عضویت در سایت

ضرورت تجویز ید در زنان باردار


تجویز مکمل ید در زنان باردار باعث ارتقائ سلامت آنها و فرزندانشان می شود. هورمونهای مترشحه از غده تیروئید؛ علاوه بر تنظیم سوخت و ساز بدن، برای رشد و نمو جنین بخصوص در شکل گیری سیستم اعصاب مرکزی و فعالیتهای ذهنی و هوشی کودکان نقش حیاتی دارند. ید یکی از ریز مغذی های ضروری برای تولید هورمون های تیروئید می باشد و در دوران زندگی داخل رحمی، جنین برای تولید هورمونهای تیروئید نیاز یه ید دارد که باید از طریق جفت به او برسد. بنابراین کفایت ید دریافتی زنان باردار برای تامین ید مورد نیاز جنین آنها الزامی است.

دکتر حسین دلشاد مسوول دفتر ریزمغذی های پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم گفت مصرف همگانی نمک ید دار از سال 1369 باعث تامین ید دریافتی جامعه شده است. اما این راهبرد در گروه آسیب پذیر از جمله زنان باردار و شیرده نمیتواند ید مورد نیاز روزانه آنها را تامین نماید. وی افزود مطالعه سال 1394  در 12 استان کشور نشان داد که علیرغم دریافت ید کافی جامعه،  زنان باردار کشور دچار کمبود متوسط ید هستند. لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکمل یاری   ید را برای تمام زنان باردار ایرانی با تجویز 150 میکروگرم ید روزانه شروع نمود. 2 سال پس از مکمل یاری ید، دومین پایش به منظور بر رسی تاثیر مکمل یاری ید بر میزان ید دفعی ادرار زتان باردار همان 12 استان به عنوان شاخصی از میزان ید دریافتی صورت گرفت. در اولین پایش ملی میانه غلظت ید ادرار زنان باردار 87 میکرو گرم در لیتر بوده که در دومین پایش ملی  میانه غلظت یـــد ادرار   6/188 میــــکرو گرم در لیتر ،  یعنی به بیش از دو برابر و در حد تکافو رسیده بود.

این عضو هیات علمی در پایان اشاره کرد که بررسی های انجام شده موید این واقعیت است که باتوجه به عدم کفایت مصرف همگانی نمک ید دار در تامین نیاز زنان باردار و شیرده کشور، الزامی است که تمام خانمهایی که قصد بارداری دارند، به منظور تکامل سیستم اعصاب مرکزی جنین و پیشگیری افت ضریب هوشی ناشی از کمبود ید در فرزند خود، از حداقل سه ماه قبل از بارداری و در طول بارداری و شیردهی روزانه حداقل به مقدار 150 میکروگرم ید بعنوان مکمل از طریق مصرف قرصهای یدو فولیک تا سه ماهه اول بارداری و پس از آن کپسول های مولتی ویتامین حاوی 150 میکروگرم ید تا پایان شیردهی استفاده نمایند. 

اخبار مرتبط