عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: پروين ميرميران مرکز تحقیقات مرتبط: دکترای علوم تغذیه از دانشگاه وین اتریش، 1381- 1384
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

پروين ميرميران

نام و خانوادگی :

پروين ميرميران

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Parvin Mirmiran

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

دکترای علوم تغذیه از دانشگاه وین اتریش، 1381- 1384

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

فيروزه حسيني اصفهاني

نام و خانوادگی :

فيروزه حسيني اصفهاني

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Firoozeh Hosseini Esfahani

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق عالی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی پژوهشی با گرایش تغذیه و ژنتیک

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

زهرا بهادران

نام و خانوادگی :

زهرا بهادران

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Zahra Bahadoran

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

هییت علمی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

PHD in Nutrition Science

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

الهام رزم پوش

نام و خانوادگی :

الهام رزم پوش

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Elham Razmpoosh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق عالي (ضریب کا) مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درون ریز شهید بهشتي

سوابق تحصیلی :

دکترای علوم تغذیه

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

نازنين مصلحي

نام و خانوادگی :

نازنين مصلحي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Nazanin Moslehi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق پیشرفته پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي- مرکز تحقيقات تغذيه در بیماری های غدد درون ريز

سوابق تحصیلی :

دانشجوي دکتراي تخصصي پژوهشي، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

سميه حسين پور نيازي

نام و خانوادگی :

سميه حسين پور نيازي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Somayeh hosseinpour Niazi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق عالی پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي

سوابق تحصیلی :

National Nutrition and Food Technology

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مهدیه گل زرند

نام و خانوادگی :

مهدیه گل زرند

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mahdieh Golzarand

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

سمت :

محقق پیشرفته پژوهشکده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي

سوابق تحصیلی :

دکتری تخصصی علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

تاريخچه

در سال 1391 مرکز تحقیقات تغذیه در بیماریهای غدد درون ریز به منظور ایجاد هماهنگی در پژوهش های پایه و کاربردی در این حیطه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تصویب اصولی رسید و در سال 1397 تصویب قطعی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

با شروع مطالعه قند و لیپید تهران در سال 1378 و نظر به اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، فعالیت های این مرکز در قالب بررسی وضعیت تغذیه ای و ارتباط آن با سطح سرمی لیپید و لیپوپروتئین ها در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران آغاز شد. مهم ترین دستاورد این طرح پژوهشی آینده نگر، تهیه پرسشنامه بسامد خوراک روا و پایا است که ابزار بررسی وضعیت تغذیه ای می باشد و مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای کشور است. همچنین تاکنون بیش از 350 مقاله علمی پژوهشی انگلیسی و فارسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. همکاری وسیع در طرح ملی مداخله تغییر شیوه زندگی به منظور پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله فعالیتهای این مرکز بوده است. ارایه طرح های تحقیقاتی مداخله بالینی برای پیشگیری و درمان تغذیه ای بیماریهای غدد درون ریز، طرح های پژوهشی آینده نگر، تهیه  و تالیف کتب برای ناشران بین المللی و ناشران داخلی از جمله درسنامه اصول تنظیم برنامه های غذایی، از دیگر فعالیتهای محققین این مرکز می باشد.این مرکز با دانشگاههای معتبر بین المللی در تهیه بانک اطلاعاتی تغذیه ای جهانی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور همکاری نموده است.

مجموع فعالیتها، منجر به کسب جوایز ارزنده پژوهشی برای محققان این مرکز شده است. در سال 1397 نیز مرکز تحقیقات تغذیه در بیماریهای غدد درون ریز به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر غیر مستقل در جشنواره رازی برگزیده شد.

اهداف و الويت ها

1- ارزيابي وضعيت تغذيه:

*تعيين عادات، الگوها و عوامل تغذيه­اي در ارتباط با عوامل خطر بيماري­هاي غدد درون ريز(ديابت/سندرم متابوليک/قلبي عروقي/تيروئيد/سرطان)

*ارزيابي­هاي تن سنجي

*ارزيابي ريز مغذي­ها

2- مداخلات تغذيه­اي براي کاهش بيماري­هاي غدد درون ريز:

*طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي آموزش تغذيه

*طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي رژيم­هاي درماني

*طراحي و اجراي مداخلات بر مبناي مکمل­هاي غذايي، غذا-داروها و مواد غذايي فراويژه

3- طراحي و اجراي مطالعات پايه در ارتباط با تغذيه و بيماري­هاي غدد درون ريز:

