عضویت در سایت

مجید ولی زاده


Curriculum Vitae

 

اطلاعات فردی:

 

نام: مجید

نام خانوادگی: ولی زاده

رشته: فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

وضعیت: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ دانشیار

تاریخ تولد:17/12/1347

محل تولد: تهران

ملیت: ایرانی

آدرس: بیمارستان طالقانی تهران

تلفن:  09121058509                          

آدرس الکترونیک:mvalizadeh47@yahoo.com          /valizadeh@edocrine.ac.ir

 

 

 

فعالیتها:

 

 1. مسئول فنی درمانگاه ثمین از آبان 95
 2. عضو کمیته پزشکی فرادقیق از تیر ماه 1395
 3. رئیس مرکز تحقیقات پیش گیری و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم 10/1394 تا کنون
 4. معاون مرکز مدیریت دانش بالینی گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بهمن ماه 1393 تاکنون
 5. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مهر ماه 1393 تاکنون
 6. عضو هیئت تحریریه مجله International Journal Of Endocrinology and Metabolism ( IJEM)
 7. Associate Editor مجله (International Journal Of Endocrinology and Metabolism ( IJEM
 8. پرسپتور ارشد گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی از مهر ماه سال 1392
 9. رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت زنجان از سال 1383 تا سال 1393
 10. مسئول راه اندازی آزمایشگاه مستقل مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان ،1389
 11. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان از آذر ماه21/9/ 1388
 12. دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک، دیابت و چاقی از تاریخ 21/9/88
 13. عضو کمیته فنی ،تخصصی ارزیابی تجهیزات آموزشی، پژوهشی، درمانی و آزمایشگاهی از(28ا/3/88 )
 14. دبیر علمی کارگاه پای دیابتی ( 26 خرداد 89 )
 15. عضو ..EDO...  بیمارستان ولیعصر از تاریخ 27/2/88
 16. دبیر کمیته پشتیبان برنامه های دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1387 تا سال 1389
 17. عضو کمیته پژوهش در آموزش از تاریخ 12/11/87
 18. رزیدنت ارشد بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1387-1388
 19. نماینده دانشگاه علوم پزشکی زنجان در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور از تاریخ 7/7/1387
 20. پزشک معتمد دانشگاه در امور آموزشی و دانشجویان از تاریخ 17/5/1387
 21. عضو کمیسیون پزشکی تخصصی گروه داخلی از تاریخ 23/11/86
 22. Focal point  استانی و عضو هسته آموزشی برنامه خدمات یائسگی از تاریخ 13/10/86
 23. عضو کمیته بالینی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان از تاریخ 11/4/86 تاکنون
 24. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان از 9/4/1386 تاکنون
 25. عضو کمیته پژوهشی بیمارستان ولیعصر زنجان از تاریخ 18/1/1386
 26. عضو کمیسیون برنامه ریزی دستیاری از تاریخ 30/10/1385
 27. عضو کمیته پژوهشی اعضای هیئت علمی بیمارستان ولیعصر زنجان از تاریخ 18/8/1385 تاکنون
 28. Focal point  (مشاور علمی ) استانی برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی از 18/8/1385 تابهمن 92
 29. عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی از 27/7/1385 تاکنون
 30. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از شهریور 85 تا بهمن 1386.
 31. عضو کمیته امتحانات دستیاری از 13/3/1385
 32. عضو کمیته ارزیابی آموزش بالینی از تاریخ 9/3/ 1384
 33. عضو کمیته نظارت و ارزشیابی بیمارستان ولیعصر زنجان از 11/2/1384
 34. معاون پژوهشی دانشکده پزشکی از بهمن سال 83 تا بهمن 1386
 35. عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  از سال 1383تا مرداد 1389
 36. عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی  از سال 1383 تامرداد 1389
 37. معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی از 13/11/ 1383 تامرداد 1389
 38. عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از 1/7 /83 تابهمن 92
 39. عضو انجمن متخصصین غدد از سال 1382 تاکنون
 40. عضو شبکه دیابت و استئوپوروز کشور از سال 1387 تابهمن 92
 41. Focal point  استانی برنامه مراقبت از میانسالان
 42. مسئول برگزاری سه دوره امتحان ارتقاء دستیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

مقالات به زبان انگلیسی:

 

 

 1. Khalaj A, Kalantar Motamedi MA, Mousapour P, Valizadeh M, Barzin M. Protein-Calorie Malnutrition Requiring Revisional Surgery after One-Anastomosis-Mini-Gastric Bypass (OAGB-MGB): Case Series from the Tehran Obesity Treatment Study (TOTS). Obes Surg. 2019 Feb 1.

