عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: داوود خلیلی مرکز تحقیقات مرتبط: Medical Specialty
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

یداله محرابی

نام و خانوادگی :

یداله محرابی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Yadollah Mehrabi

مرکز تحقیقات مرتبط :

گروه آمار و اپیدمولوژی

سمت :

استاد آمار زیستی

سوابق تحصیلی :

Medical Statistics

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

داوود خلیلی

نام و خانوادگی :

داوود خلیلی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Davood Khalili

مرکز تحقیقات مرتبط :

گروه آمار و اپیدمولوژی

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

Medical Specialty

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

میترا هاشمی نیا

نام و خانوادگی :

میترا هاشمی نیا

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Mitra Hashmi nia

مرکز تحقیقات مرتبط :

گروه آمار و اپیدمولوژی

سمت :

کارشناس ارشد آمار

سوابق تحصیلی :

کارشناسي ارشد آمار ریاضی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

لیلا چراغی

نام و خانوادگی :

لیلا چراغی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Leila Cheraghi

مرکز تحقیقات مرتبط :

گروه آمار و اپیدمولوژی

سمت :

کارشناس ارشد آمارزیستی

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد آمارزیستی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

فاطمه کوهی

نام و خانوادگی :

فاطمه کوهی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Koohi Fatemeh

مرکز تحقیقات مرتبط :

گروه آمار و اپیدمولوژی

سمت :

Research Assistant, Department of Biostatistics and Epidemiology

سوابق تحصیلی :

M.Sc. In epidemiology

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

تاریخچه

واحد آمار وآنالیز مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمود. با گسترش فعالیتهای این مرکز و نیز تاسیس مراکز تحقیقاتی دیگر و در نهایت تاسیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم و نیز افزایش حجم و پیچیدگی دادههای حاصل از طرحهای پژوهشی به خصوص مطالعه بزرگ قند و لیپید تهران و نیاز به طراحی و نوآوری مطالعات جدید و انجام آنالیزهای پیچیدهتر، دامنه فعالیتهای واحد مذکور افزایش یافت و نیاز به یک گروه تخصصی در زمینه آمار و اپیدمیولوژی احساس گردید. در فروردین ماه سال1394 این گروه به منظور ایجاد هماهنگی فعالیت‌های آماری و متدولوژی تحقیق و نیز سامان‌دهی داده‌های مطالعه قند و لیپید تهران و سایر پروژه‌های تحقیقاتی تشکیل شد.  در حال حاضر  یک نفر عضو هیئت علمی آمار زیستی، یک نفر عضو هیئت علمی اپیدمیولوژیست، سه نفر کارشناس ارشد آمار تمام وقت و یک نفر کارشناس ارشد اپیدمیولوژی پاره وقت در گروه آمار و اپیدمیولوژی فعالیت دارند. علاوه بر آن کارشناسان ارشد و دانشجویان دکتری در رشته های آمار زیستی و اپیدمیولوژی در مراکز تحقیقاتی تابعه پژوهشکده هماهنگ با این گروه در مراکز خود فعالیت می‌کنند.

چشم انداز

علی‌رغم وجود گروه‌های آمار و اپیدمیولوژی آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، این گروه در نظر دارد تا به عنوان یک گروه آمار و اپیدمیولوژی پژوهشی در جهت پیشرفت آمار و اپیدمیولوژی کاربردی‌ در بستر پژوهش نقش خود را به عنوان یک پیشتاز ایفا نماید.

رسالت

آموزش‌های غیر رسمی آمار و اپیدمیولوژی کاربردی، نوآوری در آمار حیاتی و متدولوژی تحقیق و نیز کاربست روش‌های جدید آماری در  پژوهش‌های  علوم پزشکی، همکاری فعال در طراحی و تحلیل نتایج طرح‌های پژوهشی، مدیریت داده و تهیه نتایج و گزارشات حاصل از آنها و انجام مشاوره آمار و متدولوژی.

ارزش‌ها

آموزش و یادگیری متقابل در یک محیط علمی فعال و پویا با حاکمیت اخلاق و احترام به ارزش‌های فردی و اجتماعی و با تاکید بر کار گروهی.

وظایف

1.مدیریت داده‌های طرح های پژوهشی پژوهشکده به خصوص مطالعه قند و لیپید تهران

2.همکاری و مشاوره در طراحی  مطالعات پژوهشی از دیدگاه روش‌شناسی پژوهش

3.همکاری و مشاوره در آنالیز و تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از طرح‌های پژوهشی

4.همکاری و مشاوره در تهیه گزارش و مقالات پژوهشی از نتایج حاصل از طرح های پژوهشی

5.مشاوره در زمینه پاسخ گویی به نظرات داوران مقالات ارسال شده به مجلات علمی خارجی و داخلی

6.مشاوره در زمینه نقد مقالات پژوهشی به پژوهشگران، دستیاران فوق تخصصی غدد، دانشجویان و اعضاء هیئت علمی

7.آماده‌سازی فایل داده متناسب با نیازهای مطرح شده در طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها

8.افزایش توانمندی کارشناسان آمار و اپیدمیولوژی پژوهشکده در طراحی مطالعات و آنالیز داده‌ها و آشناسازی آنان  با روش‌‌های نوین آمار و اپیدمیولوژی

9.آموزش محققین پژوهشکده در خصوص متدولوژی تحقیق و آنالیزهای آماری از جمله در قالب کارگاه های آموزشی

10.ایجاد هماهنگی بین متخصصین و مشاوران رشته های آمار و اپیدمیولوژی همکار در پژوهشکده

11.جلب همکاری متخصصین آمار و اپیدمیولوژی خارج از پژوهشکده

12.تقویت ارتباطات ملی و بین المللی برای تبادل داده ها و انجام پروژه های مشترک

تماس با ما

آدرس : بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+