عضویت در سایت

محرک های انتخاب های غذایی بزرگسالان ایرانی جاذبه حسی محتوای طبیعی و سلامتی در صدر


انتخاب غذا دربرگیرنده تصمیم هایی است که در زمان خرید، در طول مصرف غذا و یا بین این دو زمان به صورت ناخودآگاه یا آگاهانه توسط فرد گرفته می شود. انتخاب غذا، که خود ناشی از اولا اولویت و تمایل به مصرف و دوست داشتن و درثانی در دسترس بودن آن تحت شرایط جغرافیایی و عوامل اقتصادی است، نه تنها عاملی تاثیرگذار بر کشاورزی، محیط زیست، کسب و کار، فرهنگ و اقتصاد در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی است بلکه از تعیین کننده های مهم سلامت و رفاه افراد، خانواده ها و جوامع محسوب میشود.
دکتر سارا جلالی فراهانی، محقق مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم با ذکر این مقدمه گفت شناخت و افزایش آگاهی درباره ی عوامل موثر بر انتخاب های غذایی، می تواند اثرات سودمندی در تصمیم گیری های مختلف از تولید و معرفی محصولات جدید به بازار در کسب و کارهای خصوصی تا برنامه ریزی برای سیاست گزاری های عمومی و طراحی مداخلات با هدف بهبود عادات غذایی داشته باشد. بر اساس شواهد موجود، انتخاب مواد غذایی به طور گسترده تحت تاثیر عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.
وی با اشاره به تفاوت های موجود در محرک های انتخاب غذا در کشورها و فرهنگ های مختلف افزود آگاهی از تفاوت های نژادی و فرهنگی در محرک های انتخاب غذا ضروری به نظر می رسد. و در ادامه خاطرنشان کرد که با توجه به اهمیت شناسایی محرک های انتخاب غذا، مطالعه ای با هدف ارزیابی روايي و پايايي پرسشنامه انتخاب های غذایی جهت شناخت مهم ترین محرک های انتخاب غذا در بزرگسالان ایرانی انجام شد. 
دکتر جلالی فراهانی در توضیح روش این مطالعه گفت اولین گام در بررسی انتخاب های غذایی و عوامل موثر بر آنها در یک جامعه، دسترسی به یک ابزار معتبر جهت جمع آوری داده های واقعی و معتبر می باشد. پرسشنامه انتخاب های غذایی پرسشنامه ای است که برای اولین بار در انگلستان  توسط Steptoe و Pollard ساخته شد و محرک های انتخاب غذا را از 9 بعد مختلف شامل سلامت، حالات روحی (خلق و خو)، راحتی، جاذبه حسی، محتوای طبیعی، قیمت، کنترل وزن، آشنایی با مواد غذایی و نگرانی اخلاقی ارزیابی می نماید. این پرسشنامه بطور وسیع جهت بررسی محرک های انتخاب غذا توسط کشورهای مختلف استفاده شده است.
این پژوهشگر ادامه داد برای ارزیابی روایی و پایایی گونه ایرانی پرسشنامه انتخاب های غذایی، نسخه فارسی این پرسشنامه توسط بیش از هزارنفر افراد بزرگسال ایرانی تکمیل گردید که با توجه به تاثیر بیماری ها بر انتخاب های غذایی افراد، پس از حذف افراد مبتلا به بیماری های مزمن داده های مربوط به حدودا نهصد فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بنا به اظهار این محقق یافته‌های مطالعه از اعتبار کافی نسخه ایرانی پرسشنامه انتخاب های غذایی پشتیبانی نمود، همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین محرک های انتخاب غذایی شامل جاذبه حسی، محتوای طبیعی و سلامتی بود و آشنایی با مواد غذایی و نگرانی اخلاقی کم اهمیت ترین محرک های انتخاب غذا در گروه های مختلف جمعیتی ایرانیان بود.
دکتر جلالی فراهانی در پایان متذکر شد که این یافته ها اطلاعات مفیدی را برای بازاریابی مواد غذایی در ایران و همچنین برنامه ریزی و سیاست گزاری های بهداشتی با هدف ترویج عادات غذایی سالم تر در ایرانیان ارائه می دهد.
 

اخبار مرتبط