عضویت در سایت

Maryam Zarkesh


    Curriculum Vitae

Surname: Zarkesh
Name: Maryam
Birth date: 15/August/1981
Gender: Female
Marital status: Married    
Address: Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Phone: +9821-22432500
Cell phone: +98912-1149848
E-mail address: zarkesh@endocrine.ac.ir and maryamzarkesh@yahoo.com

Educations:
1.    Ph.D., in Molecular Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (2013-2018) 
Ph.D. Thesis: Under Supervision by Dr. Mehdi Hedayati.
Title: “Assessment of miR-222, miR-137, miR-214, and miR-181b relative expression and their association with mutation of BRAF and MMP9 and TIMP3 genes expression in papillary thyroid cancer (PTC)” 
2.    M.Sc. in Microbiology, Azad University, Iran (2007-2010)
MSc Thesis: Under Supervision by Dr. Jalil Fallah.
Title: “Evaluation of Iron Acquisition, Alfa Hemolysin Toxin Generator and Cytotoxic Necrosis Factor Genes Existence in Uropathogenic Escherichia coli by Multiplex PCR assay”  

3.     B.Sc. in Cellular and Molecular Biology, Azad University, Iran (2001-2005)

Language proficiency:
1.    Persian (Vernacular)
2.    Turkish (Second language)
3.    English (Advanced level)

Employment History:
•    Position:    Researcher 
Employer:    Molecular Biology Laboratory,
Research Institute for Urology Nephrology Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Date:         2008 – 2009

•    Position:     Researcher 
Employer:    Molecular Biology & Genetics Laboratory,
Research Institute for Endocrine Sciences,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
http://endocrine.ac.ir/English/Home.aspx
Date:        2007 – now

Computer Skills:

-    Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
-    Gene Runner, Photoshop
-    Citation Management software's such as End Not.
-    Statistical Analysis software's such as SPSS, SAGE, Merlin, Fbat, SOLAR, TDT, REST, and R.
-    Pedigree drawing software's such as Cyrillic, Progeny, Genopro.
-    Gene Fragment Analysis Software such as Gene Marker, Power Marker.
-    Lab software’s such as Gel Electrophoresis Analysis.


Research activities and project involvements:

 As investigator:

1.    Heritabilities of the metabolic syndrome and its components in the Tehran Lipid and Glucose Study (2011)
2.    Familial aggregation of Obesity, Metabolic Syndrome and its components in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) (2012)
3.    Association between 5 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) of Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP) gene with low HDL-C levels in Metabolic Syndrome families of Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) (2012)
4.    The association of behavioral and environmental factors with familial aggregation of the obesity and metabolic syndrome in Tehran Lipid and Glucose Study population (2013)
5.    Association Between  rs7903146 in TCF7L2 Gene and  rs108811661 in CDKN2A/B Gene and Type 2 Diabetes: TLGS (2015)
6.    FTO gene expression analysis in adipose tissue of obese and overweight individuals using Real-time PCR assay (2015)
7.    Association between apelin gene relative expression and dietary fatty acids in obese and normal weight subject (2016)
8.    Assessment of miR-222 expression and its association with MMP-9 and TIMP-3 genes expression in papillary thyroid cancer (PTC) tumor  (2017)
9.    Assessment of miR-137 and miR-214 expression and its association with mutation of BRAF in papillary thyroid cancer (PTC) tumor  (2017)
10.    Assessment of miR-18b, and miR-222 expression and its association with mutation of BRAF in papillary thyroid cancer (PTC) tumor  (2017)
11.    Study of miR-34a and miR-143 expression levels in subcutaneous and visceral adipose tissue of obese subjects and their relation with PPARγ gene expression level (2017)
12.    Assesment of P53 and PTEN genes methylation changes in subcutaneous and visceral adipose tissues in obese and over-weight individuals (in progress)
13.    Evaluation of DNA methyaltion of CpG region in the promoter of the RASSF1A, TSHR, NIS, and TIMP-3 genes in papyllary thyroid cancer (PTC) (in progress)
14.    Association between leptin gene relative expression in subcutaneous and visceral adipose tissue and dietary fatty acids in obese and non-obese women (2018)


