عضویت در سایت

برگزای کارگاه اپیدمیولوژی تغذیه در سال 1398


همکاریهای بین بخشی و استفاده از توانمندیهای بالقوه مراکز علمی از جمله عوامل هم افزایی و بهره‌مندی از بازده بالاتر و موثرتر فعالیتهای خصوصی بین بخشهای دانشگاهی در سرتاسر دنیا به شمار می‌آید.

در همین راستا کارگاه اپیدمیولوژی تغذیه با همکاری مشترک مرکز تحقیقات تغذیه پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاریخ یکم لغایت سوم دی ماه در محل پژوهشکده غدد برگزار شد.

به گفته دکترپروین میرمیران، دبیر علمی این کارگاه، طی سه روز با حضور اعضاء هیئت علمی و نیز محققان هر دو مرکز علمی، علاوه بر آشنایی با مفاهیم پایه نظیر مطالعات کوهورت ایران و جهان، متدولوژی برنامه ملی ترجمان دانش غذا و تغذیه، طراحی انواع مطالعات تغذیه‌ای، بررسی‌های تغذیه‌ای و خطاهای مربوطه، مباحث آماری مرتبط با این موضوع نیز تدریس شد.

رئیس مرکز تحقیقات تغذیه کارگاه و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی همچنین افزود در این کارگاه سه روزه سیاستهای غذا و تغذیه در ایران، انواع برهم کنش‌های تغذیه‌ای با عوامل محیطی و ژنتیکی و نیز نکات کلیدی در طراحی مطالعات مداخله‌ تغذیه‌ای در راستای غنای بیشتر کارگاه در مباحث مطروحه قرار گرفته بود.

اخبار مرتبط