 

 

 1. Motamedi MAK, Khalaj A, Mahdavi M, Valizadeh M, Hosseinpanah F, Barzin M. Longitudinal Comparison of the Effect of Gastric Bypass to Sleeve Gastrectomy on Liver Function in a Bariatric Cohort: Tehran Obesity Treatment Study (TOTS). Obes Surg. 2019 Feb;29(:511-518.

 

 1. Barzin M, Piri Z, Serahati S, Valizadeh M, Azizi F, Hosseinpanah F. Incidence of abdominal obesity and its risk factors among Tehranian adults. Public Health Nutr. 2018 Dec;21(17).

 

 1. Eftekharzadeh A, Hosseinpanah F, Valizadeh M, Barzin M, Mahdavi M, Azizi F. Legacy of the Tehran Lipid and Glucose Study: Chronic Kidney Disease. Int J Endocrinol Metab. 2018 Oct 31;16(4 Suppl).

 

 1. Barzin M, Valizadeh M, Serahati S, Mahdavi M, Azizi F, Hosseinpanah F. Overweight and Obesity: Findings from 20 Years of the Tehran Lipid and Glucose Study. Int J Endocrinol Metab. 2018 Oct 23;16(4 Suppl).

 

 1. Salehinia F, Abdi H, Hadaegh F, Serahati S, Valizadeh M, Azizi F, Hosseinpanah F. Abdominal obesity phenotypes and incident diabetes over 12 years of follow-up: The Tehran Lipid and glucose study. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Oct 21;144:17-24.

 

 1. Barzin, M; Ghareh, S; Keihani, S  ; Serahati, S; Valizadeh, M  ; Azizi, F. Comparative Analysis of Local CDC and IOTF Criteria for Detecting Cardiovascular Risk Factors in Children from Tehran. Iranian Journal of Pediatrics. 2018 Oct. 28(5).

 

 

 1. Asghari G, Khalaj A, Ghadimi M, Mahdavi M, Farhadnejad H, Valizadeh M, Azizi F, Barzin M, Hosseinpanah F. Prevalence of Micronutrient Deficiencies Prior to Bariatric Surgery: Tehran Obesity Treatment Study (TOTS). Obes Surg. 2018 Aug; 28(

 

 1. Barzin M, Aryannezhad S, Serahati S, Beikyazdi A, Azizi F, Valizadeh M, Ziadlou M, Hosseinpanah F. Incidence of obesity and its predictors in children and adolescents in 10 years of follow up: Tehran lipid and glucose study (TLGS). BMC Pediatr. 2018 Jul 25;18(1):245.

 

 1. Barzin, M; Motamedi, MAK ; Khalaj, A; Serahati, S; Khalili, D; Morakabati, A; Valizadeh, M ; Azizi, F; Hosseinpanah, F; Rakhshani, N . Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Liver Fibrosis in Bariatric Patients: Tehran Obesity Treatment Study (TOTS). Hepatitis Monthly. 2018 MAY. 18 (5).

 

 

 1. Barzin, M., Motamedi, M.A.K., Khalaj, A., Serahati, S., Khalili, D., Morakabati, A., Valizadeh, M., Azizi, F., Hosseinpanah, F., Rakhshani, N. Nonalcoholic fatty liver disease and liver fibrosis in bariatric patients: Tehran obesity treatment study (TOTS). Hepatitis Monthly. 2018; 18(5),e64380.

 

 

 1. Kabootari M, Asgari S, Mansournia MA, Khalili D, Valizadeh M, Azizi F, Hadaegh F. Different Weight Histories and Risk of Incident Coronary Heart Disease and Stroke: Tehran Lipid and Glucose Study. J Am Heart Assoc. 2018 Feb 10;7(4)

 

 

 1. Valizadeh M, Moezzi F, Khavassi Z, Movahedinia M. Influence of topical iodine-containing antiseptics used during delivery on recall rate of congenital hypothyroidism screening program. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017;30(9):973-978.

 

 1. Valizadeh M, Nazeri P, Fazli F, Mohammadian F, Kalantari S, Kamali K, et al. Application of povidone-iodine at delivery significantly increases maternal urinary iodine but not neonatal thyrotropin in an area with iodine sufficiency. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017;1(10):2017-0087.

 

 1. Barzin M, Motamedi MAK, Serahati S, Khalaj A, Arian P, Valizadeh M, et al. Comparison of the Effect of Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy on Metabolic Syndrome and its Components in a Cohort: Tehran Obesity Treatment Study (TOTS). Obes Surg. 2017;27(7):1697-704.

