عضویت در سایت

پژوهشکده در مقابله با کرونا


اطلاع رسانی و آموزش از اقدامات مهم در بحران کرونا ست که گزارش مصور اهم اقدامات انجام شده در پژوهشکده توسط واحد روابط عمومی به شرح زیر میباشد

  1. آموزش پرسنل خدماتی در خصوص نظافت و گند زدایی
  1. ضدعفونی دستگیره ها و صندلیها و سطوح در تمامی اتاقها و راهروها سه نوبت طی ساعات کاری

 

  1. نصب مایع ضد عفونی واعلان توصیه بهداشتی در ورودی پژوهشکده

 

 

 

  1. نصب مایع ضد عفونی و دستمال کاغذی در هر طبقه به صورت مجزا

  1. نصب پوسترهای آموزشی نحوه پیشگیری، علائم و نیز چگونگی شستشوی دستها در سرویسهای بهداشتی و داخل آسانسورها

 

  1. طراحی سه پوستر اختصاصی توسط واحد روابط عمومی با موضوعیت "مقابله با کرونا و دوستی با محیط زیست" ، "6اشتباه در شستن دستها" و "مقایسه تاثیرات استفاده از ماسک"

       

 

 

اخبار مرتبط