As co-investigator:
1.    The association of the low HDL-C level with 8(q22.1-q24.3), 11(q23.3-q25), 12(q13.12-q15), 16(q23.3-q24.3) chromosomal region in metabolic syndrome family. (2007-2009) 
2.    Genetic and molecular biology projects in the "Tehran Lipid and Glucose Study". (2007-2009)
3.    Analysis of the BAX gene in Iranian patients with transitional cell (2008-2009)
4.    The association between  human adenovirus-36 and obesity in Tehran glucose and lipid study (TLGS) (2009-2010)
5.    Association study of different alleles and genotypes of Insulin Receptor (INSR), Parathyroid Hormone (PTH), Vitamin D Receptor (VDR) and Adiponectin (APMI) genes with polycystic ovary syndrome (PCOs) (2009-2010)
6.    Study the effect of fish oil, olive oil, soy oil and butter oil intake on  gene expression, ghrelin secretion , and  quantity of food consumption in growing rats (2010-2011)
7.    Heritability of the resting energy expenditure(REE) and BMI: Tehran Lipid and Glucose Study (2011)
8.    Assessing the Differences in the Heritability of Obesity-Related Factors during Childhood and Association with FTO Gene Variants among the Families of the Tehran Lipid and Glucose Study (2013)
9.    Effectiveness of a Theory-based education on Obesity-Related Behaviors,  laboratory indices, body composition , Body Mass Index and quality of life in overweight adolescents (2013)
10.    The evaluation of reliability and validity of Iranian version of QAPACE physical activity questionnaire in adolescents (2014)
11.    Study of Anti-Mullerian hormone, Adiponectin and their receptors gene expression by granulosa cells in a rat model of polycystic ovary syndrome (2015) 
12.    Effect of transient fetal hypothyroidism on expression of genes involved in carbohydrate metabolism in young adult and aged male offspring in rats (2015)
13.    Association study of  rs1111875, rs7923837  and rs5015480 polymorphisms of  the HHEX gene with type 2 diabetes in Iranians (2016)
14.    Association between  rs5219 in KCNJ11, rs10946398 in CDKAL1 and rs4402960 in GF2BP2 polymorphisms and type 2 diabetes : TLGS (2017)


Professional Qualification:

1.    Attended in 17th European Congress of Obesity (Amsterdam, the Netherlands)
2.    Attended in Workshop of Research Methodology
3.    Attended in workshop of Genetics in Iran
4.    Attended in Obesity congress 2009 in Iran
5.    Attended in Endocrine congress 2009 in Iran
6.    Attended in Genetic congress 2010 in Iran
7.    Attended in ESHG congress 2010 in Sweden
8.    Attended in workshop of Real-Time PCR workshop 2011 in Iran
9.    Attended in workshop of presentation 2011 in Iran
10.    Attended in workshop of survival analysis 2011 in Iran

Teaching activities: 

•    Taking part in a workshop entitled cell culture and PCR methodology as a trainer held at Urology Nephrology Research Center.
•    Taking part in a workshop entitled Real-Time PCR methodology as a trainer held at Endocrine Research Center.
•    Taking part in a workshop entitled repeated measurements of ANOVA analysis as a trainer held at Endocrine Research Center.
 
Laboratory experiences:

1.    DNA, RNA and Protein extraction 
2.    Semi-quantitative RT-PCR and RFLP PCR
3.     Real-time RT-PCR
4.    Electrophoresis of Proteins and nucleic acids  
5.    Western blotting
6.    SSCP
7.    Animal cell culture
8.    ELISA
9.    Gene Fragment Analysis
10.     Microbial culture and DNA extraction of bacteria
 

Publications

Payment

Pages

Year

IF

Journal

Authors’ name

Title

No

 

680-687

 

2009

0.9

Biochemical Genetics

 

Daneshpour, Maryam Sadat

Alfadhli, Suad

Houshmand, Massoud

Zeinali, Sirous

Hedayati, Mehdi

Zarkesh, Maryam

Momenan, Amir Abbas

Azizi, Fereidoun

Allele Frequency Distribution Data for D8S1132, D8S1779, D8S514, and D8S1743 in Four Ethnic Groups in Relation to Metabolic Syndrome: Tehran Lipid and Glucose Study

1

 

1302-1307

2010

2.26

European Journal of Lipid Science and Technology

 

