عضویت در سایت

برنامه آموزشی رژیم درمانی در مدیریت دیابت و عوارض ناشی از آن در سال 1398


اصلاح الگوی تغذیه یکی از پایه‌های اصلی کنترل قندخون در بیماران دیابتی به حساب می‌آید. به عبارت واضحتر، بدون رعایت کردن اصول صحیح تغذیه، بقیه درمانهای دیابت بدون نتیجه باقی مانده و روند بروز عوارض ناشی از بالا بودن قندخون اعم از عوارض حاد و مزمن تسریع شده و می‌تواند سلامت و کیفیت زندگی فرد مبتلا را به شدت با خطر مواجه سازد.

نظر به اهمیت این موضوع برنامه "رژیم درمانی در مدیریت دیابت و عوارض ناشی از آن" توسط مرکز تحقیقات تغذیه در بیماریهای غدد درون ریز از تاریخ دهم لغایت دوازدهم شهریورماه در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد.

در نخستین روز این برنامه سه روزه پس از انجام پیش آزمون، دکتر پروین میرمیران ریاست مرکز تحقیقات تغذیه و دبیر علمی برنامه طی سخنانی به ذکر اهمیت موضوع و اهداف برنامه پرداخت. سپس طی سه روز مباحثی تحت عناوین دیابت نوع 1 در کودکان، دیابت بارداری، دیابت نوع 2 در کودکان، دیابت نوع 2 در بزرگسالان، غذاهای فراویژه در دیابت، اختلال چربیهای خون و پرفشاری خون، غذاهای فراویژه در دیس‌لیپیدمی و پرفشاری خون و نهایتاً بیماریهای کلیوی اغلب به صورت حل مطالعه موردی توسط متخصصیان تغذیه برای شرکت کنندگان آموزش داده شد.

به گفته دکتر فیروزه حسینی دبیر اجرایی برنامه، نتایج حاصل از پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون حکایت از فراگیری مناسب و دستیابی برنامه به اهداف خود را داشته است.

اخبار مرتبط