عضویت در سایت

آموزش دیابت برای بدنه تامین اجتماعی در اسفند 1399


به دنبال عزم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر خدمات رسانی بهتر و به دنبال برنامه های آموزش دیابت با هدف ارتقائ انش پزشکان، پرستاران و کارشناسان تغذیه این سازمان و افزایش توانمندی آنها برای مدیریت بیماران دیابتی، دومین جلسه آموزشی تحت عنوان انسولین درمانی در بیماران دیابتی با همکاری پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم و شرکت دانش بنیان پژوهش کاو آفاق و اجرای اعضائ هیات علمی فوق تخصصی غدد در تاریخ بیست و یکم اسفندماه 99 مقارن با عید مبعث رسول گرامی اسلام (ص) برگزار شد.

در شروع این برنامه که به صورت مجازی برگزار گردید، دکتر مهتاب نیرومند، معاون پژوهشی گروه داخلی دانشگاه و دبیر برنامه ضمن معرفی برنامه به ایراد سخنرانی در خصوص کلیات انسولین درمانی در بیماران دیابتی پرداخت. سپس انسولین درمانی در بیماران دیابتی نوع 1 توسط دکتر شایسته خلیلیاستادیار گروه داخلی ارائه شدو پس از وی دکتر زهرا داودی انسولین درمانی در بیماران دیابتی نوع 2 را تشریح کرد.

این برنامه با سخنرانی دکتر مریم واشقانی با عنوان انسولین درمانی در شرایط خاص: بارداری و شیردهی ادامه پیدا کرد و در دنباله دکتر نیرومند در سخنرانی پایانی انسولین درمانی در بیماران بستری و انسولین درمانی در ماه مبارک رمضان را توضیح داد.

یادآوری میشود که این برنامه با اهداف ذکر شده در غالب یک دوره تکمیلی برای گروه هدف ادامه خواهد داشت.

اخبار مرتبط