عضویت در سایت
آموزش بیماران غدد
عنوان برنامه نوع برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان شرح کامل
Case 10 June Grand Round 1403/03/21 1403/03/21 نمایش اسلاید
Case 27 May Grand Round 1403/03/07 1403/03/07 نمایش اسلاید
Case 20 May Grand Round 1403/02/31 1403/02/31 نمایش اسلاید
Case 29 April Grand Round 1403/02/10 1403/02/10 نمایش اسلاید
Case 22 April 2024 Grand Round 1403/02/03 1403/02/03 نمایش اسلاید
Case 15 April 2024 Grand Round 1403/01/27 1403/01/27 نمایش اسلاید
Case 25 February Grand Round 1402/12/06 1402/12/06 نمایش اسلاید
Case 19 February Grand Round 1402/11/30 1402/11/30 نمایش اسلاید
Case 13 March Grand Round 1402/11/23 1402/11/23 نمایش اسلاید
Case 5 February Grand Round 1402/11/16 1402/11/16 نمایش اسلاید
Case 15 January Grand Round 1402/10/25 1402/10/25 نمایش اسلاید
Case 11 December Grand Round 1402/09/20 1402/09/20 نمایش اسلاید
case 4 December Grand Round 1402/09/13 1402/09/13 نمایش اسلاید
Case 27 November Grand Round 1402/09/06 1402/09/06 نمایش اسلاید
Case 20 November Grand Round 1402/08/29 1402/08/29 نمایش اسلاید
Case 6 November Grand Round 1402/08/15 1402/08/15 نمایش اسلاید
Case 23 October Grand Round 1402/08/01 1402/08/01 نمایش اسلاید
Case 16 October Grand Round 1402/07/24 1402/07/24 نمایش اسلاید
Case 14 August Grand Round 1402/05/23 1402/05/23 نمایش اسلاید
Case 31 July Grand Round 1402/05/09 1402/05/09 نمایش اسلاید
Case 17 July Grand Round 1402/04/26 1402/04/26 نمایش اسلاید
Case 10 July Grand Round 1402/04/19 1402/04/19 نمایش اسلاید
Case 12 june Grand Round 1402/03/22 1402/03/22 نمایش اسلاید
Case 29 may Grand Round 1402/03/08 1402/03/08 نمایش اسلاید
Case 22 may Grand Round 1402/03/01 1402/03/01 نمایش اسلاید
Case 15 may Grand Round 1402/02/25 1402/02/25 نمایش اسلاید
Case 23 January Grand Round 1401/11/03 1401/11/03 نمایش اسلاید
Case 16 January Grand Round 1401/10/26 1401/10/26 نمایش اسلاید
Case 9 January Grand Round 1401/10/19 1401/10/19 نمایش اسلاید
Case 2 January Grand Round 1401/10/12 1401/10/12 نمایش اسلاید
Case 19 December Grand Round 1401/09/28 1401/09/28 نمایش اسلاید
Case 12 December Grand Round 1401/09/21 1401/09/21 نمایش اسلاید
Case 5 December Grand Round 1401/09/14 1401/09/14 نمایش اسلاید
Case 21 December Grand Round 1401/08/30 1401/08/30 نمایش اسلاید
Case 7 November Grand Round 1401/08/16 1401/08/16 نمایش اسلاید
Case 31 October Grand Round 1401/08/09 1401/08/09 نمایش اسلاید
Case 17 October Grand Round 1401/07/25 1401/07/25 نمایش اسلاید
Case 10 October Grand Round 1401/07/18 1401/07/18 نمایش اسلاید
Case 1 August Grand Round 1401/05/10 1401/05/10 نمایش اسلاید
Case 25 July Grand Round 1401/05/03 1401/05/03 نمایش اسلاید
Case 20 june Grand Round 1401/03/30 1401/03/30 نمایش اسلاید