Daneshpour, Maryam Sadat

Alfadhli, Suad

Houshmand, Massoud

Zeinali, Sirous

Hedayati, Mehdi

Zarkesh, Maryam

Azizi, Fereidoun

Allele frequency distribution for D11S1304, D11S1998, and D11S934 and metabolic syndrome in TLGS

2

 

32-38

2010

-

International Journal of Endocrinology and Metabolism

 

MS Daneshpour,

M Zarkesh,

M Hedayati,

SM Namin Mesbah,

S Halalkhor,

B Faam,

F Azizi

The G360t Polymorphism in the APO AIV Gene and its Association with Combined HDL/LDL Cholesterol Phenotype: Tehran Lipid and Glucose Study

3

 

580-587

 

2011

-

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

 

Daneshpour MS,

Houshmand M,

Zeinali S,

Hedayati M,

Zarkesh M,

Azizi F

فراوانی اللی 12 میکروستلایت در کروموزوم های 8، 11، 12 و 16 در جمعیت قند و لیپید تهران

4

 

103-110

2011

2.2

Endocrine

Daneshpour, Maryam S.

Faam, Bita

Mansournia, Mohamad Ali

Hedayati, Mehdi

Halalkhor, Sohrab

Mesbah-Namin, Seyed Alireza

Shojaei, Shahla

Zarkesh, Maryam

Azizi, Fereidoun

Haplotype analysis of Apo AI-CIII-AIV gene cluster and lipids level: Tehran lipid and glucose study

5

 

504-513

2011

-

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

 

مریم السادات دانشپور

بیتا فام

محمدعلی منصورنیا

مهدی هدایتی

سهراب حلال خور

سیدعلی رضا مصباح نمین

شهلا شجاعی

مریم زرکش

فریدون عزیزی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های خوشه ی ژنی Apo AI-CIII-AIV با سطح لیپیدهای سرم در جمعیت تهرانی

 

6

 

1105-1112

 

2011

3.3

European Journal of Clinical Investigation

Daneshpour, Maryam Sadat

Rebai, Ahmed

Houshmand, Massoud

Alfadhli, Suad

Zeinali, Sirous

Hedayati, Mehdi

Zarkesh, Maryam

Azizi, Fereidoun

8q24.3 and 11q25 chromosomal loci association with low HDL-C in metabolic syndrome

7

 

202-208

 

2011

-

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

عباس قنبری نیاکی

فاطمه حسین پور

رزیتا فتحی

مریم السادات دانشپور

هاله اخوان نیاکی

مریم زرکش

مهدی هدایتی

اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن نسفاتین و غلظت آن در کبد موش های صحرایی نر

8

 

862-871

 

2011

-

Journal of Research in Medical Sciences

 

Saidpour, Atoosa

Zahediasl, Saleh

Kimiagar, Masoud

Vafa, Mohamadreza

Ghasemi, Asghar

Abadi, Alireza

Daneshpour, Maryam Sadat

Zarkesh, Matyam

Fish oil and olive oil can modify insulin resistance and plasma desacyl-ghrelin in rats

9

 

39-48

2011

-

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

آتوسا سعیدپور

مسعود کیمیاگر

صالح زاهدی اصل

محمدرضا وفا

اصغر قاسمی

علیرضا ابدی

مریم السادات دانشپور

مریم زرکش

مقایسه رژیم غذایی پرچرب بر پایه روغن سویا، روغن زیتون، روغن ماهی و کره بر مقاومت به انسولین و دآسیل گرلین پلاسما در موش های صحرایی

10

 

62-64

 

2012

2.415

GENE

Daneshpour, Maryam Sadat

Hosseinzadeh, Nima

Zarkesh, Maryam

Azizi, Fereidoun

Haplotype frequency distribution for 7 microsatellites in chromosome 8 and 11 in relation to the metabolic syndrome in four ethnic groups: Tehran Lipid and Glucose Study

11

 

10-17

2012

-

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

مریم زرکش

مریم السادات دانشپور

مهدی هدایتی

فریدون عزیزی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم T360G  ژن آپولیپوپروتئین A-IV  با سندرم متابولیک در جمعیت قند و لیپید تهران

12

 

