عضویت در سایت
سمپوزیوم
عنوان برنامه نوع برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان شرح کامل
صد وشصت و دومین سمپوزيوم اختلالات عملکرد جنسی سمپوزیوم 1398/10/12 1398/10/12 نمایش اسلاید
سمپوزیوم تازه هاي روش هاي تصويربرداري کمّی استخوان در پژوهش هاي باليني سمپوزیوم 1398/08/23 1398/08/23 نمایش اسلاید
صد وشصت و یکمین سمپوزيوم Cardio Metabolic سمپوزیوم 1398/07/18 1398/07/18 نمایش اسلاید
صد و شصتمین سمپوزيوم: تغذیه و آندوکرین سمپوزیوم 1398/05/10 1398/05/10 نمایش اسلاید
صد و پنجاه ونهمین سمپوزيوم: اختلالات هیپوفیز سمپوزیوم 1398/04/13 1398/04/13 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و هشتمین سمپوزيوم: رويکرد به توده های آدرنال سمپوزیوم 1398/03/23 1398/03/23 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و هفتمین سمپوزيوم: مراقبت و درمان بیماران دیابتی سمپوزیوم 1398/02/12 1398/02/12 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و هفتمين سمپوزيوم هيپوفيز سمپوزیوم 1397/11/25 1397/11/25 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و ششمين سمپوزيوم تغذيه و اختلالات چربي خون سمپوزیوم 1397/11/04 1397/11/04 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و پنجمين سمپوزيوم آمنوره سمپوزیوم 1397/10/13 1397/10/13 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و چهارمين سمپوزيوم درمان دارويي غير انسوليني ديابت سمپوزیوم 1397/09/22 1397/09/22 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و سومين سمپوزيوم ديابت و حاملگي سمپوزیوم 1397/09/08 1397/09/08 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و دومين سمپوزيوم کانسر تيروئيد سمپوزیوم 1397/06/22 1397/06/22 نمایش اسلاید
صد و پنجاه و يکمين سمپوزيوم درمان استئوپروز سمپوزیوم 1397/05/18 1397/05/18 نمایش اسلاید
سمپوزيوم ديابت اسفند ماه سمپوزیوم 1396/12/08 1396/12/08 نمایش اسلاید
صدو چهل و هفتمين سمپوزيوم اختلالات سيکل قاعدگي سمپوزیوم 1396/11/26 1396/11/26 نمایش اسلاید
سمپوزيوم ديابت سمپوزیوم 1396/11/24 1396/11/24 نمایش اسلاید
صد و چهل و هفتمين سمپوزيوم تغذيه و آندوکرين سمپوزیوم 1396/11/12 1396/11/12 نمایش اسلاید
سمينار سه روزه کنترل و مراقبت از ديابت براي پزشکان عمومي سمپوزیوم 1396/10/27 1396/10/29 نمایش اسلاید
صد و چهل و ششمين سمپوزيوم درمان استئوپروز سمپوزیوم 1396/10/21 1396/10/21 نمایش اسلاید
سمپوزيوم هيرسوتيسم سمپوزیوم 1396/10/14 1396/10/14 نمایش اسلاید
صد و چهل و چهارمين سمپوزيوم درمان دیابت سمپوزیوم 1396/08/25 1396/08/25 نمایش اسلاید
سمپوزيوم تيروئيد و بارداري سمپوزیوم 1396/08/11 1396/08/11 نمایش اسلاید
سمپوزيوم 1396-07-27 پاي ديابتي سمپوزیوم 1396/07/27 1396/07/27 نمایش اسلاید
صد و چهل و سومين سمپوزيوم سونوگرافي تيروئيد وگردن سمپوزیوم 1396/07/20 1396/07/20 نمایش اسلاید
نکات کاربردي در مديريت ديابت سمپوزیوم 1396/05/26 1396/05/26 نمایش اسلاید
سمپوزيوم Diabetes Management سمپوزیوم 1396/05/19 1396/05/19 نمایش اسلاید
صد و چهل ويکمين سمپوزيوم درمان پرکاري تيروئيد سمپوزیوم 1396/04/22 1396/04/22 نمایش اسلاید
