عضویت در سایت

درخشش محقق پژوهشکده غدد در جشنواره رازی


جشنوارهٔ رازی معتبرترین جشنواره در زمینهٔ علوم پزشکی در ایران است که سالیانه در دو بخش کلی اشخاص حقیقی و مراکز علمی برگزار می‌شود و پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در اغلب ادوار این جشنواره نمایندگانی داشته است.

دکتر عذرا رمضانخانی محقق عالی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک یکی از برگزیدگان این دوره از جشنواره بود. وی که در سال 1389 در این مرکز به عنوان دانشجوی دکتری پذیرفته شده، در حال حاضر دارای H-index برابر با 13 و تعداد 50 مقاله سایت شده در Scopus می باشد. او در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی درگروه "پژوهش برترکمیته علوم بالینی و سلامت" برگزیده شد. مدرک تحصیلی ایشان دکتری تخصصی پژوهشی در رشته علوم بالینی می باشد.

رمضانخانی در خصوص نحوه حضور در این جشنواره گفت پژوهشی که در جشنواره رازی به عنوان برتر انتخاب گردید مقاله ای بود که در معتبرترین مجله بین المللی در حوزه دیابت“Diabetes Care”  با ضریب تاثیر 19/112 چاپ شد. این مقاله که در سال 2020 چاپ گردیده به بررسی تفاوتهای جنسیتی در میزان مواجهه با عوامل خطر متابولیک قبل از بروز دیابت در افراد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران پرداخته است.

این محقق عالی در مورد نوآوری موجود در این پژوهش به استفاده بهینه از اطلاعات جمع آوری شده در طول 20 سال پیگیری افراد در مطالعه قند و لیپید تهران اشاره کرد،  به نحوی که با استفاده از روشهای نوین آماری، تغییرات عوامل خطر در مبتلا شدگان و غیر مبتلا شدگان به دیابت مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه اضافه کرد که این نوع بررسی برای نخستین بار در جمعیت ایران و منطقه MENA انجام گرفت. به گفته وی مهمترین پیام بهداشتی این مطالعه، موضوع توجه به جنس در اخذ استراتژیهای پیشگیری از بیماری دیابت و پیامدهای ناشی از آن به ویژه بیماریهای قلبی عروقی است. بدین معنی که پژوهش مزبور نشان داد که میزان تجمع و سرعت افزایش عوامل خطر قلبی عروقی قبل از بروز دیابت در زنان به میزان قابل توجهی بیش از مردان است، که این مسئله ممکن است افزایش خطر بیماریهای قلبی عروقی در زنان دیابتی نسبت به مردان دیابتی را که در بیشتر مطالعات دنیا نشان داده شده توجیه نماید.   

از نقطه نظر این محقق برگزیده؛ مهمترین چالش در حوزه پژوهش، عدم توجه کافی به کاربردی بودن تحقیقات و نظام مند بودن آنها، پائین بودن بودجه های پژوهشی، ناکافی بودن سیستم های انگیزشی در حوزه پژوهش، اولویت قرار دادن کمیت تحقیقات به کیفیت آنها و استفاده ناکافی از نتایج تحقیقات در تصمیم گیری ها است. وی خاطرنشان ساخت که با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت فعال افراد مستعد و علاقه مند، تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد سیستم های انگیزشی برای ترغیب و تشویق محققان، ایجاد و توسعه فرهنگ دانشمداری، ایجاد رويکرد پژوهش مدار در آموزش مقاطع مختلف تحصيلي می تواند منجربه تولید علم و گسترش مرزهاي دانش و گشودن افقهاي تازه براي آيندگان گردد.

دکتر رمضانخانی در ارتباط با تجربه شخصی خود از فعالیت در پژوهشکده غدد میگوید فعالیت تحقیقاتی در پژوهشکده غدد درون ریز این فرصت را در اختیار وی قرارداده تا از دانش و تجربیات اساتید برجسته و دانشمند به ویژه آقایان دکتر فریدون عزیزی و  دکتر فرزاد حدائق و سایر اساتید و همکاران و محققان محترم بهره مند شود و یادآور میشود که  بدون شک کلیه پژوهشهای انجام شده حاصل تلاش جمعی برای رسیدن به یک هدف واحد است.

وی در خاتمه تاکید میکند برگزاری جشنواره های تحقیقاتی در کشور به ویژه جشنواره رازی که امکان شرکت محققین در کلیه سطوح علمی اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی را فراهم نموده، روشی ارزنده در جهت ترغیب و تشویق محققین و ارتقاء سطح علمی جامعه است، که این رویکرد می تواند در سطح دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرد.

اخبار مرتبط