عضویت در سایت

هیات مدیره انجمن چاقی


هیات مدیره انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران در جلسه‌ای مشترک با دکتر مهرزاد حمیدی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش آمادگی خود را جهت همکاری با این معاونت اعلام کرد.

در این جلسه که در تاریخ هجدهم آذرماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد دکتر حمیدی طی گزارشی روند فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش را در جهت تعیین و کنترل وزن دانش آموزان ارائه داد. ایشان در این سخنان ضمن بیان آرمارهای جهانی، اقدامات گسترده معاونت متبوع خود را در اندازه‌گیری قد و وزن کلیه دانش آموزان طی یکسال اخیر، علیرغم چالش‌های ناشی از اپیدمی کرونا را تشریح کرد و سپس بستر نرم افزاری و سامانه های مربوطه موجود، سرفصل محتواهای علمی و نیز گزارش مطالعه پایلوت را به اجمال توضیح و نسبت به انجام اقدامات مداخله‌ای اعلام آمادگی کرد.

در ادامه جلسه اعضا هیئت مدیره نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اقدامات انجام شده اظهار و در مقابل دکتر حمیدی پاسخ‌های متناسب را ارائه نمود. در نهایت مقرر گردید تا انجمن در قالب یک کمیته عالی علمی با محوریت پژوهش در امر نظارت و اجرای مداخلات مشارکت نماید.

همچنین در این جلسه دکتر محمد محسن بیگی مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشت که ضمن توضیح حوزه فعالیت خود به برخی پرسش‌های حاضرات جلسه پاسخ داد.

پس از آن دکتر سهیلی‌پور و دکتر هاشمی گزارشی از برگزاری وبینار چاقی کودکان ارائه و پیشنهادات خود برای بهبود وبینارهای بعدی بیان کردند.

سپس تصویب شد تا روسای کمیته‌های انجمن تا جلسه آینده برنامه دو ساله خود و نیز پیشنهادات خود برای برنامه علمی کنگره آتی را ارائه دهند. همچنین مقرر شد تا دعوتنامه برای مشارکت اعضا انجمن در کمیته‌ها ارسال شود.

در خاتمه دکتر مجید ولی‌زاده به عنوان دبیر هشتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی منصوب و مقرر شد تا جلسه آینده هیئت مدیره برنامه اولیه خود را ارائه نمایند.

اخبار مرتبط