده در مرحله سوم مطالعه قند و ليپيد تهران (مطالعه آينده نگر تيروئيد تهران)
شرح كامل
بررسي اثر تمرينات قدرتي و يک دوره بي تمريني در ترکيب بدن در زنان بالاي 50 سال تهراني"
شرح كامل
اندازه گيري انتي بادي ضد تيرو پراکسيداز ( Anti TPO ) در سرم بالغين 20 سال به بالاي شركت كننده در فاز سوم مطا لعه قند و ليپيد تهران
شرح كامل
بررسي ارتباط بين عملکرد تيروئيد با بيماري عروق کرونر قلب و مرگ و مير قلبي عروقي
شرح كامل
مقايسه سلامت- عصب رواني، کيفيت زندگي، آزمونهاي تيروئيد، تراکم استخوان، يافته هاي اکوکارديو گرافي- و تحمل گلوکز بيماراني که پس از درمان با يد راديواکتيو داراي تيروئيد درستکار هستند با آنها که بعلت کم کاري تيروئيد لووتيروکسين مصرف مي کنند.
شرح كامل
مطالعه اي جامع از ميزان بقا و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعيت سالمند: مطالعه ي قند و ليپيد تهران 1389-1377 (TLGS)
شرح كامل
بررسي رابطه سطح سرمي 25 هيدروکسي ويتامين D با ابتلاء به ديابت نوع 2 (پيگيري 6/6 ساله در جمعيت بالاي 20 سال مطالعه (TLGS)
شرح كامل
بررسي ارتباط ميزان ويتامين D سرم و بروز سندرم متابوليک در مطاله قند و ليپيد تهران
شرح كامل
<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 93
نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

بانک اطلاعاتي فارغ التحصيلان رشته غدد
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

دوره عالي مديريت پژوهش و فناوري

-------------------------------------------

 

آمار سايت
بازديد امروز: 2533
کل بازديد: 1142089
طرحهاي تحقيقاتي: 510
همکاران: 55
اسلايدها: 2287
كتاب ها: 21