عضویت در سایت

کارگاه رژيم درماني در مديريت ديابت و عوارض ناشي از آن


به تاييد مراجع علمي و آکادميک، پيروي از الگوهاي غذايي سالم اساس مديريت ديابت و پيشگيري از عوارض حاد و مزمن آن محسوب مي¬شود. بنابر اهميت موضوع، مرکز تحقيقات تغذيه در بيماري¬هاي غدد درون¬ريز وابسته به پژوهشکده علوم غدد درون-ريز و متابوليسم، اقدام به برگزاري کارگاه رژيم درماني در مديريت ديابت و عوارض ناشي از آن در تاريخ 3-1 دي ماه 1397 نمود.

دکتر پروين ميرميران، رياست مرکز تحقيقات تغذيه در بيماري¬هاي غدد درون¬ريز و دبير علمي کارگاه با شاره به اهداف اين برنامه خاطر نشان کرد که اولويت کارگاه مذکور تکيه بر ارائه مطالب کاربردي در تنظيم برنامه¬هاي غذايي مبتلايان به ديابت و عوارض ناشي از آن بوده است. مباحث اين کارگاه سه روزه شامل ديابت نوع 2 در بزرگسالان، ديابت بارداري، ديابت نوع 1 و نوع 2 در کودکان، رژيم درماني در مبتلايان به ديابت با اختلالات کليوي، پرفشاري خون و اختلالات ليپيدي و نيز اهميت کاربرد مواد غذايي فراويژه در تنظيم برنامه¬هاي غذايي بود که توسط محققان و اعضاء هيئت علمي ارائه شد. نقطه قوت اين کارگاه ارائه نمونه هاي رژيم درماني براي تمامي موارد ذکر شده بود.  همچنين جهت ارزيابي اثربخشي مباحث ارائه شده در کارگاه و سنجش مهارت شرکت کنندگان، پيش آزمون و پس آزمون از شرکت کنندگان گرفته شد. 

اخبار مرتبط