عضویت در سایت
معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی نام و نام خانوادگی: شهرام علمداری مرکز تحقیقات مرتبط: Internal Medicine & Enocrinology
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
مديريت امور اداري

مدير امور اداري: محمد ربیع زاده

 

مديريت امور اداري در واقع جنبه‌هاي انساني سازمان را در بر مي‌گيرد، زيرا انسان عامل مهمي در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار مي‌رود. تحقيقات امروزي بيانگر اين واقعيت است كه رابطه نزديكي بين نحوه مديريت منابع انساني و امكان نيل به اهداف سازماني وجود دارد، از اين رو مديريت، امروزه به منزله يكي از شريان‌هاي مهم و حياتي هر سازماني محسوب مي‌گردد. مديريت منابع انساني، تخصص ويژه‌اي است كه كوشش مي نمايد تا در جهت كسب رضايت كاركنان و تأمين هدف هاي سازماني گام برداشته وسياست ‌گذاري نمايد.

 

مدير امور اداري به طور كلي داراي وظايف ذيل مي باشند

 

 1-  اعمال و اجراي قوانين ، آئين نامه هاي اداري و استخدامي صادره از مراجع ذيصلاح

 2- تهيه و تدوين آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهاي لازم اداري

3- هماهنگي  در اجراي امور مربوط به واحد هاي کارگزيني - دبيرخانه و تدارکات و ... 

4- رسيدگي و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلي و اداري.

5-  ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه مقررات استخدامي و طبقه بندي مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

6- شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداري و مالي مديران – کميته استخدام – شوراي اداري و مالي و غيره

7- تامين نيروي انساني مورد نياز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جديد

8-  انجام اجراي امور مختلف رفاهي کارکنان پژوهشکده و تهيه و تنظيم طرح هاي مربوطه .

9- برآورد ميزان ملزومات و ابزار لازم کار اداري و نظارت بر توزيع آنها .

10- نظارت بر اجراي مربوط به ارتقاء شغلي کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاري و کسرکار و غيره .

11- نظارت برحسن انجام وظيفه کارشناسان  واحد  امور اداري .

12- انجام ساير امور محوله و مربوطه بنا به تشخيص و ارجاع معاونت محترم پشتيباني

 

فضاي فيزيکي پژوهشکده:

 

در سال 1376 بنا به ضرورت افزايش امکانات فيزيکي تجهيزات و ... مرکز تحقيقات غدد درون­ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تصميم به احداث ساختمان جديد، متناسب با گستره­ي فعاليت­هاي خود در ابعاد داخلي و بين المللي گرفت. در سال 1377 مکاتبه­هاي مربوطه به مراجع ذي­صلاح در خصوص اخذ موافقت ساخت پروژه انجام پذيرفت و در نهايت 4000 متر مربع از فضاي مرکز پزشکي، آموزشي و درماني آيت ا... طالقاني تحويل مرکز شد. در همين سال سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور رديف مستقلي براي احداث پروژه، ايجاد و بودجه­ي مورد نياز را به مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال تصويب کرد. در اواخر سال 1379 فعاليت­هاي اجرايي پروژه آغاز شد و در اواخر سال 1385 به پايان رسيد. در حال حاضر فضاي ساختمان پژوهشکده 6070 متر مربع در 8 طبقه داراي 7 مرکز تحقيقاتي مي­باشد.

پژوهشکده علوم غدد مجهز به دو سالن کنفرانس و يک سالن اجتماعات (پيامبر اعظم (ص)) با گنجايش 150 نفر مي باشد.

منابع انساني و ساختار سازماني:

با توجه به نامه مرکز توسعه و تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مرکز تحقيقات غدد   درون­ريز و متابوليسم در سال 1390 در غالب 58 پست سازماني به پژوهشکده غدد درون­ريز و متابوليسم ارتقاء يافت. پست­هاي سازماني موجود در پژوهشکده علوم غدد درون­ريز و متابوليسم که در سال 1390 تصويب شده است شامل 58 پست سازماني مي­باشد. از اين تعداد 21 پست هيئت علمي، 10 پست به پژوهشي، 18 پست مربوط به پست­هاي اداري و 9 پست نيز مربوط به آزمايشگاه اختصاص يافته است.

از بين پرسنل شاغل در پژوهشکده حدود 24% پرسنل، امور پشتيباني را به عهده دارند و مابقي در طرح­ها و پروژه­هاي پژوهشي و علمي مشغول فعاليت مي­باشند.

برنامه تعالي سازماني پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم EFQM

به استناد راهبرد شماره 5 (ارتقا سيستم مديريتي پژوهشکده) و هدف عيني 501 (استقرار سيستم مديريت کيفيت EFQM) 9 معيار مدل سرآمدي EFQMبه شرح ذيل در پژوهشکده روند اجرايي خود را طي مي­نمايد.