*طراحي و اجراي مطالعات سلولي مولکولي

*طراحي و اجراي مطالعات تجربي

 4- تبيين فرايند شکل­گيري عادات و رفتارهاي تغذيه­اي:

*طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري عادات نادرست تغذيه­اي در کودکان و نوجوانان

*طراحي و اجراي مطالعات کيفي جهت تبيين فرآيند شکل­گيري رفتارهاي غلط تغذيه­اي خانواده

 5- بررسي عوامل تغذيه­اي موثر بر رشد و تکامل و اندوکرينولوژي توليدمثل:

*عوامل تغذيه­اي موثر در مراحل مختلف بلوغ جنسي

*عوامل تغذيه­اي موثر بر سطوح مختلف هورمون­هاي مرتبط با رشد و بلوغ

*عوامل تغذيه­اي موثر بر سن پائسگي و عوارض آن

*عوامل تغذيه­اي مرتبط با اختلالات اندروکرينولوژي توليد مثل

6- تهيه و تدوين گزارش از داده­هاي موجود کشوري:

*انجام مطالعات متا آناليز

*انجام مطالعات مرور سيستماتيک

7- توسعه و اعتبار سنجي ابزارهاي تشخيصي وضعيت تغذيه

مقاله ها و کتب چاپ شده و پذيرفته شده محققين مرکز تحقيقات تغذيه در بيماريهاي غدد درون ريز

442.Mirmiran P, Bakhshi B, Hosseinpour-Niazi S, Sarbazi N, Hejazi J, Azizi F. Does the association between patterns of fruit and vegetables and metabolic syndrome incidence vary according to lifestyle factors and socioeconomic status?  Nutr Metab Cardiovasc Dis 2020;30(8):1322-1336

443. Salehi-Sahlabadi A, Varkaneh HK, Shahdadian F, Ghaedi E, Nouri M, Singh A, Farhadnejad H, Găman MA, Hekmatdoost A, Mirmiran P. Effects of Phytosterols Supplementation on Blood Glucose, Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) and Insulin Levels in Humans: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Diabetes Metab Disord 2020; 19(1):625-632.

444. Kord-Varkaneh H, Nazary-Vannani A, Mokhtari Z, Salehi-Sahlabadi A, Rahmani J, Clark CCT, Fatahi S, Zanghelini F, Hekmatdoost A, Okunade K, Mirmiran P. The Influence of Fasting and Energy Restricting Diets on Blood Pressure in Humans: A Systematic Review and Meta-Analysis.  High Blood Press Cardiovasc Prev. 2020 Jun 20.

445. Bahadoran Z, Mirmiran P, Ghasemi A, Kashfi K. Type 2 Diabetes and Cancer: The Nitric Oxide Connection .Crit Rev Oncog 2019; 24(3):235-242.

446. Mirmiran P, Bahadoran Z, Ghasemi A, Hosseinpanah F. Type 2 Diabetes and Cancer: An Overview of Epidemiological Evidence and Potential Mechanisms.  Crit Rev Oncog 2019;24 (3):223-233.

447. Bahadoran Z, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. The Principles of Biomedical Scientific Writing: Citation.  Int J Endocrinol Metab. 2020;18(2):e102622.

448. Bahadoran Z, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. Importance of Systematic Reviews and Meta-analyses of Animal Studies: Challenges for Animal-to-Human Translation. J Am Assoc Lab Anim Sci 2020;59(5):1-9

449. Bahadoran Z, Mirmiran P, Carlström M, Norouzirad R, Jeddi S, Azizi F, Ghasemi A. Different Pharmacokinetic Response to an Acute Dose of Inorganic Nitrate in Patients with Type 2 Diabetes. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2020 Aug 13.

450. Bahadoran Z, Jeddi S, Gheibi S, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. Inorganic nitrate, a natural anti-obesity agent: A systematic review and meta-analysis of animal studies . EXCLI J 2020;19:972-983.

451. Asghari G, Farhadnejad H, Mirmiran P. A systematic review and meta-analysis of the response of serum 25-hydroxyvitamin D concentration to vitamin D supplementation from RCTs from around the globe .Eur J Clin Nutr 2020;74 (11):1613-1614

452. Lotfaliany M, Mansournia MA, Azizi F, Hadaegh F, Zafari N, Ghanbarian A, Mirmiran P, Oldenburg B, Khalili D. Long-term effectiveness of a lifestyle intervention on the prevention of type 2 diabetes in a middle-income country. Sci Rep 2020; 10(1):14173.

