عضویت در سایت

همایش کشوری روزه داری و سلامت سال 1398


من مبتلا به بیماری هستم، آیا مجاز به روزه گرفتن میباشم؟

روزه داری چه تاثیری بر بیماری من دارد؟

در ایام ماه مبارک چگونه تغذیه مفیدی داشته باشم؟

آیا روزه داری باعث تشدید بیماری من میشود؟

پرسشهای فوق و انبوهی از سوالات مرتبط با روزه داری، مساله ایست که در نزدیکی ماه مبارک رمضان توسط بیماران از پزشکان پرسیده میشود. روزه داری اسلامی مقوله ایست که که از جنبه های گوناگون با Fasting که در فرهنگ واژگان غربی بیان شده تفاوت است و طبعا پاسخ به پرسشهای بیماران در این حوزه، مستلزم بررسی وجوه این اختلافات بوده و قطعا تفاوتهای بنیادی با یکدیگر دارد.

نظر به فقدان آگاهی پزشکان از نتایج پژوهشهای مرتبط با این حوزه و نیز فقدان پژوهش کافی در بسیار از جنبه های مرتبط، بعضا پاسخهای صحیح و قاطعی در برابر سوالات بیماران ارائه نمیشود.

نظر به فراگیر بودن این موضوع در حوزه پزشکی و اهمیت و دین شرعی آن، پس از انتشار کتاب روزه داری و سلامت توسط دکتر فریدون عزیزی و جمعی از اساتید دانشگاه، ایده برپایی همایش روزه داری و سلامت شکل گرفت تا طی آن اساتید رشته های مختلف پزشکی به بیان مسائل رایج رشته تخصصی خود در زمینه روزه داری بپردازند تا موضوع برای مخاطبین در یک محیط آکادمیک مورد تفحص و بررسی و نهایتا راهگشایی قرار بگیرد.

لذا این همایش از تاریخ هفدهم لغایت هجدهم بهمن ماه در محل سالن امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.

دکتر حسین دلشاد دبیر علمی این همایش گفت که طی این گردهمایی دو روزه ضمن بهره مندی از سخنرانیهای اساتید مطرح حوزه، متخصصان برجسته کشور در رشته های تخصصی پزشکی ضمن تشریح تغییرات فیزیولوژیک بدن فرد در ایام روزه داری و تاثیرات آن بر عملکرد دستگاههای بدن، به تبیین چالشها مرتبط با رشته تخصصی خود پرداخته و سپس و راه حلهای موجود را برای آندسته از بیمارانی که مجاز به روزه داری بودند را ارائه دادند.

این برنامه واجد امتیاز بازآموزی بود و در حد مطلوبی مورد استفاده شرکت کنندگان از گروههای مختلف علوم پزشکی قرار گرفت.

اخبار مرتبط