عضویت در سایت

رویکرد سایکوسوماتیک به دیابت

رویکرد سایکوسوماتیک به دیابت

دکتر سید شهاب بنی هاشم
متخصص روانپزشکی فلوشیپ سایکوسوماتیک
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیمارستان طالقانی

GENERAL CONSIDERATIONS IN PSYCHOSOCIAL CARE 

integrated with collaborative, patient-centered medical care
assessment of symptoms of 
Diabetes distress
Depression
Anxiety
Disordered eating
Cognitive capacities