عضویت در سایت

افتخار علمی در سطح بین المللی و ملی


کسب جایزه دکتر شوشا از سازمان جهانی بهداشت

گلاله اصغری پژوهشگر پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

 

جایزه بنیاد دکتر شوشا از طرف سازمان جهانی بهداشت (WHO) در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) در سال 2019 به خانم گلاله اصغری پژوهشگر پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم و دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق گرفت.

بنیاد دکتر شوشا در سال 1966 به یادمان دکتر علی توفیق شوشا، اولین مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی بنا نهاده شد.

این جایزه به محقق جوان مرکز تحقیقات تغذیه پژوهشکده غدد به واسطه  پیشینه پژوهشی در خصوص تغذیه و مطالعات اپیدمیولوژی تغذیه با تمرکز بر بیماری های غدد درون ریز تعلق گرفته است.

شایان ذکر است که این جایزه، با درجه بالای اعتبار بین المللی، بصورت سالیانه به این ترتیب اهداء میشود که هریک از کشورهای حوزه شرق مدیترانه یک نفر را به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی و پس از داوری موشکافانه و فراگیر، عنوان مزبور تنها به یک نفر که برجسته ترین فعالیتها در حوزه سلامت را انجام داده باشد تعلق میگیرد.

از جمله معیارهای پذیرش پیشینه پژوهشی برجسته، تسلط به زبان انگلیسی و سن کمتر از 35 سال می توان اشاره کرد.

اخبار مرتبط