عضویت در سایت

جلسه هیئت مدیره انجمن غدد در سال 1398


دکتر فریدون عزیزی، پیشکسوت و بنیان‌گذار انجمن متخصصین غدد درون‌ریز ایران یکبار دیگر با اکثریت مطلق آراء به سمت ریاست این انجمن انتخاب شد.

به دنبال برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن متخصصین غدد در تاریخ سی‌ام شهریورماه گذشته، اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ بیست و پنجم مهرماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد.

در این دوره هیئت مدیره، برای اولین بار بر اساس اساسنامه جدید مصوب مجمع عمومی، دو نفر از متخصصان غیر غدد درون ریز نیز به عنوان عضو اصلی حضور داشتند. دکتر فریدون عزیزی ضمن اشاره به این تغییر، آن را گامی موثر در جهت بسط فعالیت‌های انجمن ذکر کرد.

در این جلسه انتخابات داخلی انجمن انجام و پس از انتخاب دکتر عزیزی به عنوان رئیس، دکتر باقر لاریجانی به عنوان نائب رئیس، دکتر محمد ابراهیم خمسه به عنوان دبیر و د کتر مهدی هدایتی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

در این جلسه برنامه‌هایی که افراد قبل از انتخابات ارائه داده بودند به صورت تجمیع شده مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال آن مقرر شد تا هر یک از اعضا هیئت مدیره مسئولیت کمیته‌ای را به عهده گرفته و برنامه‌های عملیاتی و راهبردی خود را برای جلسه بعد ارائه دهند.

بر همین مبنا کمیته عضوگیری به عهده دکتر مجید ولی‌زاده، کمیته علوم پایه به دکتر داود خلیلی، کمیته آموزش به دکتر محمد ابراهیم خمسه، کمیته گایدلاین به دکتر فرهاد حسین‌پناه، کمیته ارائه خدمات به دکتر مریم رزاقی آذر، کمیته پشتیبانی به دکتر مهدی هدایتی و کمیته ترجمان دانش به دکتر ساسان شرقی واگذار گردید.

 

اخبار مرتبط