44-49

2012

2.415

GENE

Saidpour A

Kimiagar M

Zahediasl S

Ghasemi A

Vafa M

Abadi A

Daneshpour M

Zarkesh M

The modifying effects of fish oil on fasting ghrelin mRNA expression in weaned rats

13

 

282-285

2012

2.415

GENE

Maryam Zarkesh

Maryam S Daneshpour

Bita Faam

Mehdi Hedayati

Fereidoun Azizi

Is there any association of apolipoprotein E gene polymorphism with obesity status and lipid profiles? Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS)

14

 

3329-35

2012

1

Internal Medicine

Maryam Zarkesh

Bita Faam

Maryam Sadat Daneshpour

Fereidoun Azizi

Mehdi Hedayati

Relationship between Metabolic Syndrome, Cardio Metabolic Risk Factors, and Inflammatory Markers in Tehranian Population: Tehran Lipid and Glucose Study

15

 

331-7

2012

2

Genetic Research

Maryam Zarkesh

Maryam Sadat Daneshpour

Bita Fam

Mohammad Sadegh Fallah

Nima Hosseinzadeh

Kamran Guity

Farhad Hosseinpanah

Amir Abbas Momenan

Fereidoun Azizi

Heritability of the metabolic syndrome and its components in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS)

16

 

278–281

2012

2.415

GENE

Sarbakhsh P

Mehrabi Y

Daneshpour MS

Zayeri F

Zarkesh M

Logic regression analysis of association of gene polymorphisms with low HDL: Tehran Lipid and Glucose Study

17

 

193-6

2012

2.415

GENE

Azita Zadeh-Vakili

Fahimeh R. Tehrani

Maryam Sadat Daneshpour

Maryam Zarkesh

Navid Saadat

Fereidoun Azizi

Genetic polymorphism of vitamin D receptor gene affects the phenotype of PCOS

18

 

185-194

2012

0.27

Iranian Journal of Reproductive Medicine (Yazd)

Fahimeh Ramezani Tehrani Maryam Daneshpour Somayeh Hashemi

Maryam Zarkesh

Feridoun Azizi

Relationship between polymorphism of insulin receptor gene, and adiponectin gene with PCOS

19

 

564-573

2013

-

دیابت و لیپید ایران

مریم زرکش

بیتا فام

مریم السادات دانشپور

فریدون عزیزی

مهدی هدایتی

ارتباط میزان سرمی پروتئین واکنشگر سی، هموسیستئین و اینترلوکین-6 با سندرم متابولیک

20

 

352-359

2013

 

غدد درون ریز و متابولیسم ایران

پروین سربخش

یدالله محرابی

مریم السادات دانشپور

فرید زایری

مریم زرکش

فریدون عزیزی

شناسایی اثرات متقابل براخی پلی مورفیسم های ژنی موثر بر سطح پایین HDL در طول زمان با استفاده از رگرسیون منطقی انتقال: مطالعه ی قند و لیپید تهران

21

 

411 – 416

2014

1.4

Archives of Iranian Medicine (AIM)

Maryam Zarkesh

Farhad Hosseinpanah

Maryam Barzin

Nima Hosseinzadeh

Kamran Guity

Maryam Sadat Daneshpour

Fereidoun Azizi

Recurrence Risk Ratio of Siblings and Familial Aggregation of the

Metabolic Syndrome among Tehranian Population

22

 

e18268

2014

-

Scimetr

Bita Fam

Maryam Zarkesh

Mohamad Sadegh Falah

Nima Hosseinzadeh

Kamran Giti

Somayeh Hosseini Pour niazi

Farhad Hossein panah

Amir Abas Momenan Fereidoun Azizi

Maryam Sadat Daneshpour

Heritability of the obesity-related variables in the Tehranian families

23

 

577-582

2014

0.5

Advanced Biomedical Research

Bita Faam

Maryam Zarkesh

Maryam S Daneshpour Fereidoun Azizi

Mehdi Hedayati

The association between inflammatory markers and obesity related factors in Tehranian adults: Tehran lipid and glucose study

24

1797-802

2014

2.4

Quality of Life Research

Parisa Amiri

Sara Jalali Farahani

Maryam Zarkesh

Maryam Barzin

Robabeh Kaviani

Sajad Ahmadizad

Reliability and Validity of the Iranian Version of the QAPACE in Adolescents

25

 

