عضویت در سایت

تغییرات مدیریتی سال 1399 در پژوهشکده


از پاییز سال 92 و پس از فقدان زنده یاد دکتر صالح زاهدی اصل، مدیریت پژوهشی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم به عهده دکتر آزیتا زاده وکیلی بوده است. وی که فارغ التحصیل رشته بیوتکنولوژی و دانشیار دانشگاه است در طی این بیش از 6سال اخیر وظایف مربوطه به این حوزه را به نحو احسن انجام داد. این عضو هیئت علمی بنا به دلایل شخصی در اردیبهشت ماه 99 استعفای خود را اعلام که ریاست پژوهشکده به سبب کمک به ایشان با این استعفا موافقت نمود.

در جلسه شورای پژوهشی 23 اردیبهشت از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد ، همچنین تعدادی از اعضائ شورا نیز در خصوص صداقت، اخلاق مداری و درستکاری ایشان مطالبی را عنوان کردند.

از آنجاییکه در جدول سازمانی مصوب پژوهشکده یک معاونت وجود دارد، در همین جلسه  همزمان دکتر شهرام علمداری طی حکمی به سمت معاون پژوهشی پژوهشکده منصوب شد که عهده دار امور پژوهشی، فناوری و پشتیبانی پژوهشکده خواهند بود.

همچنین دکتر عطیه آموزگار قائم مقام مرکز تحقیقات غدد درون ریز نیز به سمت ریاست این مرکز منصوب شد.

اخبار مرتبط