عضویت در سایت

مسائل پزشکی روزه داری 200 پرسش و پاسخ

کتاب جامع به نام "روزه داری و سلامت" با کمک اساتید محترم دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شد که در آن تغییرات بدن در حالت طبیعی و بیماری حین روزه داری به تفصیل آورده شده است. آن کتاب راهنما برای افزایش آگاهی، بینش و نگرش پزشکان کشور که با سئوالات بیماران در ماه رمضان روبرو هستند و باید به مراقبت بیماران در ماه رمضان بپردازند، انشاءا... مفید خواهد بود. پس از چاپ کتاب از اساتیدی که در موضوعات بخشهای مختلف کتاب مطالعه و پژوهش کرده و بخش تخصصی خود را نوشته بودند، درخواست شد که به سئوالات طرح شده از طرف عامه مردم و بیماران پاسخ دهند. این کتاب که حاوی 200 سئوال و جواب در مورد مسائل پزشکی و روزه داری است، برای عموم مردم تدوین شده و امید است که برای افزایش آگاهی و اطلاعات و نیز رفع مشکلات روزه داری آحاد جامعه خداباور و مسلمان کشورمان مفید باشد.