88-94

2014

-

مجله غدد درون ریز و متابولیسم

شهره احساندار

مریم زرکش

مریم السادات دانشپور

مژگان بنده پور

فریدون عزیزی

مهدی هدایتی

شیوع آدنوویروس 36  انسانی و ارتباط آن با چاقی و فاکتورهای لیپیدی در جمعیت قند و لیپید تهران

26

e19511

2014

-

International Journal of Endocrinology and Metabolism

Zahra Daneshian

Fahimeh Ramezani-Tehrani

Maryam Zarkesh

Mahsa Noroozzadeh

Reza Mahdian

Azita Zadeh-Vakili

Antimullerian hormone and its receptor gene expression in prenatally androgenized female rats

27

 

1-23

2014

-

علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی

مریم زرکش

مهدی تقدسی

فریدون عزیزی

آزیتا زاده وکیلی

مهدی هدایتی

اهمیت تغییرات اپی­ژنتیک در بروز سرطان تیروئید و کاربرد درمانی این تغییرات

28

 

47-54

2014

-

دیابت و متابولیسم

بیتا فام

مریم زرکش

محمد صادق فلاح

نیما حسین زاده

کامران گیتی

فریدون عزیزی

مریم دانشپور

توارث پذیری نمایه های تن سنجی در خانواده های تهرانی جمعیت مورد مطالعه قند و لیپید تهران فاز 3

29

 

105-17

2014

2

Journal of nutrigenetics and nutrigenomics

Firoozeh Hosseini-Esfahani

Parvin Mirmiran

Maryam S Daneshpour Yadollah Mehrabi

Mehdi Hedayati

Maryam Zarkesh

Fereidoun Azizi

Western dietary pattern interact with APOC3 polymorphism on the risk of metabolic syndrome: Tehran Lipid and Glucose Study

30

 

 163-171

2014

-

مجله دیابت و لیپید ایران

بیتا فام

مریم زرکش

مریم السادات دانشپور

فریدون عزیزی

مهدی هدایتی

ارتباط چاقی شکمی با غلظت سرمی پروتئين واکنشگرC، اينترلوکين-6 و هموسيستئين در جمعيت بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و ليپيد تهران

31

 

91-3

2014

1.03

Endocrine Research

Bita Faam

Maryam S. Daneshpour

Mehdi Hedayati

Sohrab Halalkhor

Mohammad Ali Mansournia

Maryam Zarkesh

Fereidoun Azizi

The age effect on the association between the scavenger receptor class B type I (SR-BI) polymorphism and HDL-C level: Tehran Lipid and Glucose Study

32

 

181-195

2014

-

فصلنامه اخلاق زیستی

مریم زرکش

دکتر محمود عباسی

ملاحظات اخلاقی در فن آوری های اندازه گیری بیان ژن

33

 

e24756

2014

-

Gene Cell Tissue

Maryam S Daneshpour

Massoud Houshmand

Suad Alfadhli

Maryam Zarkesh

Sirous Zeinali

Mehdi Hedayati

Fereidoun Azizi

Allele Frequency of D12S1632, D12S329, D12S96, D16S3096 and D16S2624 in four Ethnic Groups and Its Relationship With Metabolic Syndrome in

Tehran Lipid and Glucose Study

34

 

e23927

2015

-

Scimetr

Maryam Zarkesh

Shohreh Ehsandar

Maryam Sadat Daneshpour

Mojgan Bandehpour

Suad Alfadhli

Fereidoun Azizi

Mehdi Hedayati

Association of human adenovirus-36 with dyslipidemia in Tehranian children and adolescents: TLGS

35

185-90

2015

2.415

GENE

Jalal  Zaman

Sajjad Jeddi

Maryam S  Daneshpour

Maryam Zarkesh

Zahra  Daneshian

Asghar Ghasemi

Ischemic post conditioning provides cardio protective and anti-apoptotic effects against ischemia-reperfusion injury through iNOS inhibition in hyperthyroid rats

36

 

384-394

2015

-

مجله پزشکی اردبیل

مریم زرکش

کامران گیتی

نیما حسین زاده

مریم السادات دانشپور

فریدون عزیزی

تجمع خانوادگی سندرم متابولیک در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران

37

 doi: 10.1071/RD15157

2015

2.4

Reproduction, Fertility and Development.

