عضویت در سایت

سیزدهمین کارگاه نگارش مقالات پزشکی


نگارش مقاله علمی، محصول نهایی پروژه‌های تحقیقاتی است و یکی از شاخصه‌های توسعه و تولید علم در رده‌بندی افراد، مراکز تحقیقاتی و حتی کشورها به شمار می‌آید. لذا هر دو مولفه کمیت و کیفیت در تولید مقالات واجد ارزش هستند.

نحوه صحیح نگارش مقاله از مبانی اصلی ارتقاء کیفی مقاله محسوب می‌شود که از یکسو منجر به ارائه بهتر و شایسته‌تر نتایج پژوهش شده و از سوی دیگر در پذیرش مقالات در نشریات و نیز گردهمایی‌های علمی تاثیر داشته که خود در ارتقاء جایگاه علمی فرد و نهاد ارائه دهنده تاثیر دارد.

معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم طبق روال سنوات پیشین و با هدف افزایش توانمندی محققان اقدام به برگزاری کارگاه نگارش مقالات پزشکی از تاریخ 27 لغایت 30 بهمن ماه کرد.

بخش‌های مختلف یک مقاله علمی شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و چکیده توسط اعضاء هیئت علمی تدریس و کار عملی و گروهی نیز ذیل هر کدام از این موارد انجام شد.

وجوه دیگر نوشتن مقاله از جمله ابعاد اخلاقی در داده‌سازی، شرایط نویسندگی، سرقت علمی و همچنین ارجاعات، منابع، آموزش کار با Endnote در کنار یافتن نشریه مناسب و چگونگی ثبت از دیگر عناوینی بود که در این کارگاه 4 روزه توسط اساتید ارائه شد.

اخبار مرتبط