صد و سي و هشتمين سمپوزيوم سرطانهاي تيروئيد سمپوزیوم 1396/02/04 1396/02/04 نمایش اسلاید
صد و سي و هفتمين سمپوزيوم اختلالات عملکرد جنسي سمپوزیوم 1395/12/05 1395/12/05 نمایش اسلاید
صد و چهل و يکمين سمپوزيوم: انسولين تراپي سمپوزیوم 1395/11/28 1395/11/28 نمایش اسلاید
صد و چهلمين سمپوزيوم هيرسوتيسم سمپوزیوم 1395/11/14 1395/11/14 نمایش اسلاید
صد و سي و نهمين سمپوزيوم درمان دارويي ديابت سمپوزیوم 1395/10/23 1395/10/23 نمایش اسلاید
برنامه جامع آموزش ديابت، دی ماه سال 1395 سمپوزیوم 1395/10/15 1395/10/17 نمایش اسلاید
سمپوزيوم يد و بارداري سمپوزیوم 1395/09/18 1395/09/18 نمایش اسلاید
صد و سي و پنجمین سمپوزيوم: سمپوزيوم چالش هاي آزمايشگاهي در تشخيص و پيگيري بيماريهاي تيروئيد سمپوزیوم 1395/09/04 1395/09/04 نمایش اسلاید
سمپوزيوم اولويتهاي سياست گذاري چاقي سمپوزیوم 1395/07/08 1395/07/08 نمایش اسلاید
سومين نشست شبکه کوهورت کشوري سمپوزیوم 1395/06/03 1395/06/05 نمایش اسلاید
سمپوزيوم چالشهاي تشخيص و درمان چاقي سمپوزیوم 1395/04/31 1395/04/31 نمایش اسلاید
سمپوزيوم يد و بارداري( به مناسبت روز جهاني تيروئيد) سمپوزیوم 1395/03/04 1395/03/04 نمایش اسلاید
صد و سي و چهارمين سمپوزيوم ديابت و تغذيه در ماه مبارک رمضان سمپوزیوم 1395/02/30 1395/02/30 نمایش اسلاید
سمپوزيوم کلسي ميمتيک ها در اختلالات پارا تيروئيد سمپوزیوم 1395/01/26 1395/01/26 نمایش اسلاید
ديابت و حاملگي سمپوزیوم 1394/12/06 1394/12/06 نمایش اسلاید
صد و سي ويکمين سمپوزيوم: ديس ليپيدمي سمپوزیوم 1394/11/29 1394/11/29 نمایش اسلاید
صد و سي و سومين سمپوزيوم: هيپوتيروئيديسم و هيپر تيروئيديسم سمپوزیوم 1394/11/29 1394/11/29 نمایش اسلاید
صد و سي و دومين سمپوزيوم: افزايش پرولاکتين سمپوزیوم 1394/11/08 1394/11/08 نمایش اسلاید
صد و سي و دومين سمپوزيوم: درمان هاي هورموني درsexual dysfunction سمپوزیوم 1394/10/24 1394/10/24 نمایش اسلاید
برنامه جامع آموزش ديابت، آبان ماه سال 1394 سمپوزیوم 1394/08/06 1394/08/08 نمایش اسلاید
Stepwise Insulin Therapy سمپوزیوم 1394/05/15 1394/05/15 نمایش اسلاید
صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: بلوغ زود رس و دير رس سمپوزیوم 1394/05/08 1394/05/08 نمایش اسلاید
سمپوزيوم تغذيه و ماه مبارک رمضان سمپوزیوم 1394/03/21 1394/03/21 نمایش اسلاید
سمپوزيوم: تيروئيد و حاملگي ( به مناسبت روز جهاني تيروئيد) سمپوزیوم 1394/02/31 1394/02/31 نمایش اسلاید
صد و بيست و هفتمين سمپوزيوم: آکرومگالي سمپوزیوم 1394/02/14 1394/02/14 نمایش اسلاید
صد و بيست و هشتمين سمپوزيوم: درمان هاي داروهاي خوراکي ديابت سمپوزیوم 1393/12/07 1393/12/07 نمایش اسلاید
سمپوزيوم ديابت انجمن ديابت اروپا(EASD) سمپوزیوم 1393/12/01 1393/12/03 نمایش اسلاید
صدو نوزدهمين سمپوزيوم: هيرسوتيسم PCOD سمپوزیوم 1393/10/11 1393/10/11 نمایش اسلاید
سمپوزيوم نقش جراحي در درمان چاقي سمپوزیوم 1393/09/27 1393/09/27 نمایش اسلاید
صدو بيست و پنجمين سمپوزيوم: استئوپروز سمپوزیوم 1393/09/20 1393/09/20 نمایش اسلاید
صدو بيست و چهارمين سمپوزيوم: سندرم کوشينگ سمپوزیوم 1393/08/22 1393/08/22 نمایش اسلاید
صد و سي امين سمپوزيوم: ديابت و حاملگي سمپوزیوم 1393/07/23 1393/07/23 نمایش اسلاید
