عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: فهیمه رمضانی تهرانی مرکز تحقیقات مرتبط: فلوشیپ، بهداشت باروری دانشگاه هاروارد، بوستون، امریکا
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

فهیمه رمضانی تهرانی

نام و خانوادگی :

فهیمه رمضانی تهرانی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Fahimeh Ramezani Tehrani

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

ریاست مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، استاد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

سوابق تحصیلی :

فلوشیپ، بهداشت باروری دانشگاه هاروارد، بوستون، امریکا

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مریم فرهمند

نام و خانوادگی :

مریم فرهمند

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam Farahmand

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

محقق عالی

سوابق تحصیلی :

دکتری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

معصومه سيمبر

نام و خانوادگی :

معصومه سيمبر

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Masoumeh Simbar

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

عضو هیئت علمی

سوابق تحصیلی :

دكتراي تخصصي بهداشت باروري از دپارتمان زنان دانشكده پزشكي دانشگاه سيدني

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مینا امیری

نام و خانوادگی :

مینا امیری

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mina Amiri

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

پسا دکترا،دکترای بهداشت باروری و عضو هیت علمی

سوابق تحصیلی :

محقق پسا دکترا از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

نریمان مصفا

نام و خانوادگی :

نریمان مصفا

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Nariman Mosaffa

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

عضو هیئت علمی

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

سمیرا بهبودی گندوانی

نام و خانوادگی :

سمیرا بهبودی گندوانی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Samira Behboudi-Gandevani

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی بهداشت باروری

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

سيما نظرپور

نام و خانوادگی :

سيما نظرپور

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Sima Nazarpour

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

محقق پیشرفته

سوابق تحصیلی :

دکترا PhD بهداشت باروری

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مرضیه رستمی دوم

نام و خانوادگی :

مرضیه رستمی دوم

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Marzieh Rostami Dovom

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

محقق پیشرفته

سوابق تحصیلی :

دانشجوی دکترای حرفه ای پژوهش ، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مریم رحمتی

نام و خانوادگی :

مریم رحمتی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Maryam Rahmati

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

کارشناس آمار

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی آمار زیستی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مرضیه ساعی قره ناز

نام و خانوادگی :

مرضیه ساعی قره ناز

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Marzieh Saei Ghare Naz

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

محقق پیشرفته

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی بهداشت باروری

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مهسا نوروززاده

نام و خانوادگی :

مهسا نوروززاده

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mahsa Noroozzadeh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

محقق پیشرفته

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد: زیست شناسی جانوری گرایش تکوینی-سلولی جنین شناسی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مه بانو فرهادی آذر

نام و خانوادگی :

مه بانو فرهادی آذر

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mahbanoo Farhadi Azar

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليد مثل

سمت :

کارشناس تحقیق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد- مهندسی بیوتکنولوژی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

معرفي مرکز تحقيقات اندوکرينولوژي توليدمثل

در سال 1389 فعاليت رسمي خود را آغاز نموده است. اين مرکز به منظور گسترش و ارتقاء سطح دانش و پژوهش درزمينه علوم پزشکي و آشناسازي محققين و دانشجويان گروه پزشکي با آخرين دست آوردها و پيشرفت هاي حاصله به ويژه در بخش هاي مرتبط با باروري و اختلالات غدد وابسته به باروري تاسيس گرديده است.

اين مرکز يکي از چهار مرکز فعال در پژوهشکده علوم غدد درون ريز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مي باشد که باحضور دو عضو هيئت علمي تمام وقت و پنج عضو هيئت علمي نيمه وقت و کارشناسان ارشد فعاليت علمي خود را در جهت يافتن آخرين دست آوردهاي مرتبط با باروري و توليد مثل دنبال مي کند. با توجه به اينکه اين مرکز زير مجموعه پژوهشکده غدد درون ريز بوده، رابطه تنگاتنگي به لحاظ علمي در استفاده از نتايج تحقيقاتي ساير مراکز پژوهشي اين مجموعه را دارد. وجود پايگاه تحقيقاتي واقع در منطقه 13 تهران يکي از موهبت هايي است که توانايي انجام تحقيقات چند وجهي مبتني بر جامعه رابراي اين مرکز و ساير مراکز تابعه پژوهشکده غدد فراهم آورده است. همچنين امکان استفاده از آزمايشگاه هاي مجهز و استاندارد فيزيولوژي و بيوشيمي و وجود بخش مرتبط با انجام آزمايش هاي باليني بر روي حيوانات آزمايشگاهي يکي ديگر از ويژگي هاي اين مرکز بوده که امکان مدل سازي هاي حيواني را به جهت تحقيقات کاربردي فراهم مي آورد.    

 

تاريخ تصويب در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي: 15/4/89

تاريخ تصويب در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: 23/3/91 

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (رئیس دفتر: سرکار خانم امیرشکاری| داخلی 337)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+