عضویت در سایت

اولین وبینار چاقی کودکان


اولین وبینار انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران تحت عنوان چاقی کودکان در تاریخ 13 آذر ماه برگزار شد.

چندی پیش کنگره اروپایی چاقی بصورت برخط برای دانشمندان، پژوهشگران و علاقه مندان در سرتاسر جهان برگزار شد. نظر به غنای علمی این کنگره، انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران با الهام از عناوین آن و تطبیق و اولویت بندی با نیازهای جامعه ایرانی، اقدام به طراحی یک رشته وبینار علمی نمود که اولین مورد آن با موضوع چاقی کودکان با همکاری شرکت دانش بنیان پژوهش کاو آفاق و بخش خصوصی برگزار شد.

در آغاز این وبینار دکتر فریدون عزیزی، ریاست انجمن ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان و تقدیر از برگزارکنندگان، نکاتی را در اهمیت چاقی کودکان و وضعیت کلی آن در ایران و جهان ترسیم و ضرورت عدم غفلت از آن در شرایط همه گیری بیماری کووید 19 بیان کرد.

سپس دکتر فهیمه سهیلی پور ، فوق تخصص غدد کودکان و دبیرعلمی برنامه به ایراد سخنرانی تحت عنوان رویکرد بالینی به چاقی در کودکان پرداخت. پس از ایشان اپیدمیولوژی چاقی کودکان در ایران توسط دکتر سمیه مخبر ارائه شد و در ادامه استراتژیهای پیشگیری و درمان چاقی در کودکان بوسیله دکتر زهره کریمی تشریح شد.

طیبه مخبر، روانشناس بالینی، سخنران بعدی این وبینار بود که روان درمانی چاقی در کودکان را تشریح کرد و دکتر هاله دادگستر متخصص پزشکی ورزشی، آخرین سخنرانی این گردهمایی مجازی علمی را تحت عنوان اثربخشی ورزش در کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان ارائه داد.

اخبار مرتبط