Case 30 May Grand Round 1401/03/09 1401/03/09 نمایش اسلاید
Case 19 May Grand Round 1401/02/29 1401/02/29 نمایش اسلاید
Case 9 May Grand Round 1401/02/19 1401/02/19 نمایش اسلاید
Case 11 April Grand Round 1401/01/22 1401/01/22 نمایش اسلاید
Case 11 April Grand Round 1401/01/22 1401/01/22 نمایش اسلاید
Case 4 April Grand Round 1401/01/15 1401/01/15 نمایش اسلاید
Case 28 February Grand Round 1400/12/09 1400/12/09 نمایش اسلاید
Case 21 February Grand Round 1400/12/02 1400/12/02 نمایش اسلاید
Case 14 February Grand Round 1400/11/25 1400/11/25 نمایش اسلاید
case 7 February Grand Round 1400/11/18 1400/11/18 نمایش اسلاید
case 31 January Grand Round 1400/11/11 1400/11/11 نمایش اسلاید
Case 24 January Grand Round 1400/11/04 1400/11/04 نمایش اسلاید
case 17 January Grand Round 1400/10/27 1400/10/27 نمایش اسلاید
case 20 January Grand Round 1400/10/20 1400/10/20 نمایش اسلاید
case 3 January Grand Round 1400/10/13 1400/10/13 نمایش اسلاید
case 27 December Grand Round 1400/10/06 1400/10/06 نمایش اسلاید
Case 20 December Grand Round 1400/09/29 1400/09/29 نمایش اسلاید
Case 13 December Grand Round 1400/09/22 1400/09/22 نمایش اسلاید
Case 29 November Grand Round 1400/09/08 1400/09/08 نمایش اسلاید
Case 22 November Grand Round 1400/09/01 1400/09/01 نمایش اسلاید
Case 15 November Grand Round 1400/08/24 1400/08/24 نمایش اسلاید
Case 1 November Grand Round 1400/08/10 1400/08/10 نمایش اسلاید
Case 11 October Grand Round 1400/07/19 1400/07/19 نمایش اسلاید
Case 19 July Grand Round 1400/04/28 1400/04/28 نمایش اسلاید
Case 5 July Grand Round 1400/04/14 1400/04/14 نمایش اسلاید
Case 21 June Grand Round 1400/03/31 1400/03/31 نمایش اسلاید
Case 14 June Grand Round 1400/03/24 1400/03/24 نمایش اسلاید
Case 24 May Grand Round 1400/03/03 1400/03/03 نمایش اسلاید
Case 3 May Grand Round 1400/02/13 1400/02/13 نمایش اسلاید
Case 5 April Grand Round 1400/01/16 1400/01/16 نمایش اسلاید
Case 8 March Grand Round 1399/12/18 1399/12/18 نمایش اسلاید
Case 1 March Grand Round 1399/12/11 1399/12/11 نمایش اسلاید
Case 15 February Grand Round 1399/11/27 1399/11/27 نمایش اسلاید
Case 8 February Grand Round 1399/11/20 1399/11/20 نمایش اسلاید
Case 1 February Grand Round 1399/11/13 1399/11/13 نمایش اسلاید
Case 27 January Grand Round 1399/11/08 1399/11/08 نمایش اسلاید
Case 11 January Grand Round 1399/10/22 1399/10/22 نمایش اسلاید
Case 4 January Grand Round 1399/10/15 1399/10/15 نمایش اسلاید
Case 26 October Grand Round 1399/08/05 1399/08/05 نمایش اسلاید
Case 19 October Grand Round 1399/07/28 1399/07/28 نمایش اسلاید
Case 13 October Grand Round 1399/07/17 1399/07/17 نمایش اسلاید
Case 5 October Grand Round 1399/07/14 1399/07/14 نمایش اسلاید