F. Ramezani Tehrani

M. Zarkesh

M. Tohidi

F. Azizi

A. Zadeh-Vakili

Is the association between insulin resistance and

diabetogenic haematopoietically expressed homeobox

(HHEX) polymorphism (rs1111875) affected

by polycystic ovary syndrome status?

38

published

2016

0.634

Iranian Red Crescent Medical Journal

Maryam Zarkesh

Golaleh Asghari

Parisa Amiri

Nima Hosseinzadeh

Mehdi Hedayati

Arash Ghanbarian

Fereidoun Azizi

Familial aggregation of metabolic syndrome and its components among Tehranian adults with different socio-behavioral and reproductive characteristics: Tehran Lipid and Glucose Study

39

T

Published

2016

-

Austin Endocrinology & Diabetes Case Reports

Maryam Zarkesh

Shohreh Ehsandar

Mahdi Hedayati

Genetic and Epigenetic Aspects of Type 2 Diabetes: A Review

40

 

169-76

2016

2.415

GENE

Sajad Jeddi

Jalal Zaman

Azita Zadeh Vakili

Maryam Zarkesh

Asghar Ghasemi

Involvement of inducible nitric oxide synthase in the loss of cardioprotection by ischemic postconditioning in hypothyroid rats

41

 

167-71

2016

2.415

GENE

Jahromi MS

Tehrani FR

Noroozzadeh M

 Zarkesh M

Ghasemi A

Zadeh-Vakili A

Elevated expression of steroidogenesis pathway genes; CYP17, GATA-6 and StAR in prenatally androgenized rats.

42

 

1-9

2017

6.077

Critical Reviews in Food Science and Nutrition

Emad Yuzbashian

Maryam Zarkesh

Golaleh Asghari

Mehdi Hedayati

Parvin Mirmiran

Ali Reza Khalaj

Is Apelin Gene Expression and Concentration Affected by Dietary Intakes? A Systematic Review

43

 

433-437

2017

1.585

Gynecological Endocrinology (IGYE)

Marziyeh Salehi Jahromi Fahimeh Ramezani Tehrani,

Jennifer W. Hill,

Mahsa Noroozzadeh

Maryam Zarkesh

Asghar Ghasemi

Azita Zadeh-Vakili

Alteration in follistatin gene expression detected in prenatally androgenized rat

44

 

 

2018

2.716

Molecular Diagnosis & Therapy

Maryam Zarkesh

Azita Zadeh-Vakili

Fereidoun Azizi

Maziar Mohammad Akhavan

Forough Foroughi

Mehdi Hedayati

Altered Epigenetic Mechanisms in Thyroid Cancer Subtypes

45

e56120

2018

-

International journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

Maryam Zarkesh

Azita Zadeh-Vakili

Fereidoun Azizi

Ahmad S. Fanaei

Forough Foroughi

Mehdi Hedayati

The effect of the BRAF V600E mutation on tissue inhibitor of metalloproteinase-3 expression and clinicopathological features in papillary thyroid cancer

46

 

49-54

2017

2.653

Prostaglandin, Leukotrienes and Essential Fatty Acids

Hossein Rostami

Mohammad Samadi

Emad Yuzbashian

Maryam Zarkesh*

Golaleh Asghari

Mehdi Hedayati

Alireza Khalaj

Parvin Mirmiran*

Habitual dietary intake of fatty acids are associated with leptin gene expression in subcutaneous and visceral adipose tissue among nondiabetic patients

47

 

2338-2352

2017

5.1

Cellular Physiology

and Biochemistry

Hanieh Gholami

Sajad Jeddi

Azita Zadeh-Vakili

Khadije Farrokhfall

Fatemeh Rouhollah Mahboubeh Ghanbari Maryam Zarkesh

Asghar Ghasemi

Transient Congenital Hypothyroidism Alters Gene Expression of Glucose Transporters and Impairs Glucose Sensing Apparatus in Young and Aged Offspring Rats.