 

 1. Valizadeh M, Piri Z, Mohammadian F, Kamali K, Amir Moghadami HR. The Impact of Vitamin D Supplementation on Post-Partum Glucose Tolerance and Insulin Resistance in Gestational Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Int J Endocrinol Metab. 2016;14(2),e34312

 

 1. Ghasemzadeh Z, Abdi H, Asgari S, Tohidi M, Khalili D, Valizadeh M, et al. Divergent pathway of lipid profile components for cardiovascular disease and mortality events: Results of over a decade follow-up among Iranian population. Nutr Metab. 2016;13(43).

 

 1. Soltani, Z., Khamse, M., Chiti, H., Valizadeh, M., Mazloomzadeh, S. Plasma 25 (OH) vitamin-D level and metabolic syndrome risk factors among physicians of Zanjan. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.2015; 23(99), pp. 64-73.

 

 1. Valizadeh M, Alavi N, Mazloomzadeh S, Piri Z, Amirmoghadami H. The risk factors and incidence of type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome in women with previous gestational diabetes. Int J Endocrinol Metab. 2015;13(2),e21696

 

 

 1. Valizadeh M, Moghimi M, Feizi A, Radmand F, Piri Z. Thyroid nodule in an eighteen-year-old man as the first presentation of acute lymphoblastic leukemia. Int J Endocrinol Metab. 2014;12(3),e17364

 

 1. Arablou T, Aryaeian N, Valizadeh M, Sharifi F, Hosseini A, Djalali M. The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Food Sci Nutr. 2014;65(4):515-520.

 

 1. Valizadeh M, Mazloomzadeh S, Golmohammadi S, Larijani B. Mortality after low trauma hip fracture: a prospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord. 2012;13(143):1471-2474.

 

 1. Valizadeh, M., Seyyed Majidi, M.R. Report of 18 patients with sheehan`s syndrome (A Case Series). Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.2011; 19(77), pp. 12.

 

 1. Valizadeh, M., Mazloomzadeh, S., Niksirat, A., Shajari, Z. High incidence and recall rate of congenital hypothyroidism in Zanjan province, a health problem or a study challenge?. International Journal of Endocrinology and Metabolism. 2011; 9(4), pp. 338-342.

 

 1. Valizadeh, M., Valizadeh, S., Mazlomzadeh, S., Amirmoghaddami, H.R., Jafari, M.R. The efficacy and complications of metformin produced by Iranian Co in comparison with Canadian Co. ). Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.2010; 18(73), pp. 1-10.

 

 1. Valizadeh, M., Seyyedmajidi, M.R., Momtazi, S., Musavi Nasab, N. The efficacy of combined levothyroxine plus liothyronine with levothyroxine alone in primary hypothyroidism: A randomized controlled trial. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.2009.10 (5).

 

 1. Valizadeh M, Nasser Farahmand A , Mousavi Nasab N , O TM. Determining the Value of Albumin to Creatinine Ratio in a Single Morning Sample, Compared to the 24-Hour Urinary Albumin Excretion Test, for Determining Micro-Albuminuria in Diabetic Patients. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2009; 8(1),pp.27-36.

 

 1. Valizadeh M, Nasser Farahmand A , Mousavi Nasab N , O TM. Determining the Value of Albumin to Creatinine Ratio in a Single Morning Sample, Compared to the 24-Hour Urinary Albumin Excretion Test, for Determining Micro-Albuminuria in Diabetic Patients. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2009.

 

 1. Majid Valizadeh & Saeideh Mazloomzadeh & Robab Azizi, Epidemiology of hip fractures in Zanjan, Iran. Archive of osteoporosis. 2008; 3(1-2), pp. 1-5

مقالات فارسی:

 1. مجید ولی زاده، دل آرا غلامی پور، علی نیک سیرت، نیکو حمزه، هانیه پایداری، سعیده مظلوم زاده. بررسی وضعیت کنترل قند خون و اثرات دیابت حاملگی بر مادر و جنین: بیمارانی که در درمانگاه غدد استان زنجان ایران مورد بررسی قرار گرفتند. طب داخلی. سال چهاردهم. شماره دوم. تابستان 97.
 2. مجيد ولي زاده، نورالدين موسوي نسب، اكرم احمدي، علي رستمي. مقایسه برنامه کورسی با برنامه ترمی ارائه دروس فیزیوپاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، خرداد 92 / 13 (3) 201-11.
 3. دکتر مجید ولی زاده، دکتر محمدرضا سید مجیدی. گزارش 18 بیمار مبتلا به سندرم شیهان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، دوره 19، شماره 77 ، صفحه 123-115.
 4. دكتر مجيد ولي زاده ، دكتر نورالدين موسوي نسب، فریده نهاوندی. بررسی تاثیر ادغام افقی برنامه کارآموزی روی برخی از شاخصهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 89، صفحه 56 تا 62.
 5. دکتر جعفر عطاری مقدم، صدیقه مخلص پور، دکتر مجید ولی زاده، .........آموزش مهارتهای ارتباطی پزشک بیمر به دانشجویان پزشکی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 89، 33-26.
 6.  دكتر مجيد ولي زاده، دكتر سهیلا ولی زاده، دكتر سعيده مظلوم زاده، دكتر محمدرضا جعفری. مقايسه تاثير متفورمين ژنریک با نمونه غیر ژنریک. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان. شماره 17 صفحه.10-1 (1389)
 7.  دكتر مجيد ولي زاده ۱، دكتر محمدرضا سيد مجيدي ۱، دكتر سعيد ممتازي ۲، دكتر نورالدين موسوي نسب، مقایسه اثر درمان ترکیبی لوتیروکسین و لیوتیرونین با لوتیروکسین تنها در بیماران مبتلا به هیپوتیروییدی اولیه، مجله غدد درون ریز ومتابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره دهم شماره 5 ، صفحه 471-465( دی 1387)
 8.  دکتر مجید ولی زاده, لیلا حمزه لو ، دکتر نورالدین موسوی نسب،میزان بروز شکستگیهای ناشی از استئوپروز در شهر زنجان در سالهای 1382-83:  مجله غدد درون ریز ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره هشتم شماره 3 ، صفحه 299-295 ( اسفند 1386)
 9.  دکتر مجید ولی زاده، دکتر فریدون عزیزی ، دکتر مهدی هدایتی،گزارش یک مورد تداخل در سنجش به علت آنتی بادیهای هتروفیل: مجله غدد درون ریز ومتابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره هشتم شماره 3 ، صفحه 299-295( پائیز 1385)
 10.  مجيد ولي زاده1 ، ناصر فرهمند1،سيد نورالدين موسوي نسب2، عذرا طباطبائي ملاذی3

تعيين ارزش آزمون غلظت آلبومين به کراتی نين در نمونه منفرد صبحگاهي درمقايسه با آزمون دفع آلبومين در ادرار 24 ساعته برای تعيين ميکروآلبومينوری دربيماران ديابتي. مجله دیابت و لیپید ایران.دوره 8 شماره 2صفحه130-123

 1. دکتر مجید ولی زاده، دکتر نورالدین موسوی نسب، دکتر فریبا صحبتلو ،بررسی شاخصهای تن سنجی ( قد، وزن و نمایه توده بدنی ) در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زنجان

مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان. شماره 52 صفحه: 30-36.

A Survey of Anthropometric Indices [Weight, Height, and Body Mass Index (BMI)] in Secondary School Girls of Zanjan 2004-2005. ZUMS Journal. 2005; 13 (52) :30-36

 

کتاب :

فصل "اثر روزه داری بر چاقی، اثر روزه داری در بیماران چاق با سابقه جراحی متابولیک" از کتاب سلامت و روزه داری

دکتر مجید ولی زاده، دکتر هاله چهره گشا، دکتر فرهاد حسین پناه/ 1397

"اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران". گفتار 9: چاقی-پروین میرمیران، فریدون عزیزی، فرهاد حسین پناه، مجید ولی زاده

انتشارات خسروی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم/ 1396

"بیماریهای غدد درون ریز". بخش پنجم: تولید مثل- گفتار 19: غدد جنسی مرد: غلامحسین عمرانی، محمد سوید، غلامرضا پیشداد، مجید ولی زاده

بخش نهم: مسائل متفرقه اندوکرین- گفتار 32: اورژانس های اندوکرین: ایرج نبی پور، کلانتر هرمزی، مجید ولی زاده

ناشر: مرکز تحقیقات غدد/ 1394

"باورهای نادرست در باره دیابت" . دکتر مجید ولی زاده، دکتر علی رستمی

ناشر: پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم / بهار 1389 

با مشارکت مرکز بیماریهای متابولیک زنجان و پژوهشکده بیماریهای غدد و متابولیسم

 • پايان نامه هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده:

 

عنوان پايان نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان نامه

محل انجام پايان نامه

سمت در

پايان نامه

تاريخ دفاع از

پايان نامه

بررسی میزان بروز و عوامل خطر ساز ابتلا به دیابت نوع 2 وسندرم متابولیک در بيماران با سابقه ابتلا به دیابت حاملگی

