عضویت در سایت

سهم ایران و پژوهشکده غدد در دانشمندان برتر جهان


خیزش علمی دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی به گواه آمار و ارقام چشمگیر بوده و مایه مباهات ایرانیان است. اخیراً دانشگاه استنفورد اقدام به بررسی و شناسایی 2 درصد دانشمند برتر جهان نموده است. در این اقدام از شاخص کامپوزیت استفاده شده که بر اساس 6 معیار شاخص H، شاخص H تعدیل شده، تعداد کل ارجاعات، تعداد ارجاعات مقالات تک نویسنده، تعداد ارجاعات به مقالات تک نویسنده یا نویسنده اول و نهایتاً مجموع تعداد ارجاعات مقالات تک نویسنده یا نویسنده اول یا نویسنده آخر طی یک فرمول محاسباتی بدست می‌آید استفاده شده است.

در آغاز تعداد قریب به 7 میلیون نفر از کل دنیا در این بررسی وارد شدند و در پایان تعداد 160 هزار نفر در دو جدول نهایی بر دو مبنای رتبه بندی از سال 1960 و نیز رتبه بندی در سال 2019 وارد گردیدند.

این بررسی که در کل حوزه علوم با تقسیم‌بندی 22 زمینه و 176 زیر گروه انجام شده بود نام 423 نفر دانشمند ایرانی به چشم می‌خورد که از این میان دکتر فریدون عزیزی، دکتر پروین میرمیران، دکتر اصغر قاسمی و دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، 4 نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم هستند که اسامی آنها در این فهرست درج شده است.

حضور این تعداد با توجه به گستره جهانی، منطقه‌ای و ملی این بررسی و حوزه‌های گسترده علوم شاخص معتبری است که نمایانگر تلاش محققان مربوطه در تولید دانش و سهم آنان در ارتقائ رتبه علمی کشور می‌باشد.

اخبار مرتبط