48

 

Epub ahead of print

2018

4.095

The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

Emad Yuzbashian

Mehdi Hedayati

Golaleh Asghari*

Maryam Zarkesh*

Parvin Mirmiran

Alireza Khalaj

Determinants of vitamin D receptor gene expression in visceral and subcutaneous adipose tissues in non-obese, obese, and morbidly obese subjects

49

 

93-103

2018

2.667

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences

Zahra Nozhat

Samira Mohammadi-Yeganeh

Fereidoun Azizi

Maryam Zarkesh

Mehdi Hedayati

Effects of Metformin on the PI3K/AKT/FOXO1 Pathway in Anaplastic  Thyroid Cancer Cell Lines

50

 

1199

2018

3.645

BMC Cancer

Maryam Zarkesh

Azita Zadeh-Vakili

Mahdi Akbarzadeh

S Ahmad Fanaei

Mehdi Hedayati

Fereidoun Azizi

The Role of matrix metalloproteinase-9 as a Prognosticator Biomarker in Papillary Thyroid Cancer

51

 

160-168

2018

-

مجله غدد درون ریز و متابولیسم

حسين رستمي

حميدرضا توکلي

عماد يوزباشيان

مريم زرکش

مريم آقايان

مهدي هدايتي

رضا فروزانفر

پروين ميرميران

عليرضا خلج

ارتباط بین دریافت منابع چربی رژیم غذایی با بیان ژن لپتین در بافت چربی احشایی و زیر جلدی در افراد بزرگسال

52

 

Accepted

2018

1.132

International Journal of Peptide Research and Therapeutics

Behnaz Mahmoodi

Afsaneh Shemshaki*

Maryam Zarkesh*

Parvin Mirmiran

Mehdi Hedayati

Habitual physical activity is associated with relative apelin gene expression in adipose tissues

53

 

Published

2018

-

International journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

Maryam S Daneshpour

Mehdi Hedayati

Bahareh S-khayat

Kamran Guity

Maryam Zarkesh

Mahdi Akbarzadeh

Niloofar Javanrooh

Azita Zadeh-Vakili

Fereidoun Azizi

Cardio-metabolic disease genetic risk factors in Iran: 20 years of Tehran Lipid and Glucose Study

54

 

Published

2018

-

International journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)

Hedayati M

Daneshpour MS

 Zarkesh M

 Zarif Yeganeh M

Sheikholeslami S

Faam B

Azizi F

Biochemical findings in over a 2-decades assessment: Tehran Lipid Glucose Study (TLGS)

55

 

Accepted

2018

3.42

Nutrition

Emad Yuzbashian

Golaleh Asghari

Mehdi Hedayati

Maryam Zarkesh*

Parvin Mirmiran*

Alireza Khalaj

The association of dietary carbohydrate with FTO gene expression in visceral and subcutaneous adipose tissue of adults without diabetes

56

 

Under review

2018

3.234

Life Sciences

Maryam Zarkesh

Azita Zadeh-Vakili

Mehdi Akbarzadeh

Zahra Nozhat

Ahmad S. Fanaei

Mehdi Hedayati Fereidoun Azizi

MicroRNAs Associated with Papillary Thyroid Carcinoma: Tissues and Fine Needle Aspiration Cytology Cases

57

 

Under review

2018

2.716

Molecular Diagnosis & Therapy

Zahra Nozhat

Mehdi Hedayati*

Maryam Zarkesh*

Fereidoun Azizi

Recent developments in the prognosis, diagnosis, and treatments of follicular cell-derived thyroid cancers

58

 

Under review

2018

-

IJEM

Parisa Amiri

 Sara Jalali-Farahani

Maryam Zarkesh

Safoora Gharibzadeh

Mehdi Hedayati

Mahmoud Parvin

Fereidoun Azizi

Behavioral interventions for weight management in overweight adolescents: A comparison between a motivation-based education program and conventional dietary counseling

59

 

Submitted

2019

3.297

journal of molecular endocrinology

S. Adeleh Razavi

Mandana Afsharpad

Mohammad Hossein Modarressi

Maryam Zarkesh

Parichehreh Yaghmaei

Shirzad Nasiri

S. Mohammad Tavangar

Hanieh Gholami

Afsoon Daneshafrooz

Mehdi Hedayati

Validation of Reference Genes for Normalization of Relative qRT-PCR Studies in Papillary Thyroid Carcinoma

60