عضویت در سایت

برنـامـه كارگاه‌ها و سمپوزيـومهـاي سـال 98


برنـامـه كارگاه‌ها و سمپوزيـومهـاي سـال 98

پژوهشکده علوم غــدد درون ريـز و متابوليسم

دانشگاه علـوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی شهيـد بهشتي

رديف

تاريــــخ

عنــوان

دبير برنامــه

1

12 اردیبهشت

صد و پنجاه و هفتمین سمپوزیوم: درمان دارویی دیابت

دکتر عطیه آموزگار

2

اردیبهشت

دومین کارگاه اخلاق در پژوهش

دکتر آزیتا  زاده وکیلی

3

23 خرداد

صد و پنجاه و هشتمین سمپوزیوم: آدرنال

دکتر شهرام علمداری

4

تیر

Work shop: Peer review

دکتر آزیتا زاده وکیلی

5

14 تیر

صد و پنجاه و نهمین سمپوزیوم: اختلالات هیپوفیز

دکتر مجید ولی زاده

6

16-17-18 مرداد

هفدهمین کارگاه کنترل و مراقبت از دیابت برای پزشکان عمومی

دکتر فرزاد حدائق

7

10 مرداد

صد و شصتمین سمپوزیوم: رژیم درمانی بیماریهای غدد درون ریز

دکتر پروین میرمیران

8

شهریور

دومین کارگاه  رژیم درمانی در مدیریت دیابت و عوارض ناشی از آن

دکتر پروین میرمیران

9

شهریور

یازدهمین کارگاه روش تحقیق 1و2و3و4

دکتر داود خلیلی

10

18 مهر

صد و شصت و یکمین سمپوزیوم:Cardio Metabolic

دکتر فرزاد حدائق

11

25 مهر

کارگاه اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه

دکتر مریم توحیدی

12

آبان

کارگاه مطالعات کیفی

دکتر پریسا امیری

13

30آبان

صد و شصت و دومین سمپوزیوم تیروئید و حاملگی

دکتر فهمیه رمضانی تهرانی

14

6 تا 8 آذر

هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران

دکتر مجید ولی زاده

15

آذر

کارگاه تیروئید

دکتر حسین دلشاد

16

12 دی

صد و شصت و چهارمین سمپوزیوم:اختلالات عملکرد جنسی

دکتر فهمیه رمضانی تهرانی

17

دی

کارگاه طراحی و اجرای مطالعات تغذیه ای (اپیدمیولوزیک کارآزمایی بالینی)

دکتر پروین میرمیران

18

17 بهمن

صد و شصت و سومین سمپوزیوم: اختلالات هورمون مردانه

دکتر سیامک معینی

19

بهمن

سیزدهمین کارگاه مقاله نویسی

دکتر اصغر قاسمی

20

1 اسفند

صد و شصت و چهارمین سمپوزیوم :بیماریهای متابولیک استخوان

دکترفرهاد حسین پناه

21

اسفند

Work shop: Peer review

دکتر آزیتا زاده وکیلی

 


 

لطفا برای کسب اطلاعات بيشتر، نحوه ثبت نام و امتياز بازآموزی با دفتر آموزش مداوم پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم تماس حاصل فرمائيد.

تلفن تماس: 22418931 و 22432500 داخلی 180 و 154، فکس: 22418931

Website: http://www.endocrine.ac.ir

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط