عضویت در سایت

کتاب جامع روزه داری و سلامت مخصوص پزشکان محترم

پزشک مسلمان برای آن که بتواند دستورات پزشکی خود را در مورد بیماران با رهنمود های دینی تطبیق دهد، می بایست فروع دین و فتاوی علمای اعلام را در بررسی ، معاینه و درمان بیماران رعایت کند. این امر تا پیش از قرن نوزدهم آسان تر صورت می گرفت؛ زیرا حکیم به مبانی دین، عرفان و فلسفه آشنایی بیشتری داشت و نیز ابزار و روش های تشخیص و درمان تا این حد پیشرفته، متنوع و پیچیده نبود. پیشرفت علوم تجربی و جدایی علم ودین که پس از رنسانس اروپا ایجاد شد، به کشور های اسلامی نیز سرایت کرد و جدایی دانشمندان علوم به ویژه پزشکان از علمای دین سبب شد که برای تطبیق اطلاعات و روشهای جدید تشخیص و درمان با فقه اسلامی فعالیت مکفی صورت نگیرد.

به پیشنهاد برخی اعزه پزشک و نیز مومنانی که پزشک نیستند، برای تهیه این کتاب برنامه ریزی شد. از دانشمندان معظمی که دو بال باور دینی و ایمان و نیز تخصص والای پزشکی را دارند، درخواست شد که مبحث مربوط به روزه داری و تغییرات بدن در حال طبیعی و بیماری مربوط به رشته تخصصی خود را طبق یک ساختار از پیش تعیین شده به رشته تحریر درآورند. برای انجام این امر، مروری بر کلیه تجربیات و پژوهش های منتشر شده در ایران و سایر کشور های جهان و تهیه نوشتاری منظم از آن داده ها همراه با تجزیه و تحلیل استادانه و ارایه پیشنهادات علمی و عملی توسط همه اساتید انجام گرفت.

امید است همکاران و دانشجویان محترم، مطالب کتاب را برای خدمت به روزه داران فراگیرند و بر کاستی ها به دیده اغماض بنگرند.

نویسندگان کتاب از هر نوع اصلاحی استقبال نموده و برای بازبینی چاپ بعدی کتاب به کار خواهند برد. از درگاه ایزد منان برای همه همکاران در پیشه های مختلف پزشکی که برای کسب رضایت خداوند و کاهش آلام بیماران تلاش و جهاد می کنند، افزایش آگاهی، بینش، تقوی، مراقبت و توفیقات الهی آرزومندیم.