Case 13 July Grand Round 1399/04/23 1399/04/23 نمایش اسلاید
Case 22 June Grand Round 1399/04/02 1399/04/02 نمایش اسلاید
Case 8 June Grand Round 1399/03/19 1399/03/19 نمایش اسلاید
Case 15 June Grand Round 1399/03/15 1399/03/15 نمایش اسلاید
Case 1 June Grand Round 1399/03/12 1399/03/12 نمایش اسلاید
Case 11 May Grand Round 1399/02/22 1399/02/22 نمایش اسلاید
بیمار 14 بهمن Grand Round 1398/11/14 1398/11/14 نمایش اسلاید
بيمار 7 بهمن Grand Round 1398/11/07 1398/11/07 نمایش اسلاید
بيمار 30 دی Grand Round 1398/10/30 1398/10/30 نمایش اسلاید
بیمار 23 دی Grand Round 1398/10/23 1398/10/23 نمایش اسلاید
بیمار 9 دی Grand Round 1398/10/09 1398/10/09 نمایش اسلاید
بیمار 2 دی Grand Round 1398/10/02 1398/10/02 نمایش اسلاید
بیمار 25 آذر Grand Round 1398/09/25 1398/09/25 نمایش اسلاید
بیمار 18 آذر Grand Round 1398/09/18 1398/09/18 نمایش اسلاید
بیمار 11 آذر Grand Round 1398/09/11 1398/09/11 نمایش اسلاید
بیمار 4 آذر Grand Round 1398/09/04 1398/09/04 نمایش اسلاید
بیمار 27 آبان Grand Round 1398/08/27 1398/08/27 نمایش اسلاید
بیمار 13 آبان Grand Round 1398/08/13 1398/08/13 نمایش اسلاید
بیمار 6 آبان Grand Round 1398/08/06 1398/08/06 نمایش اسلاید
بیمار 29 مهر Grand Round 1398/07/29 1398/07/29 نمایش اسلاید
بیمار 22 مهر Grand Round 1398/07/22 1398/07/22 نمایش اسلاید
بیمار 8 مهر Grand Round 1398/07/08 1398/07/08 نمایش اسلاید
بیمار 4 شهریور Grand Round 1398/06/04 1398/06/04 نمایش اسلاید
بیمار 7 مرداد Grand Round 1398/05/07 1398/05/07 نمایش اسلاید
بیمار 31 تیر Grand Round 1398/04/31 1398/04/31 نمایش اسلاید
بیمار 24 تیر Grand Round 1398/04/24 1398/04/24 نمایش اسلاید
بیمار 3 تیر Grand Round 1398/04/03 1398/04/03 نمایش اسلاید
بیمار 27 خرداد Grand Round 1398/03/27 1398/03/27 نمایش اسلاید
بیمار 13 خرداد Grand Round 1398/03/13 1398/03/13 نمایش اسلاید
بیمار 23 اردیبیهشت Grand Round 1398/02/23 1398/02/23 نمایش اسلاید
بیمار 16 اردیبهشت Grand Round 1398/02/16 1398/02/16 نمایش اسلاید
بیمار 9 اردیبهشت Grand Round 1398/02/09 1398/02/09 نمایش اسلاید
بیمار 2 اردیبهشت Grand Round 1398/02/02 1398/02/02 نمایش اسلاید
بیمار 26 فروردین Grand Round 1398/01/26 1398/01/26 نمایش اسلاید
بیمار 19 فروردین Grand Round 1398/01/19 1398/01/19 نمایش اسلاید
بيمار 28 بهمن Grand Round 1397/11/28 1397/11/28 نمایش اسلاید
بيمار 1 بهمن Grand Round 1397/11/01 1397/11/01 نمایش اسلاید
بيمار 17 دی Grand Round 1397/10/17 1397/10/17 نمایش اسلاید
بيمار 10 دي Grand Round 1397/10/10 1397/10/10 نمایش اسلاید
بيمار 26 آبان Grand Round 1397/09/26 1397/09/26 نمایش اسلاید
بيمار 12 آذر Grand Round 1397/09/12 1397/09/12 نمایش اسلاید
بيمار 5 آذر Grand Round 1397/09/05 1397/09/05 نمایش اسلاید
بيمار 28 آبان Grand Round 1397/08/28 1397/08/28 نمایش اسلاید
بيمار 21 آبان Grand Round 1397/08/21 1397/08/21 نمایش اسلاید
