عضویت در سایت

تازه های نشر: کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19


پاندمی بیماری کووید 19 بیش از یکسال علاوه بر نظام‌های سلامت کل جهان، نظام‌های اقتصادی و سیاسی را نیز درگیر خود ساخته است.

نظر به اهمیت این موضوع و ویژگی‌های اقلیمی در رفتار، تاثیرات و چگونگی مقابله با آن، کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19 در جمهوری اسلامی ایران" به کوشش دکتر محمدحسین نیکنام و دکتر فریدون عزیزی و گروه مولفان توسط انتشارات طب و جامعه عرضه گردید.

مولفین در پیشگفتار این کتاب می‌نویسند: از نگاه بسیاری از پژوهشگران، این بیماری می‌تواند نقطه عطفی برای تجربه اندوزی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند و به تقویت بنیان‌های سلامت و افرایش پایداری و تاب آوری جوامع در برابر پدیده‌های مشابه منجر شود.

در این کتاب که واجد مقدمه‌ای از دکتر سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی است، سرفصلهای متعددی از جمله کرونا و علم پزشکی، مدیریت کووید ـ 19 ، مدیریت بیمارستانی، آموزش مجازی در علوم پزشکی، چالش‌های فراگیر در عرصه بالینی آموزشی درمانی و سایر امور تحلیلی و چالشی ناشی از این بیماری در ایران مطرح و مورد بحث قرار گرفته که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سئوالات و ابهامات باشد.

اخبار مرتبط