عضویت در سایت

بروز و عوامل خطر مرگ و میر زودرس


اخیرا یکی از مقالات حاصله از مطالعه قند و لیپید تهران مورد توجه نشریات معتبر و مجامع علمی بین المللی قرار گرفته که از عوامل مرگ زودرس در جامعه ایرانی و میزان بروز آن حکایت میکند.

دکتر فرزاد حدائق، رییس مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص این پژوهش، ضمن ذکر این نکته که نتایج حاصل از آن در آخرین شماره نشریه معتبر BMC Public Health به چاپ رسیده، گفت یک بررسی 14ساله بر روی جمعیت افزون از 7هزار نفر نشانگر 262 مورد مرگ زودرس بود که در راس آنها حوادث قلبی عروقی قرار داشت. این استاد دانشگاه از عوامل دیگر مرگ زودرس شامل سرطانها، جراحات ناشی از تصادفات جاده ای ، عفونتها و سایر علل متفرقه را به عنوان دیگر علل مرگ و میر زودرس در جامعه تحت مطالعه، که نمونه ای قابل تعمیم به جامعه محسوب میگردد، نام برد.

این متخصص غدد در ادامه به عنوان یک نتیجه گیری مهم افزود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده که حضور دیابت میتواند احتمال بروز مرگ و میر زودرس را دو برابر کند. وی همچنین اضافه کرد یافته های این پژوهش نمایانگر این مطلب بوده که درصورت کنترل سه عامل خطر قابل تغییر شامل دیابت، پرفشاری خون و مصرف دخانیات، میتواند کاهش بیش از 40درصدی در میزان مرگ و میرهای زودرس داشته باشد که در این بین میبایست دیابت را به عنوان اولویت اصلی درنظر گرفت.

نکته قابل ملاحظه آن است که در تحقیق حاضر اثرات منفی اضافه وزن و چاقی در بروز مرگ و میر زوردرس تایید نشده است.

دکتر حدائق در خاتمه، توجه به پیشگیری و کنترل دیابت، درمان پیگیرانه فشارخون و ترک مصرف دخانیات را به عنوان پیام حاصل از این بررسی 14ساله جهت جلوگیری از مرگ و میر زودرس عنوان کرد که بایستی مورد توجه مردم و سیاستگزاران قرار بگیرد.

اخبار مرتبط