عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: اصغر قاسمي مرکز تحقیقات مرتبط: PHD فيزيولوژي پزشکي، دانشگاه بقيه الله
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

اصغر قاسمي

نام و خانوادگی :

اصغر قاسمي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Asghar Ghasemi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

PHD فيزيولوژي پزشکي، دانشگاه بقيه الله

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

سجاد جدي

نام و خانوادگی :

سجاد جدي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Sajad Jeddi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

PhD پزشکی ملکولی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

نصیبه یوسف زاده

نام و خانوادگی :

نصیبه یوسف زاده

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Nasibeh Yousefzadeh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد

سمت :

عضو

سوابق تحصیلی :

دکتری فیزیولوژی پزشکی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

تاريخچه

مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد جزء مجموعه مراکز تحقيقات پژوهشكده علوم غدد درون ‌ريزو متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي مي­باشد. اين مرکز در سال 1380 در يک فضاي كوچك 015 متر مربعي شروع به كار کرد. اهدف اصلي اين آزمايشگاه در راستاي بررسي فيزيولوژيغدد درون‌ريز و ايجاد مدل‌هاي حيواني به صورت invivo و invitro بوده است.

سيستم فعال اوليه اين آزمايشگاه دستگاه ثبت انقباضات ايزومتريک از عضله صاف آئورت ايزوله پستانداران كوچك بود. از سال 1382 اين آزمايشگاه توانسته بود تجهيزاتي را براي جداسازي جزاير لانگرهانس فراهم آورد که هم اکنون آن را به سمت مطالعه اندوکرينولوژي مولکولي سوق داده است. در سال 1391 دستگاه ثبت Power Lab­ جهت مطالعاتپارامترهاي قلبي و عروقي راه اندازي شد. اخيرا يک دستگاه اندازه گيريانقباضات قلب ايزوله (روش لانگندورف) به منظور مطالعه نقايص قلبي و پاتوفيزيولوژي قلب نظير اثر ايسکمي و هايپوکسي بر قلب در اين مرکز راه اندازي شده است. در سال 1392 اين ازمايشگاه به عنوان يک مرکز تحقيقات مستقل جزء زير مجموعه مراکز تحقيقات پژوهشکده غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي ثبت شد. اين مرکز با استفاده از اين امكانات و نيروي انساني سعي دارد که با ساير مراکز پژوهشي علمي ملي و بين المللي ارتباط برقرار نمايد.

اهداف و اولويت ها

مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد با هدف شناسايي مکانيسم هاي پايه عملکرد غدد درون ريز و کمک به دستيابي روشهاي درماني جديد در اين حيطه تاسيس شده است.

عناوين تحقيقاتي و اولويت هاي مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد شامل:

1- اختلالات تيروئيد و بررسي اثر آن بر متابوليسم کربوهيدراتها.

2- اختلالات تيروئيد و  بررسي اثر آن برعملکرد سيستم قلبي و عروقي.

3- اختلالات تيروئيد و بررسي اثر آن بر محور هيپوتالاموس- هيپوفيز -آدرنال.

4- اثرات تکاملي هورمون­هاي تيروئيدي بر سيستم قلبي و عروقي.

5- اثرات تکاملي هورمونهاي تيروئيدي بر متابوليسم کربوهيدرات.

6- اثرات تکاملي هورمونهاي تيروئيدي بر سيستم توليد مثلي.

7- نيتريک اکسايد و عملکرد اندوکرين.

8- پياده­سازي روش­هاي آزمايشگاهي (راه اندازي و معتبرسازي اندازه­گيري­هاي آزمايشگاهي).

9- توليد کيت­هاي آزمايشگاهي.

تجهيزات مرکز تحقيقات فيزيولوژي غدد

1.Power lab system

2.Eliza reader

3.Refrigerated centrifuge

4.Ben Murray

5.Cell culture chamber

6.Ultra sonicator

7.Western blot system

8.Setup for isolation of pancreatic islets

9.Setup for studying dynamic insulin secretion

10.Homogenizer

11.Langendorff setup for studying isolated heart

12.Treadmill for rats and mices

13.Laboratory Furnace

حيوان خانه :

"خانه حيوانات" يک طبقه جداگانه (درحدود 150 مترمربع) درداخل پژوهشکده غدد درون ريز ومتابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد،اين ساختمان داراي يک انبار، يک اتاق جراحي حيوانات و 3 اتاق با تهويه مناسب براي نگهداري حيوانات است که هرکدام داراي 6 رک قفسه بندي شده براي قرارداد قفس موش صحرايي مي باشد. شرايط محيط يک نترلشده بايک دوره چرخه اي 12 ساعت نور و 12 ساعت تاريکي،رطوبت نسبي و درجه حرارت مناسب درمحيط اين حيوان خانه وجوددارد. رتهاي نژاد ويستار ازهردوجنس مطابق با نياز و اهداف محققان و دانشجويان مرکزتحقيقات فيزيولوژي غدد درون ريز وجود دارد. با توافق پژوهشکده غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه شهيد بهشتي، خانه حيوانات فعاليت خودش را به منظور مطالعات فيزيولوژيک آغاز کرد. رعايت ملاحظات اخلاقي درپژوهشهاي حيواني يکي از مهمترين قوانين اين مرکز ميباشد.

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: جناب آقای صفری| داخلی 240)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+