عضویت در سایت

کارگاه عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تحلیل ژنتیک چاقی


دکترمریم السادات دانشپور، دکترمریم معظم، دکترمهدی اکبرزاده، دکتر مریم برزین، دکترمحمدصادق فلاح

مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی غدد، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نتایج مطالعات آینده نگر مبتنی بر جمعیت نشان داده است که میزان توارث پذیری چاقی می تواند تا 70 درصد تخمین زده شود و این بدین معناست که تغییرات توالی ژن ها می توانند یکی از عوامل تاثیرگذار بر بروز چاقی باشند.

تاکنون برخی ژن ها در ارتباط با چاقی شناخته شده است.

گروه علمی مطالعه ژنوم مرجع ایرانیان در کنگره چاقی کارگاهی با هدف آشنا کردن شرکت کنندگان با فرآیند تحلیل ژنتیک چاقی برگزار خواهد کرد.

 در این کارگاه شرکت کنندگان در ابتدا با انواع مطالعات (Next generation sequencing، Genom-wide association analysis) در این زمینه آشنا خواهند شد.

پس از آن به بررسی عملکرد و داده های موجود در بانک های اطلاعاتی (GWAS catalog، phenotype-genotype integrator)  در این زمینه پرداخته خواهد شد.سپس به اهمیت آمار و بیوانفورماتیک در این حیطه آشنا خواهند شد و با روش های آماری مربوط به کنترل کیفی داده ها، تحلیل ارتباط، وراثت پذیری گم شده در نرم‌‌افزارهایی از قبیل plink، R و GCTA آشنا خواهند شد.

از آنجا که بیماران مبتلا به چاقی مفرط تحت درمان با روش های مختلفی از جمله جراحی قرار می گیرند درخصوص پاسخ متفاوت افراد به روش های جراحی و عوارض آن بعد از عمل جراحی به بحث خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم نمود که آیا به کمک مارکرهای ژنتیکی می توان میزان پاسخ به درمان را پیش بینی نمود یا خیر.

 در ادامه به جایگاه چاقی در پزشکی شخص محور خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا می توان با در کنار هم گذاشتن الگوی ژنتیک فرد، عادات سبک زندگی و عوامل محیطی درمان های فردی را تجویز نمود.

اخبار مرتبط