عضویت در سایت

هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران


همکاران ارجمند، متخصصين محترم

هفتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران توسط انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران با ریاست دکتر فریدون عزیزی و همکاری پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همراهي شما عزيزان در تاريخ 6الي 8 آذر ماه 98 برگزار مي شود.

شرکت فعال شما در ارسال مقاله در زمينه هاي اعلام شده ما را به برگزاري هرچه با شکوهتر اين همايش ملي دلگرمتر خواهد کرد.
در کنار اين همايش، نشست هاي تخصصي و کارگاههاي آموزشي نيز در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است برنامه های مذکور دارای امتیاز بازآموزی بوده و  دریافت مقاله و ثبت نام در کنگره از طریق سایت مخصوص کنگره میسر می باشد.

آخرين فرصت ارسال مقاله 98/06/25 مي باشد.

محورهای همایش:

 • علوم پايه
 • اپيدميولوژي
 • تغذيه
 • فعاليت بدني
 • مولفه هاي رفتاري- رواني
 • چاقي در کودکان و نوجوانان
 • چاقي در دوران پيش و حين بارداري
 • عوارض چاقي
 • چاقي و مولفه هاي اجتماعي
 • چاقي، تبليغات و رسانه هاي عمومي
 • چاقي و کيفيت زندگي
 • مديريت شهري و پيشگيري از چاقي
 • چاقي و ارتقائ سلامت
 • پيامدهاي اقتصادي چاقي
 • پيشگيري از چاقي
 • چاقي: سياستگذاري و مداخلات
 • دارو درماني در چاقي
 • درمانهاي جراحي چاقي
 • آينده نگاري و سناريوي ملي آينده چاقي و عوارض آن در کشور

لطفا جهت اطلاعات بيشتر به سايت www.obesitycongress2019.ir مراجعه فرماييد.

اخبار مرتبط