رهبري: چگونه رهبران پژوهشکده چشم انداز و ماموريت پژوهشکده را تدوين و زمينه دست­يابي به آنها را تسهيل مي­کنند؟ چگونه ارزش­ها و سيستم­هايي را که براي موفقيت پايدار پژوهشکده لازم است را ايجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهاي مناسب خود اجرا مي­کنند؟ رهبران پژوهشکده چگونه در توسعه و اجراي سيستم مديريتي پژوهشکده مشارکت مي­نمايند؟

خط مشي و استراتژي: چگونه پژوهشکده، ماموريت و چشم انداز خود را از طريق يک استراتژي شفاف با در نظر گرفتن منافع ذينفعان پژوهشکده محقق ساخته و چگونه اين استراتژي را از طريق خط مشي­ها، برنامه­ها، اهداف، مقاصد و فرآيندها مورد پشتيباني قرار داده است؟ 

کارکنان (منابع انساني): چگونه پژوهشکده، دانش و توانايي­هاي منابع انساني خود را بطور انفرادي و تيمي، توسعه داده و مورد بهره­برداري قرار داده است و آنها را به گونه­اي برنامه­ريزي نموده که خط­مشي و استراتژي پژوهشکده و اجراي موثر فرآيندها مورد پشتيباني قرار گرفته باشد؟

شراکتها و منابع: چگونه پژوهشکده، شرکاء خارجي و منابع داخلي خود را مديريت نموده تا از خط مشي و استراتژي پژوهشکده و اجراي موثر فرآيندهاي پژوهشکده حمايت گردد؟

فرآيندها، محصولات و خدمات: چگونه پژوهشکده، فرآيندها را طراحي و مديريت نموده و بهبود داده است تا از خط مشي و استراتژي پژوهشکده حمايت گردد و ضمن جلب رضايت کامل براي مشتريان و ديگر ذينفعان، بطور روزافزون براي آنها ايجاد ارزش نمايد؟

نتايج مشتريان: پژوهشکده در ارتباط با مشتريان بيروني خود چه نتايجي را بدست آورده است؟

نتايج کارکنان (منابع انساني): پژوهشکده در ارتباط با منابع انساني خود چه نتايجي را بدست آورده است؟

نتايج جامعه: پژوهشکده در رابطه با جامعه محلي، ملي و بين المللي به چه نتايجي رسيده است؟

نتايج کليدي عملکرد: پژوهشکده در رابطه با عملکرد برنامه­ريزي شده­اش به چه نتايجي رسيده است؟

مديريت امور مالي

مدير امور مالي: حميد عباسي

 اين مرکز همانند ساير دستگاه­هاي اجرايي مستقل اعتبارات خود را در قالب اعتبار پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان ( بند و) و نيز ساير اعتبارات از وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق بودجه سالانه مصوب مجلس شوراي اسلامي دريافت مي نمايد.

بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران دانشگاه­ها بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و نيز ساير قوانين و مقررات مالي صرفاً بر اساس مقررات خاص، مصوب هيات امنا اداره خواهند شد. بر اين اساس در راستاي رعايت مفاد و قوانين13 و 87 آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب تيرماه سال 1388 هيات امنا، پژوهشکده نيز روش حسابداري خود را از ابتداي سال 1392 از روش حسابداري نقدي به روش تعهدي تغيير داده است.

مديريت بودجه و تشکيلات

مدير بودجه و تشکيلات: محمد ربیع زاده

واحد بودجه و تشکيلات پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

 به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني بيماري­هاي غدد درون ريز و متابوليسم و با موافقت شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي در سال 1376 با اعتبار 250 ميليون ريال و با تشکيلاتي مشتمل بر 22 پست سازماني مرکز تحقيقات غدد درون ريز با شماره دستگاه 123807 به تصويب رسيد.

 منابع مالي مرکز شامل:

الف) درآمدهااي حاصل از خدمات مرکز طبق ضوابط قانوني

ب) کمک و هداياي حقيقي و حقوقي

ج) اعبارات دولتي در صورت تخصيص اعتبار

شايان ذکر است طي سالهاي 1376 تا کنون مرکز تحقيقات غدد درون­ريز و متابوليسم به پژوهشکده غدد درون ريز و متابوليسم شامل 7 مرکز تحقيقات در غالب 58 پست سازماني ارتقاء يافته است.

در سالجاري با داشتن 153 نفر نيروي انساني که 11 نفر به صورت هيئت علمي و 6 نفر طرحي و 19 نفر رسمي و 30 نفره تبصره3 و 6 نفر تبصره 4 و 81 نفر به صورت قراردادي در پژوهشکده و سايت شرق شاغل مي­باشند. از نظر وضعيت استخدامي تعدادي از تشکيلات مصوب و تعدادي به صورت مأمور و بقيه بصورت قراردادي مي­باشند.

رئوس فعاليت­ها:

1)تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي و بودجه پيشنهادي و بودجه اصلاحي

2)تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي تملک دارائي­هاي سرمايه­اي و ملي و رديف­ها و ....

