عضویت در سایت
کنگره
عنوان برنامه نوع برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان شرح کامل
دوازدهمين کنگره بين المللي بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليسم کنگره 1398/8/14 1398/8/16 نمایش اسلایدر ها
برنامه آموزشي مخصوص دستياران فوق تخصص غدد کنگره نمایش اسلایدر ها
ششمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي کنگره 1396/09/08 1396/09/10 نمایش اسلایدر ها
گردهمايي علمي سالانه انجمن سردبيران نشريات علوم پزشکي کشور کنگره 1395/10/09 1395/10/09 نمایش اسلایدر ها
يازدهمين کنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم کنگره 1395/08/12 1395/08/12 نمایش اسلایدر ها
پنجمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران کنگره 1394/09/25 1394/09/25 نمایش اسلایدر ها
دهمين کنگره بين المللي بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليسم کنگره 1393/07/30 1393/08/02 نمایش اسلایدر ها
چهارمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران کنگره 1392/09/13 1392/09/15 نمایش اسلایدر ها

3
2
1