عضویت در سایت

نشست بررسی و ارایه پیشنهادات برای ارتقا برنامه ایراپن


برنامه ایراپن که در نظام بهداشتی ایران در حال حاضر در حال اجراست با نگاهی نو به پیشگیری و درمان ادغام یافته عوامل خطر بیماری غیرواگیر می پردازد و میتواند سبب دستیابی به اهداف با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر گردد. درواقع این بار افراد راقبل از بیمار شدن یا در ابتدای بیماری تشخیص داده، اقدامات لازم را اعم از اقدامات آموزشی ومشاوره ای تا داروئی به موقع در مورد آنها به اجرا میگذارد تا مانع از بروز یاپیشرفت بیماری گردد.

در راستای اجرای هرچه بهتر این برنامه  پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم با حمایت دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت اقدام به ارزیابی برنامه با همکاری مجریان برنامه از سطح خانه های بهداشت تا سطوح میانی و کلان مدیریتی نموده است. لبه همین منظور و جهت ارایه نتایج این بررسی و پیشنهاداتی برای ارتقای برنامه  به خصوص در بخش پیشگیری از دیابت و بیماری های قلبی عروقی، نشستی با حضور مسوولان و برنامه ریزان این برنامه و نیز صاحب نظران در تاریخ  25آذرماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد.

در آغاز این جلسه دکتر افشین استوار مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، طی سخنانی ضمن استناد به توصیه منابع بین المللی در راستای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، تاریخچه ای از اجرای برنامه ایراپن را به اجمال شرح و به بخشهای اصلی آن شامل پیشگیری از دیابت و بیماریهای قلبی عروقی، پیشگیری از سرطانها با تمرکز بر سرطانهای پستان ، دهانه رحم و کولورکتال، پیشگیری از بیماریهای تنفسی با تکیه بر آسم و بیماریهای محدود کننده تنفسی و دست آخر کنترل عوامل خطر چهارگانه (تغذیه نا مناسب، کم تحرکی، مصرف دخانیات و الکل) اشاره کرد و پس از آن با توضیح اینکه برنامه های قدیم کنترل فشارخون و دیابت در بخش قلبی عروقی این برنامه ادغام شده افزود که پس از مطالعه آزمایشی در 4 استان این بخش بلافاصله به اجرا درآمده و به موازات اجرا درحال تکمیل و بهینه سازی است . وی همچنین اضافه کرد که این برنامه در سطح منطقه بعنوان یکی از افتخارات نظام بهداشتی ایران شناخته شده و سازمان بهداشت جهانی نگاه ویژه ای به آن دارد.

سپس دکتر داود خلیلی ، مدیر گروه آمار و اپیدمیولوژی پژوهشکده  غدد و مجری طرح ارزیابی برنامه ایراپن به ایراد مباحث اصلی جلسه پرداخت. وی توضیحات مختصری در خصوص بخشهای مختلف ایراپن ارائه داد و سپس مختصات راهنماهای بالینی موسوم به HEARTS و قسمتهای ششگانه آن را تشریح و خاطرنشان کرد که با استفاده از این برنامه و با مختصات نظام بهداشتی ایران میتوان دورترین نقاط جغرافیایی را تحت پوشش قرار داد. در همین رابطه وی به جلسات اجرایی مرتبط با این برنامه نیز اشاراتی کرد.

این متخصص اپیدمیولوژی در ادامه بسته های آموزشی و مشاوره برنامه و بخشهای هرکدام را با تفصیل بیشتری بیان و چالشهای آن را برشمرد و پس از آن آمارهای ناشی از مطالعه پایلوت این برنامه را نشان داد.

این عضو هیات علمی نحوه تعیین نمره خطر برای بیماریهای قلبی عروقی و دیابت را به عنوان یکی از پرسشهای اصلی در مسیر اجرای این برنامه مطرح کرد که طی آن به بررسی تطابق مطالعات معتبر پیشین در سطح دنیا و ایران با وضعیت موجود در ایراپن پرداخت. دکتر خلیلی سپس چالشهای موجود در اجرای بخش قلبی عروقی برنامه را برشمرد و حل و فصل آنها را به بحث گذاشت.و شرکت کنندگان در جلسه که همگی از کارشناسان، متخصصان، سیاستگزاران و مجریان سطوح بالا از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور بودند موارد را مورد بحث و مداقه قرار دادند.

اخبار مرتبط