صد و بيست و سومين سمپوزيوم: اختلالات رشد سمپوزیوم 1393/07/10 1393/07/10 نمایش اسلاید
صدوشانزدهمين سمپوزيوم ديابت و حاملگي سمپوزیوم 1393/06/27 1393/06/27 نمایش اسلاید
صدو بيستمين سمپوزيوم: سرطانهاي تيروئيد سمپوزیوم 1393/03/22 1393/03/22 نمایش اسلاید
سمپوزيوم تيروئيد ( به مناسبت روز جهاني تيروئيد) در سال 1393 سمپوزیوم 1393/03/08 1393/03/08 نمایش اسلاید
صدوپانزدهمين سمپوزيومتومورهاي نوروآندوکرين سمپوزیوم 1392/11/17 1392/11/17 نمایش اسلاید
صد و هجدهمين سمپوزيوم انسولين درماني سمپوزیوم 1392/10/19 1392/10/19 نمایش اسلاید
گردهمايي انجمن سردبيران سمپوزیوم 1392/10/05 1392/10/05 نمایش اسلاید
صد و هفدهمين سمپوزيوم درمان اختلالات سيکل قاعدگي سمپوزیوم 1392/09/28 1392/09/28 نمایش اسلاید
صدو هفدهمين سمپوزيوم : ديابت و درمانهاي نوين سمپوزیوم 1392/09/21 1392/09/21 نمایش اسلاید
صد وشانزدهمين سمپوزيوم ديابت و حاملگي سمپوزیوم 1392/08/16 1392/08/16 نمایش اسلاید
صدو چهاردهمين سمپوزيوم: بهداشت روان و چاقي سمپوزیوم 1392/04/13 1392/04/13 نمایش اسلاید
صدو سيزدهمين سمپوزيوم؛ استئوپروز سمپوزیوم 1392/03/23 1392/03/23 نمایش اسلاید
صد و داوزدهمين سمپوزيوم؛ تومورهاي هيپوفيز سمپوزیوم 1392/03/09 1392/03/09 نمایش اسلاید
گردهمايي انجمن متخصصين غدد سمپوزیوم 1392/02/12 1392/02/12 نمایش اسلاید
صد و دومين سمپوزيوم؛ داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون سمپوزیوم 1391/2/21 1391/2/21 نمایش اسلاید
صدودهمين سمپوزيوم؛ ديس ليپيدمي سمپوزیوم 1391/11/19 1391/11/19 نمایش اسلاید
صدو نهمين سمپوزيوم؛ داروهاي خوراکي چاقي سمپوزیوم 1391/10/7 1391/10/7 نمایش اسلاید
صدو هشتمين سمپوزيوم؛ درمان اختلالات سيکل قاعدگي سمپوزیوم 1391/08/11 1391/08/11 نمایش اسلاید
صدو هفتمين سمپوزيوم؛ پاي ديابتي سمپوزیوم 1391/07/20 1391/07/20 نمایش اسلاید
صدوششمين سمپوزيوم؛ چاقي در نوجوانان سمپوزیوم 1391/07/13 1391/07/13 نمایش اسلاید
Primary Aldosteronism سمپوزیوم 1391/07/01 1391/07/01 نمایش اسلاید
صدو پنجمين سمپوزيوم؛ درمانهاي غير طبي چاقي (بايد و نبايد هاي چاقي) سمپوزیوم 1391/04/08 1391/04/08 نمایش اسلاید
صدو چهارمين سمپوزيوم؛ انسولين درماني سمپوزیوم 1391/03/25 1391/03/25 نمایش اسلاید
صدو سومين سمپوزيوم تيروئيد (روز جهاني تيروئيد) سمپوزیوم 1391/03/04 1391/03/04 نمایش اسلاید
نود و نهمين سمپوزيوم ديابت و حاملگي سمپوزیوم 1390/10/29 1390/10/29 نمایش اسلاید
سمينار ديابت براي پرستاران سمپوزیوم 1390/10/22 1390/10/22 نمایش اسلاید
سمينار ديابت براي پزشکان عمومي سمپوزیوم 1390/10/07 1390/10/07 نمایش اسلاید
صدومين سمپوزيوم تيروئيد و حاملگي سمپوزیوم 1390/09/24 1390/09/24 نمایش اسلاید
نود و هشتمين سمپوزيوم استئوپروز و اختلالات ويتامين D سمپوزیوم 1390/06/24 1390/06/24 نمایش اسلاید
نود و هفتمين سمپوزيوم تشخيص و درمان عوارض ديابت سمپوزیوم 1390/04/23 1390/04/23 نمایش اسلاید
نود و ششمين سمپوزيوم انسولين درماني سمپوزیوم 1390/04/02 1390/04/02 نمایش اسلاید
صد و پانزدهيمن سمپوزيوم داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون سمپوزیوم 1390/02/29 1390/02/29 نمایش اسلاید