3)هماهنگي و پيگيري کليه امور بودجه با وزارت بهداشت و معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري

4)بررسي اعتبارات درخواستي واحدها

5) نگهداري حساب اعتبارات و فصول مختلف بودجه

6)پيگيري تخصيص اعتبارات و ابلاغ آن به امور مالي

7)تهيه نمودارها و آمارهاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آن­ها

8) بررسي عملکرد بودجه­اي

 9) تهيه و تنظيم عملکرد اعتبارات طرح­هاي پژوهشي و تنظيم اعتبار حساب هر طرح پژوهشي به صورت جداگانه

 10)طراحي ساختارهاي نوين سازماني هدف عيني WT3

11)تهيه برنامه­هاي آموزش کارکنان غير هيئت علمي در پژوهشکده و رابط آموزش با دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

12)همکاري با برنامه­هاي استراتژي و راهبردي پژوهشکده از جمله:

1-12- مجري پروژه ترسيم گردش فعاليت يا فلوچارتها و دستورالعمل­هاي بودجه برنامه­اي WO6

2-12- مجري پروژه بازنگري ترسيم گردش فعاليت يا فلوچارت و دستورالعمل­هاي جاري بودجه برنامه­اي

3-12-همکاري با پروژه استقرار تدريجي نظام جديد درآمديST2

4-12- همکاري با پروژه تدوين روش نوين پرداخت ب-WO4

5-12-همکاري با پروژه اصلاح نظام پرداخت ج-WO4

6-12- بازنگري تشکيلات، فرآيندهاي مالي و اداري

7-12- همکاري با پروژه نهادينه­سازي اقتصاد مقاومتي در پژوهشکده

13)پيشنهادات در جهت تقويت فرهنگ سازماني

14)مجري بررسي و طراحي بودجه­ريزي عملياتي در مراکز تحقيقاتي

مديريت IT

مدير IT: مرجان پورزرگر

  تاريخچه واحد کامپيوتر:

واحد کامپيوتر اين پژوهشکده از سال 1373 شروع به کار کرده است. در آن زمان فعاليتهاي اين واحد شامل طراحي و برنامه ريزي بانکهاي اطلاعاتي به منظور پردازش اطلاعات و نتايج آماري طرحهاي تحقيقاتي و همچنين انجام خدوان ماشيني مانند آماده سازي پروپوزال طرحهاي پژوهشي و گزارش طرحها بوده است. سخت افزار موجود در آن زمان چندان پيشرفته نبوده اما با به رسميت در آمدن مرکز در سال 1375 اين واحد رشد بيشتري يافت به طوريکه تعداد کامپيوتر هاي آن از 5 ديستگاه به 20 دستگاه افزايش يافت و استفاده از اينترنت به صورت خط اجارهاي leased Line 512 Kb  بوده است. با شکل گيري و گسترش طرحهاي تحقيقاتي کشوري در مرکز تحقيقات غدد، واحد کامپيوتر به نحو بهينه از اين طرحها پشتيباني کرد و خدمات مورد نياز را در اختيار پژوهشگران قرار داد.

سوابق واحد کامپيوتر:

با انتقال مرکز تحقيقات غددبه ساختمان جديد در سال 1385 و داير شدن سه مرکز تحقيقات ديگر، به طبع نياز به کامپيوتر و دستگاههاي جانبي و همچنين استفاده از شبکه داخلي و اينترنت جهاني گسترش يافت. به طوري که امکانات به شکل زير تغيير يافت:

1.      تغيير خط اينترنت از Leased line 512 Kb به Wimax 768+

2.      ايجاد شبکه داخلي

3.      نصب سه سرور و يک روتر در اتاق کامپيوتر

4.      قرار دادن يک سوئيچ در هر طبقه براي ارتباط با سوئيچ اصلي

5.      افزايش تعداد کامپيوتر ها به 75 عدد.

6.      تهيه سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز کاربران و پژوهشگران و پشتيباني از آنها

7.      تهيه و تعميير کليه کامپيوتر هاي واحد قند و ليپيد (سايت شرق) و کنترل و نگهداري شبکه داخلي و اينترنت آن واحد

8.      طراحي وب سايت اينترنتي جهت معرفي پژوهشکده و قرار دادن مقالات اساتيد و محققان و نيز اسلايدهاي کليه سمپوزيوم ها و workshopهاي پژوهشکده در وب سايت ايجاد شده

امکانات فعلي واحد کامپيوتر:

به دليل استفاده روز افزون از شبکه جهاني اينترنت و افزايش طرحها و مقالات در هر يک از مراکز تحقيقاتي پژوهشکده علوم غدد ، در حال حاضر امکاناتي که واحد IT در اختيار کاربران و محققان قرار داده است به قرار زير افزايش يافته است:

1.      افزايش پهناي باند اينترنت مصرفي از768 Kb  به 4Mb

2.      کنترل پهناي باند مصرفي

3.      افزايش کامپيوتر ها به 121 عدد مطابق با نياز کاربران

4.      ايجاد FTP سرور جهت انتقال اطلاعات و به اشتراک گذاشتن داده ها در شبکه داخلي

5.      انتقال ميزباني وب به سرور پژوهشکده غدد

6.      ايجاد ايميل آکادميک براي پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي و پشتيباني از آن

7.      ايجاد سرويس Back up جهت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و اطلاعات مهم بعضي از واحد ها

8.      قرار دادن ADSL 512 Kb به عنوان يک خط اينترنت پشتيبان در مواقع قطع بودن اينترنت اصلي پژوهشکده.

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+