عضویت در سایت

بازآموزی دستیاران فوق تخصصی


روزآمد سازی و ارتقائ توانمدی دستیارن شاغل به تحصیل یکی از برنامه هایی است که توسط مجامع آکادمیک و انجمنهای علمی بین المللی در جنب کنگره ها و گردهمایی های علمی به آن پرداخته میشود. در ایران نیز برنامه " F. Azizi Trainee Conference" با هدف توانمندسازی دستیاران فوق تخصصی غدد برای اولین بار به ابتکار دکتر فریدون عزیزی در سال 1395 و در فاصله یکروز قبل از یازدهمین کنگره بین المللی غدد با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و بین المللی برگزار شد.

این برنامه به دنبال مصوبه هیات مدیره انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران با حضور الزامی دستیاران فوق تخصصی این رشته در سال 1397 و پیش از دوازدهمین کنگره بین المللی غدد تکرار گردید. با توجه به شرایط پاندمی و اینکه حضور فیزیکی افراد مقدور نبود، تصمیم بر این شد تا سومین دوره این برنامه آموزشی در سال 1400 طی دو روز؛ یکهفته قبل از ایام کنگره از تاریخ 13 لغایت 14 آبان ماه بصورت مجازی برگزار شد.


در سخنرانی افتتاحیه این برنامه دکتر فریدون عزیزی رئیس و بنیانگذار انجمن متخصصین غدد طی یک سخنرانی یا ذکر وضعیت تعداد افراد فوق تخصص غدد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به تشریح تاریخچه تربیت نیروی فوق تخصص در ایران و چگونگی آغاز آن از سال 1364 پرداخت و در ادامه  سیر تحول تعداد شاغلین این حوزه و افزایش خدمات به بیماران را توضیح و از پیشکسوتان و افراد پیشگام در این زمینه یاد کرد.

هرچند مباحث منظور شده در این دوره با هدف روزآمد سازی و ارتقائ توانمندی دستیاران سال اول و دوم فوق تخصصی طراحی شده بود ولی از آنجاییکه این مباحث میتوانست برای سایر افراد فعال در این رشته سودمند باشد، ورود و بهره برداری ایشان از برنامه آموزشی مذکور آزاد و رایگان لحاظ گردیده بود. جذابیت و کاربردی بودن ایم مباحث موجب گردیده بود که استقبال از آن بیش از انتظار برگزار کنندگان باشد به نحویکه قریب به 250 نفر، یعنی بیش از 4برابر جمعیت هدف، بصورت زنده و برخط از این برنامه استفاده کردند.

اخبار مرتبط