عضویت در سایت

داوری مقالات کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی 1398


جلسه داوری مقالات وارده به هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران در تاریخ بیست و هشتم مهرماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم با حضور اعضا کمیته علمی کنگره برگزار شد.

به گفته دکتر مجید ولی زاده دبیر علمی کنگره تا پایان مهلت تعداد 241 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده بود که عمدتاً در حوزه‌های تغذیه، علوم غدد درون ریز، علوم رفتاری و بهداشت روان، اپیدمیولوژی، فعالیت بدنی و برخی رشته‌های دیگر مربوط بود.

وی افزود در این دوره هر کدام از مقالات بدون نام نویسندگان آن در اختیار داوران قرار گرفت و به نحوی برنامه‌ریزی شده بود که هر مقاله توسط دو داور از رشته‌های مربوطه به محتوای آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.

این متخصص غدد استفاده از روشهای علمی در نگارش، ضرورت و اولویت موضوع ، میزان نوآوری یا ابتکاری بودن ، مستند بودن مقاله و بهره‌وری از منابع و متون ، روش شناسی (متدولوژی) مناسب برای پژوهش ، ارائه صحیح یافته‌ها متناسب با هدف مطالعه ، رعایت اصول نگارش طبق روش تعیین شده برای چکیده مقالات همایش و نهایتا ارتباط موضوع انتخابی مقاله با محورهای همایش را به عنوان معیارهای مد نظر داوران برای ارزیابی مقالات ذکر کرد.

در پایان داوری‌ها و پس از تعیین معدل نمره کسب شه مقالات محاسبه و موارد اختلاف مورد داوری برای بار سوم قرار گرفت که بر این اساس تعداد 19 مقاله به عنوان ارائه شفاهی پذیرفته شد. همچنین تعداد 38  مقاله به دلیل عدم ارتباط و یا ضعف در محتوا مردود اعلام گردید و الباقی به عنوان ارائه پوستر مورد قبول واقع شد.

هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران از تاریخ ششم تا هشتم آذرماه به همت انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران و پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در مرکز همایش‌های بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.

اخبار مرتبط