 

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در زمینه ی دیابت تیپ دو در شهر زنجان

 

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

1390

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین د  و اجزای سندرم متابولیک در دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

1/12/90

مقایسه نظام کورسی با نظام ترمی ارایه دروس فیزیوپاتولوژی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

23/11/90

تعیین میزان فراوانی و نوع عوامل خطرساز شکستگی هیپ در بیماران بستری به علت شکستگی هیپ در بيمارستان شفيعيه زنجان در سال 1385

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

23/5/87

مقایسه سطح ویتامین D3 در دو گروه شکستگی استئوپروتیک هیپ و شکستگی  تروماتیک در بیماران بستری در بیمارستان شفیعیه زنجان در سال 1385

 

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

23/8/87

بررسي شاخص ‌هاي تن سنجي (وزن، قد و نمايه توده بدن (BMI) ) در دانش‌آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهر زنجان در سال تحصيلي 84-1383

 

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

23/8/85

بررسي شاخص‌هاي تن سنجي ( وزن، قد و نمايه توده بدن (BMI) )

در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی پسرانه شهر زنجان در سال تحصيلي   85-1384

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد راهنما

23/8/86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه های رزیدنتی انجام شده:

- بررسی تاثیر تشدید آهن زدایی بر اصلاح تست تحمل گلوکز خوراکی مختل و تست گلوکز ناشتای مختل در بیماران تالاسمی ماژور استان زنجان (دکتر میریعقوب موسوی زاده ) 1389

 

- مقايسه تاثير و عوارض متفورمين توليد داخل كشور با مشابه خارجي آن توليد شركت دارويي Apotex كانادا ( دکتر سهیلا ولی زاده کشمش تپه ) 1388

 

-  بررسي اثر درمان لووتيروكسين و ليوتيرونين در مقايسه با لووتيروكسين تنها در درمان بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي اوليه ( دکتر سید رضا مجیدی ) 1387

 

- بررسي چند روش جايگزين براي ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به ديابت ( دکتر علیرضا ناصر فرهمند ) 1386

 

-  بررسی اثرات ناندرولون دکانوات بر روی پارامترهای تغذیه ای بیماران همودیالیزی ( دکتر اله وردی جنگی ) 1384

 

 

پايان نامه هاي دکترای فوق تخصصی انجام شده:

 

 • بررسی سیر ریسک فاکتورها و بیومارکرهای متابولیک در بیماران پره دیابت قبل از بروز دیابت. اساتید راهنما: دکتر مجید ولی زاده، دکتر خلیلی. استاد مشاور:  دکتر فرزاد حدائق . نگارش: (دکتر نوشین  احمدی) 1397

 

 • بررسی ارتباط15 مورد از پلی مورفیسم های ژن TPO؛ با مثبت شدن آنتی بادی ضد پراکسیداز تیرویید در جمعیت مطالعه تیرویید تهران در پیگیری 12 ساله. استاد راهنما: دکتر ولی زاده. اساتید مشاور: دکتر عطیه آموزگار. دکتر مریم السادات دانشپور. نگارش (دکتر سمیه جعفری ندوشن) 1397

 

 • بررسی ارتباط مقادیر مقادیر مختلف لیپید با میزان بروز بیماری های قلبی عروقی، مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر کلی در جمعیت بالای 40 سال در مطالعه قند و لیپید تهران. استاد راهنما: دکتر فرزاد حدائق. اساتید مشاور: دکتر سیامک حبیبی معینی، سمانه عسگری، دکتر مجید ولی زاده، دکتر مریم توحیدی. نگارش: (دکتر زهرا قاسم زاده بیدگلی) 1395-1394

 

 • بررسی شیوع فنوتیپ های چاقی (MHOW, MUHOW) و عوامل پیشگویی کننده آنها در کودکان و نوجوانان 8 تا 18 ساله در مطالعه قند و لیپید تهران. استاد راهنما: دکتر فرهاد حسین پناه. استاد مشاور: دکتر مجید ولی زاده. نگارش: (دکتر بیژن قبادیان) 1395-1394

 

 • بررسی سیر طبیعی چاقی در کودکان و نوجوانان مطالعه قند و لیپید تهران (پیگیری 10 ساله). استاد راهنما: دکتر مجید ولی زاده. اساتید مشاور: دکتر فرهاد حسین پناه، دکتر شهرام علمداری. نگارش:  (دکتر مریم رضائی) 1394-1393