453. Jabbari M, Barati M, Fathollahi A, Javanmardi F, Hemmati F, Farahmand F, Mirmiran P, Eini-Zinab H, Mousavi Khaneghah A. Can Oral Tolerance Explain the Inconsistencies Associated with Total Dietary Diversity and Colon Cancer? A Mechanistic Systematic Review. Nutr Cancer 2020 17:1-12.

454. Nakhoda K, Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P. Nutritional Knowledge, Attitude, and Practice of General Physicians Toward the Management of Metabolic Syndrome in Tehran. Shiraz E-Medical Journal 2020:22 (3); e97514

455. Hosseini-Esfahani F, Koochakpoor G, Tahmasebinejad Z, Khalili D, Mirmiran P, Azizi F. The association of dietary macronutrients composition with the incidence of cardiovascular disease, using iso-energetic substitution models: Tehran lipid and glucose study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2020 ;30;2186-2193

456. Nazeri P, Tahmasebinejad Z, Hedayati M, Mirmiran P, Azizi F. Is breast milk iodine concentration an influential factor in growth- and obesity-related hormones and infants' growth parameters? Matern Child Nutr 2021:17(1),e13078.

457. Teymoori F, Farhadnejad H, Mirmiran P, Nazarzadeh M, Azizi F. The association between dietary glycemic and insulin indices with incidence of cardiovascular disease: Tehran lipid and glucose study. BMC Public Health 2020; 20 (1):1496.

458. Aghayan M, Asghari G, Yuzbashian E, Mahdavi M, Mirmiran P, Azizi F. Secular trend in dietary patterns of Iranian adults from 2006 to 2017: Tehran lipid and glucose study. Nutr J 2020; 19(1):110.

459. Rahimi H, Yuzbashian E, Zareie R, Asghari G, Djazayery A, Movahedi A, Mirmiran P. Dietary approaches to stop hypertension (DASH) score and obesity phenotypes in children and adolescents. Nutr J 2020; 19(1):112.

460. Sali S, Farhadnejad H, Asghari G, Teymoori F, Mirmiran P, Djazayeri A, Azizi F. Animal based low carbohydrate diet is associated with increased risk of type 2 diabetes in Tehranian adults. Diabetol Metab Syndr 2020; 12:87.

461. Bahadoran Z, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. Endogenous flux of nitric oxide: Citrulline is preferred to Arginine. Acta Physiol (Oxf) 2021;231(3):e13572

462. Teymoori F, Farhadnejad H, Moslehi N, Mirmiran P, Mokhtari E, Azizi F. The association of dietary insulin and glycemic indices with the risk of type 2 diabetes. Clin Nutr 2020;S0261-5614(20)30510-0

463. Yuzbashian E, Asghari G, Chan CB, Hedayati M, Safarian M, Zarkesh M, Mirmiran P, Khalaj A. The association of dietary and plasma fatty acid composition with FTO gene expression in human visceral and subcutaneous adipose tissues. Eur J Nutr. 2020 Nov 6. doi: 10.1007/s00394-020-02422-x. Online ahead of print.

464. Rahimi Sakak F, Moslehi N, Niroomand M, Mirmiran P. Glycemic control improvement in individuals with type 2 diabetes with vitamin K 2 supplementation: a randomized controlled trial .Eur J Nutr. 2020 Nov 7. doi: 10.1007/s00394-020-02419-6. Online ahead of print.

465. Alvirdizadeh S, Yuzbashian E, Mirmiran P, Eghtesadi S, Azizi F. A prospective study on total protein, plant protein and animal protein in relation to the risk of incident chronic kidney disease. BMC Nephrology 2020: 21(1); 489

466. Mirmiran P,  Houshialsadat Z,  Bahadoran Z, Khalili-Moghadam S, Sheikholeslami F,  Azizi F. Association of dietary fatty acids and the incidence risk of cardiovascular disease in adults: the Tehran Lipid and Glucose Prospective Study. BMC Public Health 2020: 20(1); 1743

467. Taheri E, Hosseini S, Qorbani M, Mirmiran P. Association of adipocytokines with lipid and glycemic profiles in women with normal weight obesity. BMC Endocrine Disorders  2020:20(1); 171

468. Moslehi N, Mirmiran P, Marzbani R, Rezadoost H, Mirzaie M, Azizi F, Tehrani FR. Serum metabolomics study of women with different annual decline rates of anti-Müllerian hormone: an untargeted gas chromatography-mass spectrometry-based study. Hum Reprod 2021;36(3):721-733

469. Bahadoran Z, Norouzirad R, Mirmiran P, Gaeini Z, Jeddi S, Shokri M, Azizi F, Ghasemi A. Effect of inorganic nitrate on metabolic parameters in patients with type 2 diabetes: A 24-week randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Nitric Oxide 2020:S1089-8603(20)30216-0

470. Gaeini Z, Bahadoran Z, Mirmiran P, Azizi F. The association between liver functiontests and some metabolic outcomes: Tehran lipid and glucose study. Hepatitis Monthly 2020; 20(5): e98535.

