عضویت در سایت

تازه های نشر کتاب جامع روزه داری اسلامی و سلامت 1400


کتاب جامع روزه داری اسلامی و سلامت در سال 1398 به همت دکتر فریدون عزیزی و گروهی از نویسندگان جهت بهره برداری پزشکان در راستای آشنایی با وجوه مختلف روزه داری و سلامت و نیز فواید آن به تبع رسید. کیفیت و جامعیت این کتاب در حدی است که میتواند بعنوان یک منبع درسی در درسنامه دانشجویان پزشکی نیز لحاظ شود.

با توجه به گستردگی جهان اسلام و فقدان یک مرجع کامل برای استفاده پزشکان مسلمان در کشورهای مختلف از مستندات علمی پزشکی مرتبط با روزه داری؛ از همان تاریخ پیگیری برای ترجمه انگلیسی کتاب مزبور آغاز شد.

نهایتا پس از اتمام ترجمه در کنار روزآمد نمودن مطالب، نهایتا در پاییز 1400 این اثر ارزشمند با هدف ارتقائ دانش پزشکی مرتبط با علوم انسانی با همت آستان قدس رضوی و توسط شرکت انتشاراتی "به نشر" به علاقمندان عرضه شد.

دکتر فریدون عزیزی، مولف کتاب در دیباچه آن با توجه به عدم وجود درسنامه ای در این خصوص در دانشکده های پزشکی و ضرورت آگاهی پزشکان در ممالک اسلامی به راهنمایی روزه داران در شرایط مختلف، با استناد به پژوهشهای دهه های اخیر، مستندات را برای تدوین چنین کتاب مرجعی کافی دانسته و آن را با "روزه داری متناوب" و فواید آن که در مکاتب غربی ذکر شده  مقایسه کرده است.

این کتاب نظیر نسخه فارسی آن شامل 31 فصل و 620 صفحه بوده و کلیه وجوه مرتبط با روزه داری اسلامی، آثار سلامتی آن و نیز رویکرد به آن در بیماریهای مختلف مورد برحث قرار گرفته است.

اخبار مرتبط