عضویت در سایت

کاهش شدید سطح سلامت کودکان چاق در بزرگسالی


دبیر اجرایی هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران هشدارداد:
کاهش شدید سطح سلامت کودکان چاق در بزرگسالی
دبیر اجرایی هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی ایران درباره میزان مفید بودن این کنگره گفت: همایشهای علمی و محلی برای بهروزرسانی اطلاعات و دانش فعالان آن حوزه برگزار میشود. حوزه پیشگیری و درمان چاقی یک حوزه چند تخصصی است به این مفهوم که تخصصهای مختلف باید باهم همکاری داشته باشند تا بتوانند در سطح جامعه پیشگیری و درمان چاقی را بهطور مؤثر پیش ببرند.
دکترمحمد هاشمی بابیان اینکه در این کنگره سعی کردیم از تمام تخصصها استفاده کنیم ،افزود: این تخصصها شامل تغذیه، آموزش بهداشت، روانشناسی، جراحی غدد و سایر رشتههاست که قطعاً فعالان حوزه درمان چاقی بهره بسیاری از برنامههای علمی این کنگره خواهند برد.
وی ادامه داد: درکناراین موضوع بحث سیاستگذاریهای جامعه را داریم به این منظور که نهادهای بالادستی دولتی بهعنوان متولیان امر بهداشت و سلامت جامعه با توجه به گستردگی شیوع چاقی برنامههایی در این حوزه خواهند داشت.
دبیر اجرایی چهارمین کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران به پنل سیاستگذاری در این کنگره اشاره کرد که درآن از مسئولان نهادهای زیربط  بهداشت، آموزشوپرورش، ورزش و جوانان دعوتشده است تا یافتههای روز چاقی را ملاحظه کنند.در این صورت افراد میتوانند در حوزههای سیاستگذاری با توجه به وضعیت موجود کشور برنامهریزی داشته باشند تا برونده این کنگره به نفع سلامت جامعه باشد.
وی درباره مهمترین اهداف و محور این کنگره گفت: ارتقای سطح دانش مخاطبان یکی از مهمترین اهداف است زیرا بحث چاقی کودکان و نوجوانان اهمیت جهانی دارد. با توجه به اینکه چاقی در این گروه باعث افت شدید سطح سلامت آنان در بزرگسالی میشود، این افت درنهایت کارایی جامعه و بهرهوری آن را پایین میآورد و هزینههایی را بهنظام سلامت و اقتصاد کلان کشور وارد میکند.
دکترهاشمی افزود: در این کنگره جلسات و سخنرانیهایی با تمرکز چاقی کودکان و نوجوانان داریم و از مسئولان آموزشوپرورش هم دعوت کردیم تا در پنل ما شرکت کنند و درباره این حوزه برنامهریزی مؤثر مبتنی بر واقعیتهای علمی ارائه دهند تا نسل آینده را از خطر این موضوع ایمن بداریم.
دبیر اجرایی چهارمین کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران با تأکید بر اینکه موضوع چاقی باید از دوره کودکی کنترل شود، گفت: پژوهشها نشان داده است زمانی که بچهها بین 6 تا 9 سالگی مبتلابه چاقی میشوند احتمال ابتلا به چاقی در بزرگسالی به شکل معناداری بیشتر خواهد بود. حتی دوران بارداری مادر نیز در تعیین سرنوشت و میزان اضافهوزن بچه مؤثر است که در این کنگره راجع به این موضوع نیز بحث خواهد شد.
 

اخبار مرتبط