عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: مهدی هدایتی مرکز تحقیقات مرتبط: Endocrinology & Metabolism
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
تاريخچه

اين آزمايشگاه در سال 1375 در طبقه دوم بيمارستان طالقاني در مساحتي معادل 18 متر مربع آغاز به کار نمود و تنها آزمايشگاه مرکز تحقيقات غدد درون ريز محسوب مي شد. در طي 15 سال گذشته با توسعه واحد آزمايشگاه، در حال حاضر پژوهشکده بالغ بر 450 متر مربع فضاي آزمايشگاهي داشته و آزمايشگاه پژوهشي يکي از چندين آزمايشگاه پژوهشکده علوم غدد درون ريز محسوب مي گردد.

اهداف و اولويت ها: شامل چشم انداز و ماموريت

 در آغاز فعاليت مرکز تحقيقات غدد درون ريز، با توجه به عدم وجود آزمايشگاه، بخش آزمايشگاهي طرحهاي تحقيقاتي به آزمايشگاههاي مربوط به دانشگاههاي تربيت مدرس و دانشگاه تهران ارجاع مي شد. هدف از تاسيس آزمايشگاه پژوهشي انجام آزمايشات تخصصي و تحقيقاتي در داخل خود مرکز تحقيقات و به علاوه سرويس دهي علمي در اين خصوص به ساير مراکز تحقيقاتي بود. چشم انداز اين واحد گسترش انجام آزمايشات تخصصي و جديد متناسب با پيشرفت علم و سرويس دهي به کليه طرحهاي آزمايشگاهي مراکز تحقيقاتي تحت پوشش پژوهشکده مي باشد.

واحدهاي زير مجموعه: توضيح اهداف و ساختار و فعاليتهاي هر واحد

آزمايشگاه پژوهشي به دليل گسترش دامنه آزمايشات به سه آزمايشگاه پژوهشي پايه، آزمايشگاه مرجع و آزمايشگاه بيوشيمي تفکيک شد. در آزمايشگاه بيوشيمي آزمايشات بيوشيمي روتين و تخصصي اعم از آناليتهاي بيوشيميايي و فعاليت آنزيمها سنجيده مي شود. کليه هورمونهاي کلاسيک در آزمايشگاه مرجع اندازه گيري مي شود و ساير آزمايشات تخصصي اعم از هورمونهاي بافت چربي، رسپتورها، سيتوکينها، يونهاي فلزي و موارد مشابه در آزمايشگاه پژوهشي مورد سنجش قرار مي گيرد. در ضمن راه اندازي تکنيکهاي جديد آزمايشگاهي در آزمايشگاه پژوهشي بررسي و پياده مي شوند.

معرفی تجهیزات و آزمایش های قابل انجام در هر آزمایشگاه

دستگاه خوانشگر الايزا، دستگاه جذب اتمي، دستگاه فلوريمتري، دستگاه لومينومتري، سانتريفوژ، ميکروسانتريفوژ يخچال دار، ترازو، pHمتر، انکوباتور

 

آزمايشات قابل انجام

 تمامي فاکتورهاي بيوشيميايي از قبيل (گلوکز، کلسترول، تري گليسريد، ليپوپروتئين با چگالي بالا، ليپوپروتئين با چگالي پايين، آنزيم آسپارتات آمينو ترانسفراز، آنزيم آلانين آمينو ترانسفراز ، پروتيئن تام، آلکالن فسفاتاز)، هورمون ها از قبيل (تستوسترون، کورتيزول، لوتروپين، فوليکوتروپين، تيروتروپين، تيروکسين ، آديپونکتين، انسولين، گلوکاگون)، فاکتور هاي التهابي (اينترلوکين6، اينترلوکين10، فاکتور نکروز دهنده الفا)، آنتي اکسيدان ها (مالون دي آلدهايد، گلوتاتيون پراکسيداز، سوپر اکسيدديسموتاز)

 

تجهيزات آزمايشگاه مرجع

گاماکانتر، دستگاه شستشوي اتوماتيک و شيکر راديوايمونواسي، بتاکانتر، دستگاه خوانشگر الايزا، دستگاه شستشوي اتوماتيک الايزا، دستگاه ايمونوفلورسانس آناليزر، دستگاه الکترو کمي لومينسانس آناليزر.

 

آزمايشات قابل انجام

انجام کليه تستهاي هورموني از قبيل پرولاکتين، تستوسترون، لوتروپين، فوليکوتروپين، تيروتروپين، تيروکسين، پروژسترون، فريتين،انسولين، آندرواستن ديون، کورتيزول، استراديول، تيروکسين آزاد، کورتيزول، هورمون رشد، دي هيدرواپي اندرسترون .

 تومور مارکرها از قبيل آنتي ژن ويژه پروستاتي.

 

تجهيزات آزمايشگاه بيوشيمي

اتوآنالايزر، دستگاه خوانشگر الايزا ، دستگاه شستشوي اتوماتيک، سل کانتر، فليم فتومتر، دستگاه کروماتوگرافي مايع با فشار بالا، اسپکتروفتومتر.

 

آزمايشات قابل انجام

انجام تمامي تستهاي هورموني و بيو شيميايي به روشهاي رنگ سنجي، اليزا.

انجام آزمايشات خون شناسي. 

اندازه گيري و پايش يد در ادرار، نمک، شير، سرم و جفت جنين.

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده در طول 5 سال اخير

-        تعيين اثر مصرف ماهانه 100000 واحد ويتامين D در سه ماهه سوم حاملگي بر روي سطح سرمي كلسيم، فسفر، 25(OH)D3 و iPTH مادر و نوزاد و مقايسه آن با گروه كنترل در گروهي از زنان باردار شهر تهران. ( طرح پژوهشي و موضوع پايان نامه دکتراي فوق تخصصي غدد خانم دکتر زري ثابت)

-        مقايسه نتايج آزمون‌هاي رواني، عصبي، حركتي، كيفيت زندگي، اكوكارديوگرافي، دانسيتومتري استخوان، تست‌هاي تيروئيدي، تست تحمل گلوكز 2 ساعته و اندازه گيري مقاومت به انسولين در مبتلايان به پركاري تيروئيد كه متي مازول درماني ممتد مي‌شود و آنهايي كه يد راديواكتيو دريافت كرده اند (طرح پژوهشي موضوع پايان نامه دکتراي فوق تخصصي دكتر سيد وحيد يوسفي)

-         بررسي تاثير در بافت يد راديواكتيو بر تحمل گلوكز در بيماران مبتلا به پركاري تيروئيد و يا كانسر تيروئيد. (طرح پژوهشي موضوع پايان نامه دكتراي فوق تخصص دکتر سيد جواد کياني)

-        مقايسه سلامت- عصب رواني، کيفيت زندگي، آزمونهاي تيروئيد، تراکم استخوان، يافته هاي اکوکارديو گرافي- و تحمل گلوکز بيماراني که پس از درمان با يد راديواکتيو داراي تيروئيد درستکار هستند با آنها که بعلت کم کاري تيروئيد لووتيروکسين مصرف مي کنند (طرح پژوهشي موضوع پايان نامه دکتراي فوق)

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+