بيمار 19 آبان Grand Round 1397/08/19 1397/08/19 نمایش اسلاید
بيمار 14آبان Grand Round 1397/08/14 1397/08/14 نمایش اسلاید
بيمار 30 مهر Grand Round 1397/07/30 1397/07/30 نمایش اسلاید
بيمار 23 مهر Grand Round 1397/07/23 1397/07/23 نمایش اسلاید
بيمار 16 مهر Grand Round 1397/07/16 1397/07/16 نمایش اسلاید
بيمار 9 مهر Grand Round 1397/07/09 1397/07/09 نمایش اسلاید
بيمار 2 مهر Grand Round 1397/07/02 1397/07/02 نمایش اسلاید
بيمار 12 شهريور Grand Round 1397/06/12 1397/06/12 نمایش اسلاید
بيمار 5 شهريور Grand Round 1397/06/05 1397/06/05 نمایش اسلاید
بيمار 08 مرداد Grand Round 1397/05/08 1397/05/08 نمایش اسلاید
بيمار 1 مرداد Grand Round 1397/05/01 1397/05/01 نمایش اسلاید
بيمار 25 تير Grand Round 1397/04/25 1397/04/25 نمایش اسلاید
بيمار11 تير Grand Round 1397/04/11 1397/04/11 نمایش اسلاید
بيمار 4 تيرماه Grand Round 1397/04/04 1397/04/04 نمایش اسلاید
بيمار 28 خرداد Grand Round 1397/03/28 1397/03/28 نمایش اسلاید
بيمار 31 ارديبهشت Grand Round 1397/02/31 1397/02/31 نمایش اسلاید
بيمار 17 ارديبهشت Grand Round 1397/02/17 1397/02/17 نمایش اسلاید
بيمار 27 فروردين Grand Round 1397/01/27 1397/01/27 نمایش اسلاید
بيمار 20 فروردين Grand Round 1397/01/20 1397/01/20 نمایش اسلاید
بيمار 14 اسفند Grand Round 1396/12/14 1396/12/14 نمایش اسلاید
بيمار 07 اسفند Grand Round 1396/12/07 1396/12/07 نمایش اسلاید
بيمار 23 بهمن Grand Round 1396/11/23 1396/11/23 نمایش اسلاید
بيمار 09 بهمن Grand Round 1396/11/09 1396/11/09 نمایش اسلاید
بيمار 01 بهمن Grand Round 1396/11/01 1396/11/01 نمایش اسلاید
بيمار 25دي Grand Round 1396/10/25 1396/10/25 نمایش اسلاید
بيمار 18دي Grand Round 1396/10/18 1396/10/18 نمایش اسلاید
بيمار 11دي Grand Round 1396/10/11 1396/10/11 نمایش اسلاید
بيمار 4دي Grand Round 1396/10/04 1396/10/04 نمایش اسلاید
بيمار 27 آذر Grand Round 1396/09/27 1396/09/27 نمایش اسلاید
بيمار 20 آذر Grand Round 1396/09/20 1396/09/20 نمایش اسلاید
بيمار 13 آذر Grand Round 1396/09/13 1396/09/13 نمایش اسلاید
بيمار22 آبان Grand Round 1396/08/22 1396/08/22 نمایش اسلاید
بيمار 15 آبان Grand Round 1396/08/15 1396/08/15 نمایش اسلاید
بيمار 08 آبان Grand Round 1396/08/08 1396/08/08 نمایش اسلاید
بيمار 01 آبان Grand Round 1396/08/01 1396/08/01 نمایش اسلاید
بيمار17مهر Grand Round 1396/07/17 1396/07/17 نمایش اسلاید
بيمار10مهر Grand Round 1396/07/10 1396/07/10 نمایش اسلاید
بيمار 3 مهر Grand Round 1396/07/03 1396/07/03 نمایش اسلاید
بيمار 13 شهريور Grand Round 1396/06/13 1396/06/13 نمایش اسلاید
بيمار 6 شهريور Grand Round 1396/06/06 1396/06/06 نمایش اسلاید
بيمار 30 مرداد Grand Round 1396/05/30 1396/05/30 نمایش اسلاید
بيمار 23 مرداد Grand Round 1396/05/23 1396/05/23 نمایش اسلاید
بيمار 16 مرداد Grand Round 1396/05/16 1396/05/16 نمایش اسلاید
