عضویت در سایت

وبینار درمان چاقی 2021


به دنبال برگزاری سلسله مباحث کنگره اروپایی چاقی، چهارمین وبینار با عنوان درمان چاقی در تاریخ 14 اسفندماه به دبیری دکتر مجید ولی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی با همکاری مشترک پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم، انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران، شرکت پژوهش کاو آفاق و حمایت بخش خصوصی به صورت مجازی برگزار شد.

در آغاز این برنامه پس از خوش آمدگویی دکتر داود خلیلی متخصص اپیدمیولوژی در خصوص شیوع چاقی و تاثیر کووید 19 پرداخت. وی در سخنان خود ضمن بیان آمارهای مرتبط با شیوع چاقی در ایران و جهان و روند آن تاثیرات متقابل چاقی و بیماری کووید 19 به عنوان یک اثر دو سویه را تشریح کرد.

پیشگیری از چاقی با رویکرد مبتنی بر موقعیت عنوان سخنرانی بعدی بود که دکتر مجید ولی‌زاده فوق تخصص غدد و دبیر برنامه به ارائه آن پرداخت. در ادامه دکتر علیرضا خلج متخصص جراحی سخنرانی خود را در خصوص پیامدهای بلندمدت پس از جراحی چاقی را ارائه داد.

برنامه با سخنرانی دکتر فرهاد حسین‌پناه فوق تخصص غدد با عنوان دارو درمانی در چاقی دنبال شد و در نهایت دکتر مریم برزین دکترای تخصصی پژوهشی، سخنران پایانی برنامه توضیح دلایل عدم موفقیت در درمان چاقی را ارائه داد.

اخبار مرتبط