عضویت در سایت
 • عنوان برنامه:نود و هشتمين سمپوزيوم استئوپروز و اختلالات ويتامين D
 • نوع برنامه : سمپوزیوم
 • تاریخ شروع : 1390/06/24
 • تاریخ پایان : 1390/06/24
 • دبیر برنامه : دکتر علي ­اصغرميرسعيد قاضي
 • محل برگزاری : http://endocrine.ac.ir
 • پست الکترونیک : symposia@endocrine.ac.ir
 • نشانی اینترنتی : https://endocrine.ac.ir
اطلاعات
 • نود و هشتمين سمپوزيوم استئوپروز و اختلالات ويتامين D
  • عنوان برنامه :نود و هشتمين سمپوزيوم استئوپروز و اختلالات ويتامين D
  • نوع برنامه:سمپوزیوم
  • تاریخ شروع:1390/06/24
  • تاریخ پایان :1390/06/24
  • دبیر برنامه:دکتر علي ­اصغرميرسعيد قاضي
  • محل برگزاری:http://endocrine.ac.ir
  • پست الکترونیک:symposia@endocrine.ac.ir
  • نشانی اینترنتی:http://endocrine.ac.ir