بيمار 9 مرداد Grand Round 1396/05/09 1396/05/09 نمایش اسلاید
بيمار2مرداد Grand Round 1396/05/02 1396/05/02 نمایش اسلاید
بيمار 26 تير ماه Grand Round 1396/04/26 1396/04/26 نمایش اسلاید
بيمار 12 تير Grand Round 1396/04/12 1396/04/12 نمایش اسلاید
بيمار 29 خرداد Grand Round 1396/03/29 1396/03/29 نمایش اسلاید
بيمار 22 خرداد Grand Round 1396/03/22 1396/03/22 نمایش اسلاید
بيمار 8 خرداد Grand Round 1396/03/08 1396/03/08 نمایش اسلاید
بيمار 1 خرداد Grand Round 1396/03/01 1396/03/01 نمایش اسلاید
بيمار 25 ارديبهشت Grand Round 1396/02/25 1396/02/25 نمایش اسلاید
بيمار 18 ارديبهشت Grand Round 1396/02/18 1396/02/18 نمایش اسلاید
بيمار 11 ارديبهشت Grand Round 1396/02/11 1396/02/11 نمایش اسلاید
بيمار 21 فروردين Grand Round 1396/01/21 1396/01/21 نمایش اسلاید
بيمار 23 اسفند Grand Round 1395/12/23 1395/12/23 نمایش اسلاید
بيمار 16 اسفند Grand Round 1395/12/16 1395/12/16 نمایش اسلاید
بيمار 2 اسفند Grand Round 1395/12/02 1395/12/02 نمایش اسلاید
بيمار 25 بهمن Grand Round 1395/11/25 1395/11/25 نمایش اسلاید
بيمار 18 بهمن Grand Round 1395/11/18 1395/11/18 نمایش اسلاید
بيمار 11 بهمن Grand Round 1395/11/11 1395/11/11 نمایش اسلاید
بيمار 4 بهمن Grand Round 1395/11/04 1395/11/04 نمایش اسلاید
بيمار 20 دي Grand Round 1395/10/20 1395/10/20 نمایش اسلاید
بيمار 13 دي Grand Round 1395/10/13 1395/10/13 نمایش اسلاید
بيمار 29 آذر Grand Round 1395/09/29 1395/09/29 نمایش اسلاید
بيمار 22 آذر Grand Round 1395/09/22 1395/09/22 نمایش اسلاید
بيمار 15 آذر Grand Round 1395/09/15 1395/09/15 نمایش اسلاید
بيمار 24 آبان Grand Round 1395/08/24 1395/08/24 نمایش اسلاید
بيمار 10 آبان Grand Round 1395/08/10 1395/08/10 نمایش اسلاید
بيمار 3 آبان Grand Round 1395/08/03 1395/08/03 نمایش اسلاید
بيمار 19 مهر Grand Round 1395/07/19 1395/07/19 نمایش اسلاید
بيمار 12 مهر Grand Round 1395/07/12 1395/07/12 نمایش اسلاید
بيمار 15 شهريور Grand Round 1395/06/15 1395/06/15 نمایش اسلاید
بيمار 8 شهريور Grand Round 1395/06/08 1395/06/08 نمایش اسلاید
بيمار 25 مرداد Grand Round 1395/05/25 1395/05/25 نمایش اسلاید
بيمار 11 مرداد Grand Round 1395/05/11 1395/05/11 نمایش اسلاید
بيمار 4 مرداد Grand Round 1395/05/04 1395/05/04 نمایش اسلاید
بيمار 28 تير Grand Round 1395/04/28 1395/04/28 نمایش اسلاید
بيمار 21 تير Grand Round 1395/04/21 1395/04/21 نمایش اسلاید
بيمار 31 خرداد Grand Round 1395/03/31 1395/03/31 نمایش اسلاید
بيمار 24 خرداد Grand Round 1395/03/24 1395/03/24 نمایش اسلاید
بيمار 17 خرداد Grand Round 1395/03/17 1395/03/17 نمایش اسلاید
بيمار 10 خرداد Grand Round 1395/03/10 1395/03/10 نمایش اسلاید
بيمار 3 خرداد Grand Round 1395/03/03 1395/03/03 نمایش اسلاید
بيمار 20 ارديبهشت Grand Round 1395/02/20 1395/02/20 نمایش اسلاید
بيمار 7 ارديبهشت Grand Round 1395/02/07 1395/02/07 نمایش اسلاید