471. Alamolhoda SH, Simbar M, Mirmiran P, Mirabi P.  effect of low trans-fatty acids intakes on preeclamsia: A randomized contorolled trial.  Journal of research in Medical sciences 2020;25:112

472. Yuzbashian E, Nosrati-Oskouie M, Asghari G, Chan CB, Mirmiran P, Azizi F. Associations of dairy intake with risk of incident metabolic syndrome in children and adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study. Acta Diabetol. 2021 Jan 2.

473. Asghari G, Hasheminia M, Heidari A, Mirmiran P, Guity K, Shahrzad MK, Azizi F, Hadaegh F. Adolescent metabolic syndrome and its components associations with incidence of type 2 diabetes in early adulthood: Tehran lipid and glucose study. Diabetol Metab Syndr. 2021;13(1):1

474. Mirmiran P, Gaeini Z, Bahadoran Z, Ghasemi A, Norouzirad R, Tohidi M, Azizi F. Urinary sodium-to-potassium ratio: a simple and useful indicator of diet quality in population-based studies. Eur J Med Res 2021;26(1):3.

475. Asghari G, Yuzbashian E, Wagner CL, Park Y, Mirmiran P, Hosseinpanah F. Daily vitamin D 3 in overweight and obese children and adolescents: a randomized controlled trial. Eur J Nutr. 2021 Jan 11.

476. Hosseinpour-Niazi S, Bakhshi B, Zahedi AS, Akbarzadeh M, Daneshpour MS, Mirmiran P, Azizi F. TCF7L2 polymorphisms, nut consumption, and the risk of metabolic syndrome: a prospective population based study. Nutr Metab (Lond) 2021;18(1):10.

477. Zareie R, Yuzbashian E, Rahimi H, Asghari G, Zarkesh M, Hedayati M, Djazayery A, Movahedi A, Mirmiran P, Khalaj A. Dietary fat content and adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase gene expressions in adults' subcutaneous and visceral fat tissues . Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2021 Jan 8;165:102244.

478. Morshedzadeh N, Shahrokh S, Chaleshi V, Karimi S, Mirmiran P, Zali MR. The Effects of Flaxseed Supplementation on Gene Expression and Inflammation in Ulcerative Colitis Patients: an open-labeled randomized controlled trial. Int J Clin Pract. 2021 Jan 22:e14035. doi: 10.1111/ijcp.14035. Online ahead of print.

479. Ramezankhani A, Hosseini-Esfahani F, Mirmiran P, Azizi F, Hadaegh F. The association of priori and posteriori dietary patterns with the risk of incident hypertension: Tehran Lipid and Glucose Study. J Transl Med 2021;19(1):44.

480. Teymoori F, Mokhtari E, Salehi P, Hosseini-Esfahani F, Mirmiran P, Azizi F. A nutrient pattern characterized by vitamin A, C, B6, potassium, and fructose is associated with reduced risk of insulin-related disorders: A prospective study among participants of Tehran lipid and glucose study .Diabetol Metab Syndr 2021;13(1):12.

481. Emamat H, Yari Z, Farhadnejad H, Mirmiran P. Differential effects of dietary fatty acids on body composition and adiposity. Current Nutrition and Food Science 2020 ;16(2):142-154

482. Nosrati-Oskouie M, Yuzbashian E, Zarkesh M, Aghili-Moghadam NS, Hedayati M, Safarian M, Asghari G, Khalaj A, Mirmiran P. Association of plasma fatty acids pattern with omentin gene expression in human adipose tissues: A cross-sectional study.Nutr Metab Cardiovasc Dis 2020.

483. Nosrati-Oskouie M, Asghari G, Yuzbashian E, Aghili-Moghaddam NS, Zarkesh M, Safarian M, Mirmiran P. Does Dietary Intake Impact Omentin Gene Expression and Plasma Concentration? A Systematic Review.Lifestyle Genom 2021 Feb 24:1-13

484. Goodarzi G, Hosseini-Esfahani F, Ataie-Jafari A, Haji-Hosseini-Gazestani N, Daneshpour MS, Keshavarz SA, Mirmiran P. Dietary diversity modifies the association between FTO polymorphisms and obesity phenotypes. Int J Food Sci Nutr 2021:1-11.

