عضویت در سایت

نیتریت و افزایش ترشح انسولین در مطالعات حیوانی امیدی برای دستیابی به روش های نوین کنترل دیابت


مطالعات حیوانی، سنگ بنای بسیاری از پژوهش ها در یافتن علل و راهکارهای حل مسائل بهداشتی به شمار میروند که غالبا پیش از شروع تحقیقات بالینی میتوانند سر نخ های اصلی را به دست پژوهشگران داده و تا حد زیادی نقشه راه حصول به نتیجه را مشخص کنند. مرکز تحقیقات فیزیولوژی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، یکی از مراکز تحقیقاتی کشور است که با بهره مندی از آزمایشگاه حیوانات، پژوهشهای هدفمند و اصولی بسیاری را در این حوزه انجام داده است.

در یکی از تازه ترین تحقیقات انجام شده در این مرکز، ارتباطی بین مصرف نیتریت و ترشح انسولین مشاهده شده است. دکتر اصغر قاسمی؛ رئیس این مرکز تحقیقاتی در این خصوص گفت که مشاهدات این پژوهش نشان داد که در دیابت نوع 2 برخی ژن های دخیل در ترشح انسولین در موش های صحرایی با کاهش بیان مواجه هستند و در این تحقیق تجویز نیتریت در موش­های دیابتی به طور قابل توجهی منجر به افزایش بیان ژن­های مربوط به ترشح انسولین شده است.  

این متخصص فیزیولوژی خاطرنشان کرد که ساز و کار اثر تحریک­کننده نیتریت بر ترشح انسولین در موش­های صحرایی دیابتی نوع 2 حداقل تا حدی به دلیل افزایش بیان ژن مولکول­های درگیر در فرایند ترشح انسولین میباشد. وی با یادآوری فراوانی نیترات در سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج و نیز لبو، افزود بر اساس نتایج حاصله ممکن است مصرف این قبیل خوراکی ها برای پیشگیری از دیابت نوع 2 مفید باشد.

نظر به اینکه اختلال در عملکرد انسولین از علل اصلی بروز بیماری نوع 2 به حساب می آید، مطالعات بیشتر از دست میتواند در آینده راهگشای دستیابی به روشهای جدیدتر مهار این بیماری باشد.

اخبار مرتبط