عضویت در سایت
(International Journal of Endocrinology & Metabolism (IJEM

مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی

سردبیران: دکتر فریدون عزیزی، دکتر آزیتا زاده وکیلی

مدیر اجرایی: دکتر کبری ناخدا

مجله بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در سال 1382 توسط انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران و پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ترکیب اعضاء هیئت تحریریه بین المللی راه اندازی شد. هدف این مجله تسهیل انتشار نتایج فعالیت های پژوهشی محققین، به ویژه پژوهشگران ایرانی، در سطح جهانی بود. در همین راستا مجله پذیرای بررسی و انتشار مقالات با ماهیت های مقاله اصیل تحقیقی، مروری، گزارش مورد و نامه به سردبیر است. محتوی این مقالات شامل مراقبت های بالینی، اپیدمیولوژی، پاتوفیزیولوژی، مطالعات حیوانی و سلولی-مولکولی در زمینه علوم غدد درون ریز و متابولیسم میباشد. مجله در دوسال اول به صورت شش ماه یکبار چاپ میشد و در حال حاضر به صورت چهار شماره در سال چاپ میشود. در حال حاضر تمامی مراحل از ثبت مقاله تا داوری نهایی و چاپ مقالات به صورت Online انجام می گیرد. مقالات دریافتی توسط سردبیران و شورای دبیران بررسی و در صورت مناسب تشخیص داده شدن توسط متخصصین داخلی و بین المللی بررسی می شود.

مقالات چاپ شده در مجله بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم در پایگاه های معتبری از جمله Web of science , Scopus , PubMed و Embase نمایه می شوند و متن کامل تمامی مقالات با دسترسی آزاد (open access) از طریق سایت مجله و پایگاه های ذکر شده در اختیار خوانندگان قرار دارد.

آدرس وب‌سايت: http://endometabol.com

تماس با ما

آدرس :

کد پستی :

تلفن :

نمابر :