عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: فرزاد حدائق آخرین مدرک تحصیلی: استاد پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

نوشین سعادت آهنچی

نام و خانوادگی:

نوشین سعادت آهنچی

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

Noushin Sadat Ahanchi

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت:

عضو

سوابق تحصیلی:

Master of Science, Epidemiology , Shahid Beheshti University

فایل رزومه فارسی:

مشاهده فایل

مشاهده فایل:

English Resume File

فرزاد حدائق

نام و خانوادگی:

فرزاد حدائق

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

Farzad Hadaegh

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت:

ریاست

سوابق تحصیلی:

استاد پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

فایل رزومه فارسی:

مشاهده فایل

مشاهده فایل:

English Resume File

عذرا رمضانخانی

نام و خانوادگی:

عذرا رمضانخانی

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

Azra Ramezankhani

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت:

عضو

سوابق تحصیلی:

PhD by research in Clinical Sciences,

فایل رزومه فارسی:

مشاهده فایل

مشاهده فایل:

English Resume File

داود خليلي

نام و خانوادگی:

داود خليلي

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

Davood Khalili

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت:

ریاست

سوابق تحصیلی:

دکتراي تخصصي اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

فایل رزومه فارسی:

مشاهده فایل

مشاهده فایل:

English Resume File

مريم توحيدي

نام و خانوادگی:

مريم توحيدي

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

: Maryam Tohidi

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت:

عضو

سوابق تحصیلی:

بورد تخصصي آسيب شناسي تشريحي و باليني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

فایل رزومه فارسی:

مشاهده فایل

مشاهده فایل:

English Resume File

سمانه عسگري

نام و خانوادگی:

سمانه عسگري

نام و نام خانوادگی انگلیسی:

Samaneh Asgari

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک

مرکز تحقیقات مرتبط:

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت:

عضو

سوابق تحصیلی:

فوق ليسانس آمار زيستي، دانشگاه هاست، بلژيک

فایل رزومه فارسی:

مشاهده فایل

مشاهده فایل:

English Resume File

مرکز تحقيقات پيشگيري از بيماري­هاي متابوليک

Prevention of Metabolic DisordersResearch Center

مرکز تحقيقات پيشگيري از بيماريهاي متابوليک به عنوان يکي  از مراکز پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم در قالب سياست­ها و اهداف کلي پژوهشکده رسالت پژوهش در زمينه­هاي اپيدميولوژي، علوم پايه و باليني انواع اختلالات متابوليک از جمله بيماري ديابت، وضعيت­هاي پره ديابتي، سندرم متابوليک و اختلالات قلبي عروقي مربوطه را به عهده دارد. با توجه به گسترش زمينه­هاي پژوهش در پژوهشکده، به منظور ايجاد روندي منظم و جهت دار براي تحقيقات به نحوي که در راستاي رفع نيازها و مشکلات بهداشتي-درماني کشور باشد، مرکز تحقيقات پيشگيري از بيماري­هاي متابوليک نياز به تعيين اولويت­هاي تحقيقاتي خود داشته که پس از نيازسنجي در زمينه­هاي علوم پايه، باليني و اپيدميولوژي و با بهره­گيري از منابع مختلف از جمله نظريات مرکز مبارزه با بيماري­ها، اطلاعات مربوط به اولويت­هاي تحقيقاتي کميسيون پزشکي شوراي پژوهش­هاي علمي کشور، آئين­نامه­ها و مقررات پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و ساير منابع (نظرات افراد صاحب­نظر، شاخص-هاي اجتماعي و مصاحبه­ها و...) اقدام به اولويت بندي موضوعات پژوهشي خود نموده است. تاريخ تصويب مركز  در شوراي گسترش دانشگاه­هاي علوم پزشکي معاونت تحقيقات و فن آوري 14/5/87 مي­باشد.

اولويت­هاي طرح­هاي تحقيقات مرکز به تفکيک عناوين کلي

1-ديابت

2- اختلالات متابوليک غير ديابتي در بزرگسالان

3-عوامل خطر پيامدهاي قلبي- عروقي

4- اختلالات متابوليک کودکان (غيرمادرزادي)

برنامه­هاي راهبردي مرکز تحقيقات

1- تهيه و تدوين برنامه عملياتي و ايجاد کميته هاي دانشجويي پژوهشي

2- طراحي بسته­هاي آموزشي کاربردي متناسب با گروه­هاي هدف

3- طراحي و اجراي کارگاه آموزشي براي عموم

4- طراحي پروژه ملي در راستاي اهداف چشم انداز و نقشه جامع علمي سلامت

5- همکاري تخصصي با مراکز تحقيقاتي و يا بخش­هاي مرتبط خارج از دانشگاه

6- اجرا و افزايش پروژه­هاي منطقه اي – بين­المللي درخارج ازکشور

7- ارائه خلاصه مقالات درکنگره­هاي بين­المللي

تماس با ما

آدرس :

کد پستی :

تلفن :

نمابر :