عضویت در سایت

برگزاری آموزش مجازی دیابت در سال 1399


دیابت یک از مهمترین بیماریهای غیرواگیر است که در سطح جهان فراگیری وسیعی ایجاد کرده است و به همراه چاقی جزو اولویت های بهداشتی کشورها قرار گرفته است.

نظر به اهمیت مراقبت از بیماران دیابت و ضرورت توانمندسازی پزشکان عمومی و ارتقاء دانش آنان در حوزه این بیماری، طی توافقی بین سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد ارائه دهنده خدمات درمانی در کشور، و پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دوره های آموزشی با عنوان تشخیص و درمان دیابت در سطوح سه گانه طراحی شد تا برای پزشکان عمومی شاغل در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به صورت مجازی برگزار شود و ایشان در مواجهه با بیماران دیابتی مسلط تر و نیاز آنها از سطوح بالای تخصصی کمتر نماید.

اولین دوره این آموزش ها در سطح اولیه در تاریخ شانزدهم بهمن ماه با همکاری شرکت دانش بنیان پژوهش کاوآفاق و بخش خصوص برگزار شد. در آغاز این برنامه پس از خوش آمد گویی و بیان اهداف جلسه توسط دکتر عطیه آموزگار، دبیر برنامه، اصول ده گانه پیشگیری و مراقبت از دیابت توسط دکتر فریدون عزیزی به شکلی جامع و کامل با ذکر آمارهای داخلی و بین المللی و نیز تطابق آن با نیازها و امکانات کشور تشریح شد.

سپس دکتر فرزانه سروقدی در خصوص مدیریت با داروهای پایین آورنده قند خون، برخی از داروهای این حوزه را توضیح و بعد از ایشان همین مبحث در خصوص باقی داروها توسط دکتر عطیه آموزگار ارائه گردید.

شناخت و بررسی و درمان عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی عنوان سخنرانی بعدی این برنامه مجازی بود که توسط دکتر هنگامه عبدی توضیح داده شد و نهایتاً دکتر نازنین مصلحی بعنوان سخنران پایانی در خصوص شیوه زندگی مطلوب در بیماران دیابتی و پیش دیابتی به ایراد سخنرانی پرداخت.

برنامه با مشارکت فعال و مستمر پزشکان همراه بود و قرار است در سطوح متوسط و پیشرفته برای همین گروه برگزار شود.

اخبار مرتبط