عضویت در سایت

سونامی بیماریهای قلبی عروقی در راه است


بیماری قلبی-عروقی به هر گونه بیماری که دستگاه گردش خون، شامل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های عروقی مغز و بیماری‌های شریانی را تحت تأثیر قرار دهد اشاره دارد که کماکان نخستین علت مرگ و میر در ایران و جهان به شمار می‌رود.

در حال حاضر، راهبرد‌های پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی بر محاسبه ریسک 10 ساله تمرکز دارند. در حالیکه، راهنماهای بالینی اخیراً براستفاده از محاسبه خطر مادام العمر برای بروز این بیماری ها به عنوان روشی برای تخمین خطر آن ها در یک فرد توصیه کرده اند. دکتر فرزاد حدائق ، رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری از بیماری های متابولیک با ذکر این مطلب اضافه کرد علیرغم این مطلب، هیچ مطالعه‌ای را برای کل بیماری های قلبی عروقی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با شیوع بالای بیماری های قلبی عروقی، خطر مادام العمر برای این بیماری ها را برآورد نکرده است.

وی با یادآوری اهمیت این موضوع افزود مطالعه ای در این مرکز تحقیقات با عنوان بررسی خطر مادام العمر بروز بیماریهای قلبی عروقی بر حسب عوامل خطر شناخته شده انجام پذیرفته است. این استاد دانشگاه توضیح داد شاخص توده بدن (BMI) بالا، پرفشاری خون، دیابت، کشیدن سیگار و کلسترول بالا عوامل خطری هستند که اگر سه تای از آن ها در فردی اعم از زن و مرد وجود داشته باشد، او را در معرض خطر مادام العمر بروز بیماریهای قلبی و عروقی قرار می دهد.

به گفته دکتر عذرا رمضانخانی، از مجریان این طرح، نتایج این پژوهش که بر اساس بررسی اطلاعات حاصله از مطالعه قند و لیپید تهران انجام پذیرفته نشان میدهد که  در سنین 20 و 40 سالگی، خطر مادام العمر بروز بیماریهای قلبی و عروقی، 67 درصد مردان و 52 درصد زنان را تهدید میکند. با توجه به بار عظیمی که چنین خطر بزرگی بر اقتصاد و سلامت جامعه وارد میکند، این پژوهشگر عقیده دارد که یافته های این پژوهش بر اهمیت توجه به اخذ استراتژی های موثر برای پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلبی عروقی  و نیز اجرای برنامه های غربالگری برای  این گروه بیماریها تاکید می نماید

اخبار مرتبط