بيمار 30 فروردين Grand Round 1395/01/30 1395/01/30 نمایش اسلاید
بيمار 23 فروردين Grand Round 1395/01/23 1395/01/23 نمایش اسلاید
بيمار 17 اسفند Grand Round 1394/12/17 1394/12/17 نمایش اسلاید
بيمار 10 اسفند Grand Round 1394/12/10 1394/12/10 نمایش اسلاید
بيمار 3 اسفند Grand Round 1394/12/03 1394/12/03 نمایش اسلاید
بيمار 26 بهمن Grand Round 1394/11/26 1394/11/26 نمایش اسلاید
بيمار 19 بهمن Grand Round 1394/11/19 1394/11/19 نمایش اسلاید
بيمار 12 بهمن Grand Round 1394/11/12 1394/11/12 نمایش اسلاید
بيمار 5 بهمن Grand Round 1394/11/05 1394/11/05 نمایش اسلاید
بيمار 28 دي Grand Round 1394/10/28 1394/10/28 نمایش اسلاید
بيمار 7 دي Grand Round 1394/10/07 1394/10/07 نمایش اسلاید
بيمار 23 آذر Grand Round 1394/09/23 1394/09/23 نمایش اسلاید
بيمار 9 آذر Grand Round 1394/09/09 1394/09/09 نمایش اسلاید
بيمار 25 آبان Grand Round 1394/08/25 1394/08/25 نمایش اسلاید
بيمار 18 آبان Grand Round 1394/08/18 1394/08/18 نمایش اسلاید
بيمار 4 آبان Grand Round 1394/08/04 1394/08/04 نمایش اسلاید
بيمار 27 مهر Grand Round 1394/07/27 1394/07/27 نمایش اسلاید
بيمار 20 مهر Grand Round 1394/07/20 1394/07/20 نمایش اسلاید
بيمار 13 مهر Grand Round 1394/07/13 1394/07/13 نمایش اسلاید
بيمار 6 مهر Grand Round 1394/07/06 1394/07/06 نمایش اسلاید
بيمار 16 شهريور Grand Round 1394/06/16 1394/06/16 نمایش اسلاید
بيمار 9 شهريور Grand Round 1394/06/09 1394/06/09 نمایش اسلاید
بيمار 26 مرداد Grand Round 1394/05/26 1394/05/26 نمایش اسلاید
بيمار 19 مرداد Grand Round 1394/05/19 1394/05/19 نمایش اسلاید
بيمار 12 مرداد Grand Round 1394/05/12 1394/05/12 نمایش اسلاید
بيمار 5 مرداد Grand Round 1394/05/05 1394/05/05 نمایش اسلاید
بيمار 29 تير Grand Round 1394/04/29 1394/04/29 نمایش اسلاید
بيمار 8 تير Grand Round 1394/04/08 1394/04/08 نمایش اسلاید
بيمار 1 تير Grand Round 1394/04/01 1394/04/01 نمایش اسلاید
بيمار 25 خرداد Grand Round 1394/03/25 1394/03/25 نمایش اسلاید
بيمار 18 خرداد Grand Round 1394/03/18 1394/03/18 نمایش اسلاید
بيمار 11 خرداد Grand Round 1394/03/11 1394/03/11 نمایش اسلاید
بيمار 4 خرداد Grand Round 1394/03/04 1394/03/04 نمایش اسلاید
بيمار28 ارديبهشت Grand Round 1394/02/28 1394/02/28 نمایش اسلاید
بيمار 21 ارديبهشت Grand Round 1394/02/21 1394/02/21 نمایش اسلاید
بيمار 24 فروردين Grand Round 1394/01/24 1394/01/24 نمایش اسلاید
بيمار 17 فروردين Grand Round 1394/01/17 1394/01/17 نمایش اسلاید
بيمار 18 اسفند Grand Round 1393/12/18 1393/12/18 نمایش اسلاید
بيمار 11 اسفند Grand Round 1393/12/11 1393/12/11 نمایش اسلاید
بيمار 4 اسفند Grand Round 1393/12/04 1393/12/04 نمایش اسلاید
بيمار 13 بهمن Grand Round 1393/11/13 1393/11/13 نمایش اسلاید
بيمار 6 بهمن Grand Round 1393/11/06 1393/11/06 نمایش اسلاید
بيمار 8 بهمن Grand Round 1397/11/08 1397/11/08 نمایش اسلاید