485. Hosseinpour-Niazi S, Bakhshi B, Mirmiran P, Azizi F. Socioeconomic and lifestyle factors modifies the association between nut consumption and metabolic syndrome incidence. Clin Nutr 2021:S0261-5614(21)00087-X.

486. Mirmiran P, Yuzbashian E, Rahbarinejad P, Asghari G, Azizi F. Dietary intakes of total polyphenol and its subclasses in association with the incidence of chronic kidney diseases: a prospective population-based cohort study.BMC Nephrol 2021;22(1):84.

487. Delshad H, Raeisi A, Abdollahi Z, Tohidi M, Hedayati M, Mirmiran P, Nobakht F, Azizi F. Iodine supplementation for pregnant women: a cross-sectional national interventional study.J Endocrinol Invest 2021.

488. Farhadnejad H, Parastouei K, Rostami H, Mirmiran P, Azizi F. Dietary and lifestyle inflammatory scores are associated with increased risk of metabolic syndrome in Iranian adults.Diabetol Metab Syndr 2021;13(1):30.

489. Zahedi M, Asghari G, Mirmiran P, Hosseinpanah F. Case Report: Management of a Patient With Chylomicronemia Syndrome During Pregnancy With Medical Nutrition Therapy. Front Nutr. 2021;8:602938.

490. Gaeini Z, Mirmiran P, Bahadoran Z. Effects of Ramadan intermittent fasting on leptin and adiponectin: a systematic review and meta-analysis .Hormones (Athens) 2021

491. Bahadoran Z, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. Scientific Publishing in Biomedicine: How to Choose a Journal? Int J Endocrinol Metab 2020;19(1):e108417

492. Morshedzadeh N, Rahimlou M, Shahrokh S, Karimi S, Mirmiran P, Zali MR. The effects of flaxseed supplementation on metabolic syndrome parameters, insulin resistance and inflammation in ulcerative colitis patients: An open-labeled randomized controlled trial. Phytother Res2021;1-11

493. Farhadnejad H, Mokhtari E, Teymoori F, Sohouli MH, Moslehi N, Mirmiran P, Azizi F. Association of the insulinemic potential of diet and lifestyle with risk of diabetes incident in Tehranian adults: a population based cohort study.Nutr J 2021;20(1):39

494. Golzarand M, Toolabi K, Eskandari Delfan S, Mirmiran P. The effect of brown rice compared to white rice on adiposity indices, lipid profile, and glycemic markers: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr 2021:1-18.

.495. Moslehi N, Asghari G, Mirmiran P, Azizi F. Longitudinal association of dietary sources of animal and plant protein throughout childhood with menarche.BMC Pediatr2021;21(1):206.

496. Mokhtari E, Farhadnejad H, Salehi-Sahlabadi A, Najibi N, Azadi M, Teymoori F, Mirmiran P. Spinach consumption and nonalcoholic fatty liver disease among adults: a case-control study .BMC Gastroenterol 2021; 21(1):196.

497. Rahimi Sakak F, Moslehi N, Abdi H, Mirmiran P. Effects of vitamin K2 supplementation on atherogenic status of individuals with type 2 diabetes: a randomized controlled trial.BMC Complement Med Ther 2021;21(1):134.

498. Bahadoran Z, Mirmiran P, Kashfi K, Ghasemi A. Lost-in-Translation of Metabolic Effects of Inorganic Nitrate in Type 2 Diabetes: Is Ascorbic Acid the Answer? Int J Mol Sci 2021; 22 (9):4735.

499. Nazeri P, Tahmasebinejad Z, Pearce EN, Zarezadeh Z, Tajeddini T, Mirmiran P, Azizi F. Does maternal iodine supplementation during the lactation have a positive impact on neurodevelopment of children? Three-year follow up of a randomized controlled trial. Eur J Nutr 2021 May 11.

500. Golzarand M, Bahadoran Z, Mirmiran P, Azizi F. Dietary choline and betaine intake and risk of hypertension development: a 7.4-year follow-up .Food Funct 2021;12(9):4072-4078.

501. Mokhtari E, Farhadnejad H, Teymoori F, Mirmiran P, Azizi F. The association of insulinemic potential of diet and lifestyle with the risk of insulin-related disorders: a prospective cohort study among participants of Tehran Lipid and Glucose Study .Diabetol Metab Syndr 2021;13(1):53.

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: سرکار خانم میرزایی| داخلی 406)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+